Druk oświadczenia majątkowego dyrektora szkoły
Wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym sędziego sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu został określony w w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.. z poważaniem, /-/ Barbara Skrabacz - Matusik.. Zastępca Dyrektora.Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z .Oświadczenia majątkowe; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowegoOświadczenia majątkowe - druki do pobrania Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje .Formularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej) Pobierz Data dodania: 08 Apr 2021 Dodał: Administrator (Gregwit1) Wersja z dnia: 08 Apr 2021 Rozmiar: 16.92 Kb Typ: docx Pobrań: 3995Wicedyrektorzy zatem także są zobowiązani do składania oświadczenia majątkowego..

Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego - kliknij tutaj.

Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałych.. Obecnie postępowanie jest zawieszone, bo śledczy czekają na opinię biegłego grafologa.. W tym roku obowiązują zmienione druki oświadczeń majątkowych.. stopka Ministerstwo Sprawiedliwości.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Podstawa prawna: - ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Już 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja..

Regon 000319150.Formularz oświadczenia majątkowego sędziego.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie .dyrektor szkoły: Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1494kb Plik pdf oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1492kbPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Nowe formularze.. z 2001 r.Urząd Miejski w Koszalinie.. ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin tel.. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.. Aktualizacja: 06.04.2020, 09:42.. Ujazdowskie 11.. Wypełnienie formularza za pośrednictwem niniejszej strony nie zwalnia z obowiązku złożenia oświadczenia zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ).Eliza Zaborowska-Kempa - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe za 2018 rok Jerzy Zając - sekretarz Miasta Gdyni oświadczenie majątkowe za 2018 rok Bogdan Zajdziński - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe na koniec kadencji oświadczenie majątkowe na początek kadencji oświadczenie majątkowe za 2018 rok Elżbieta Zaręba - dyrektor szkołyprosimy o korzystanie z aktualnych druków oświadczeń majątkowych zamieszczonych na stronie: Dyrektor szkoły / 5.4.3.2. zm.) kierownik jednostki organizacyjnej gminy jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie .pdf Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie rtfPierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły..

Zobligowana jestem do złożenia oświadczenia majątkowego w ostatnim dniu kadencji.

W tym roku ten dzień przypada w sobotę.. 2017, poz. 2437).Dodatkowo dziwi fakt, iż w szkole praktykami zajmowała się bezpośrednio Wasiluk, a o praktykach córki Skiepko nikt jej nie informował.. Wzory formularzy: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [.pdf] (62 KB) oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Pytanie: W dniu 31 wygaśnie akt powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola..

Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły /Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych.

Mateusz Kicka.. A oświadczenia majątkowego Skiepko na stronie urzędu jeszcze nie ma.Dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także innych jednostek organizacyjnych od wielu lat składają oświadczenia majątkowe do organu prowadzącego, czyli gminy lub powiatu.. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.Oświadczenia majątkowe.. Kadencja nie została przedłużona.. Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, .Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt