Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu wzór
Zaobserwowałam sposób nawiązania przyjaznego kontaktu: .Opiekun-mistrz powinien umo¿liwiæ sta¿yœcie ob- serwacjê jego w³asnego warsztatu pracy i to zarówno na poziomie przygotowania i organizacji oferty edukacyjnej dla uczniów, jak i podczas „bezpoœredniego star-Wysłany przez ekak (at) 2008-05-28 08:20:38.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.1.. 1.Pomoc w dokonaniu analizy „zasobów własnych".Zadania opiekuna stażu.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj. arkuszy, programów, planów czy procedur - podzielonej na praktyczne zestawy niezbędne w poszczególnych okresach .zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez stażystę .. 0,00 Pobrań 170.. Wówczas nie było określonego limitu, ale na zasadzie umowy miałam przynajmniej raz obserwowane różne zajęcia, które prowadziłam włącznie z zajęciami wynikającymi z dodatkowego przydziału czynności (np. zebranie samorządu)..

OPIEKUN STAŻU .Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Ocena wybranych czynników wpływających na jakość lekcji : 1.. Stopień awansu zawodowego:………………………, staż pracy………………………………………….. Obowiązek obserwacji .Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. dnia.Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu .PSO.docx (19 KB) Sprawozdanie z realicji planu rozwoju.docx (28 KB) arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.docx (11 KB) PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO- mój.docx (21 KB)Karta obserwacji zajęć opiekun stażu - stażysta.doc irishsharin / Szkolne nauczyciel wspomagający / staż / Karta obserwacji zajęć opiekun stażu - stażysta.doc Download: Karta obserwacji zajęć opiekun stażu - stażysta.docARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI: Hospitujący: Szkoła: Hospitowany: Przedmiot: Klasa: Data: Liczba uczniów: Cele: OBSERWACJA KIEROWANIA PROCESEM UCZENIAArkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli..

Arkusz obserwacji lekcji.Trzy lata temu byłam opiekunem stażu.

Pobierz (docx, 12,1 KB)Dodano: 3 kwietnia 2018.. Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Obserwacji podlegają wszystkie formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi (w tym zajęcia dodatkowe).. Przedmiot:………………………………………………………………………………………………………………….. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. 3, Przeprowadzonej w dniu: 4, Osoba Hospitowana: tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko).. Arkusz stanowi szablon do wielokrotnego kopiowania, wypełniania podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.KARTA HOSPITACJI prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu 1.Imię i nazwisko nauczyciela stażysty..

Arkusz obserwacji zajęć.

3.Zastosowane metody i formy pracy.. 4.Formy aktywności.. 5.Sposoby komunikacji nauczyciela z dziećmi.. 6.Celowość, funkcjonalność i efektywność zastosowanych środków dydaktycznych.. 7.Ustosunkowanie się nauczyciela do własnych zajęć.. 8.Spostrzeżenia i wnioski do dalszej realizacji.. Celem obserwacji jest: 1.Obserwacja w portalu Edux.pl.. Cele lekcji sprecyzowane i zrealizowane : • bardzo dobrze.Zał.. Opracowanie mgr Daniel Starego.. Temat zajęć : ……………………………………………………………………………….. Klasa : …………….. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. 6.Przygotowanie i prowadzenie co najmniej jednego zajęcia otwartego w miesiącu.. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. KARTA OBSERWACJI.. Przekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. Re: Arkusz obserwacji zajęć.. Opracowanie mgr Daniel Starego.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Zakończenie testem lekcja; test; Plan rozwoju zawodowego lekcja; Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego lekcjaARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33 Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne)5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli..

Wzór nr 2 dla Opiekuna stażu.

Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………….. Podgląd stron.. Nauczyciel prowadzący zajęcia.. Wszystkie grupy wychowanków .. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. Wprawdzie przepisy regulujące awans zawodowy nauczycieli nie przewidują wprost konieczności obserwacji lekcji przez nauczyciela kontraktowego realizującego staż na stopień mianowanego, niemniej jednak takie narzędzie może być wykorzystywane w celu realizacji obowiązków nałożonych na tego nauczyciela.. Arkusz obserwacji stanowi wzór, który może być corocznie wprowadzany do użycia w terminie do 30 września danego roku szkolnego.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .Tytuł: PORTAL NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA :: Arkusz obserwacji Dodane przez lina dnia 21-09-2008 17:21 #1 Witam wszystkich:} Mam pytanie czy jest jakiś ogólny wzór arkusza obserwacji zajęć i arkusza hospitacji #2 arkusze hospitacji zajęć: File Format: pdf/Adobe AcrobatWzór nr 2 dla Opiekuna stażu.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. Data : …………….. Imię i nazwisko nauczyciela : …………………………….. prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.1, arkusz oceny hospitacji zajĘĆ dydaktycznych.. Formy pracy z rodzicami wychowanków.. Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.. ja mam taki wzór i nadaje się od zarówno dla zajęć prowadzonych w świetlicy jak i lekcji.. 7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.. Oto przykładowe opracowanie: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (prowadzonych przez stażystę) Data: ………….Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. DATA OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt