Rejestr skarg i wniosków rady gminy
oświadczenie o dostępności.. Sposób udostępnienia - pisemny wniosek (pokój nr 17) Rejestr Skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy.. 5. Rejestr ewidencji udostępnień akt z Archiwum Zakładowego.. Zdrowie.. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.. wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy i Wójta Gminy prowadzony jest w Urzędzie Gminy na wieloosobowym stanowisku d/s organizacyjnych , kadrowych i Rady Gminy / pokój nr.1 /.. polityka cookies.. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy.. 31 stycznia 2020 12:35 ( Adam Bęczkowski ) - Aktualizacja danych organu: Rada Gminy.. : Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.. Pozostałe rejestry i ewidencje: Zbiór przepisów prawa miejscowego.. Rejestr skarg i wniosków.. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, tel.. 28 października 2019 13:13 ( Agata Brzywczy ) - Dodanie członka komisji: Członek.Pakiet dla przedsiębiorców.. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru skarg i wniosków.. 06.04.2010 r. Wójt Gminy Ciasna i Przewodniczący Gminy Ciasna- odwodnienie posesji.. Ochotnicze Straże Pożarne.. instrukcja obsługi bip.. Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Płużnica .- Rejestr skarg, wniosków i petycji (do Wójta Gminy, do Rady Gminy) - Rejestr złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej - Rejestr kontroli zewnętrznych - Centralny Rejestr Umów i Zleceń dostępny pod adresem - Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy - Rejestr korespondencji .Rejestr skarg i wniosków składanych do Rady Gminy - udostępnia się zainteresowanym osobom na pisemny, umotywowany wniosek..

Rejestr skarg i wniosków.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych.Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.. W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.. wybudowania sieci kanalizacyjnej - Rejestr Skarg, Wniosków i Petycji, menu 1232, artykuł 3497 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec"Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy, przyjmowanie skarg i wniosków Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 15:30 w Urzędzie Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, pok.27 grudnia 2018 10:51 - Dodanie komisji: Komisja skarg, wniosków i petycji.. 6. Rejestr korespondencji.Protokoły z ustnego przyjęcia skargi lub wniosku realizowane przez Przewodniczącego Rady Miasta i Wiceprzewodniczących Rady Miasta - podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Petycji, Skarg i Wniosków w Biurze Rady Miasta.. DO ZADAŃ ODDZIAŁU KONTROLI I SKARG NALEŻY:Rejestr skarg i wniosków Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw Oświadczenia majątkowe Mikroporady dla małego przedsiębiorcy Narodowe Siły Rezerwowe Informacje nieudostępnione Redakcja Biuletynu Emisja Obligacji Konsultacje społeczne Deklaracja dostępnościRejestr skarg i wniosków..

Rejestr Skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy.

Jednostki pomocnicze - Sołectwa.. Wszystkie zdjęcia.. ostatnie modyfikacje.. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.. Drukuj - CENA: ZA SZTUKĘ .. Rejestr uchwał rady gminy 45,00 z .Wójt Gminy Ciasna - gospodarka nieruchomościami.. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r.. Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści .. finanse gminy: .. Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Płużnica Data publikacji: 9 kwietnia 2021 Dział: Uchwały.. Każda skarga skierowana powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.. Rada Gminy.. UWAGA !. Skarbnik Gminy.. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GminyRejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy prowadzi Sekretarz Gminy, który nadzoruje organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.. Struktura organizacyjna.. ; WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Informacje dot.. zmianami (zobacz treść)) Informacja gdzie znajduje się rejestr: Urząd Gminy Mielnik, ul.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO skargi-wnioski.. Jednostki organizacyjne.. kontakt techniczny.. Rejestr aktów wewnętrznych.. statystyki odwiedzin.. Podstawę prawną stanowi § 21 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i .Cel utworzenia rejestru publicznego: Ewidencjonowanie skarg i wniosków : Zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym: Skargi i wnioski (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r..

rejestr zmian.

Rejestr Skarg i Wniosków.. 4. Rejestr Uchwał Rady Gminy publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.. mapa serwisu.. - Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz.U.00.98.1071 z późn.. Na podstawie §21 ust.1 pkt 2), ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków.. SKARGI I WNIOSKI.. Rejestr przyjęć interesantów.. 22 listopada 2018 10:23 ( Anna Góra ) - Dodanie stanowiska: Radny Gminy.Rejestr Uchwał Rady Gminy.. Dane kontaktowe: 46 874 74 85 z siedzibą w Dmosinie.. Formy wnoszenia skarg i wnioskówRejestr skarg i wniosków.. Gminny Zakład Gospodarki .Nagrania posiedzeń komisji Rady Gminy; Transmisje i nagrania Sesji Rady Gminy; Zarządzenia; Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek; Oświadczenia majątkowe radnych; Rozwiązywanie problemów alkoholowych; Rejestr Działalności Regulowanej; Rejestr Skarg, Wniosków i Petycji; Rejestr umów; Rejestr instytucji kulturyPrzekazanie skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kościan - druk nr 50. strona główna.. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody..

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków.1.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.. Program przedsiębiorcy ważne!. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.. Sekretarz Gminy.. 27 grudnia 2018 10:51 ( Anna Góra ) - Dodanie komisji: Komisja Rewizyjna.. (22) 725-30-67 email: [email protected] skarg i wniosków.. b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014 - 2023. a) administratorem danych osobowych jest Gmina Błonie z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt