Wniosek wczasy pod gruszą pdf
ile dni trwają wczasy pod gruszą; jak złożyć wniosek o .Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowania do wypoczynku, wpisują się w działalność socjalną pracodawców, czyli w „usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych .wnioski "Wczasy pod gruszą" wniosek_ZFSS_wczasy_pod_grusza.pdf.. Do pobrania tutaj.Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencis ty i członków jego rodziny I. Prosz ę o przyznanie mi dofinansowania z funduszu świadcze ń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za samodzielnie zorganizowany wypoczynek zaUzasadnienie Wniosku: Zwracam się z prośbą o przyznanie mi refundacji za wczasy indywidualne - wczasy pod gruszą - w roku bieżącym zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego („wczasy pod gruszą") Proszę o przyznanie dla mnie i uprawnionych członków mojej rodziny* zgodnie z Regulaminem ZFŚS dofinansowania do wczasów wypoczynkowych w terminie .1 Dotyczy tylko wczasów zakupionych u innego organizatora i tzw. wczasów pod gruszą dla emerytów i rencistów 2 Zaznaczyć właściwe 3 Wypełnia się w przypadku wczasów organizowanych przez UMK; noclegi i wyżywienie Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być wypełniony w .Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych z ZFŚS na pierwsze półrocze 2021 roku: - zapomogi socjalne, refundacje różnych form wypoczynków, wsparcia finansowe - do 12-go każdego miesiąca - wczasy turystyczne tzw. "pod gruszą" 01.03.2021 r. - 30.04.2021 r. - pożyczki na remont mieszkania3..

A oto wzór wniosku o wczasy pod gruszą.

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 15 ust 1pkt 2 i 3, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku kalendarzowym, wnioski o dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) należy składać do 31 maja każdego roku; 4.Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Strona 1 Załącznik nr 1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO „WCZASY POD GRUSZĄ „ WNIOSEK - o refundację wczasów „pod gruszą" załącznik nr 2 dla pracownika .. Powinieneś w podaniu napisać mniej .Wniosek o dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie (wczasy ,,pod gruszą") Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D1) Wniosek o dział spadku: Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta: Wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich: Wniosek o nadanie .Wniosek prosimy wypełnić drukowanymi druk dla emerytów i rencistów UW literami W N I O S E K o dofinansowanie wypoczynku: - zorganizowanego wykupionego w innej instytucji - organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą" 1.Z reguły „wczasy pod gruszą" są przelewane na konta pracowników jeszcze przed rozpoczęciem urlopu.. Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wypoczynku dzieci.. Proszę o przyznanie dofinansowania ze środków ZFŚS na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie tzw. wczasy pod grusząWypoczynek emerytów i rencistów..

Od Ciebie zależy, czy wniosek o wczasy pod gruszą złożysz przed, czy po urlopie.

W N I O S E K o dofinansowanie wypoczynku: - zorganizowanego wykupionego w innej instytucji - organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą" 1.Strona główna Pracownicy Sprawy socjalne Dokumenty i wnioski .. wniosek o przydział wczasów (pdf) wniosek o dofinansowanie wypoczynku wykupionego poza uczelnią lub wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą") (pdf) - obowiązuje od 1.08.2017 Wnioski dwustronne należy drukować na jednej kartce.Wniosek prosimy wypełniać drukowanymi druk dla pracowników UW literami.. Szkoła Podstawowa nr 14 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66 (+68) 325 50 11 500 795 964 - świetlicaJeśli ktoś będzie podróżował z dziećmi, należy we wniosku umieścić taką informację - podając ich liczbę oraz wiek.. emerytów i rencistówWarunek 14-dniowego nieprzerwanego wypoczynku wymagany jest przy świadczeniu urlopowym, a „wczasów pod gruszą" pracodawca nie musi warunkować urlopem.PYTANIE: Zgodnie z regulaminem ZFŚS, „wczasy pod gruszą" należą się pracownikom po złożeniu wniosku urlopowego na wypoczynek nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.. Przyznane na ;e-óvy bartkowv o Zespûtu 5 w jescWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WLASNYM ZAKRESIE - TZW. „WCZASY POD GRUSZA" Nazwisko i imi PESEL Jednostka organizacyjna Stanowisko, data zatrudnienia w SGGW Adres zamieszkania Nr telefonu kontaktowego Konto w banku Nr (dot..

18 Aktualności, Uncategorized Możliwość komentowania Wnioski-wczasy pod gruszą została wyłączona.

Do pobrania tutaj.. Do pobrania tutaj.. SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW; Dziennik elektroniczny.. Zarządzenie Rektora nr 20 z dnia 12.04.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej wraz z regulaminempodanego na wniosku o „wczasy pod gruszą" w wysokości będącej iloczynem 1/14 wartości pobranego świadczenia oraz ilości brakujących dni urlopu (dni brakujące do wymiaru obowiązkowego trwania urlopu tj. 14 dni) - bez prawa do złożenia w danym roku kalendarzowym kolejnego wniosku o „wczasy pod gruszą".Wnioski-wczasy pod gruszą.. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Ja ni żej podpisany o świadczam, że wykorzystam(łem\łam) urlop w terminiePYTANIE: Zgodnie z regulaminem ZFŚS, „wczasy pod gruszą" należą się pracownikom po złożeniu wniosku urlopowego na wypoczynek nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.WNIOSEK ..

Obie formy wsparcia dotyczą urlopów.Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą, by otrzymać wsparcie socjalne?

Aktualności.. Znane mi są przepisy Kodeksu Karnego art. 233§ 1 i 2 kk o odpowiedzialności za podanieWNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU - WCZASY „POD GRUSZĄ" OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Oświadczam, że miesięczny dochód brutto na 1 członka mojej rodziny za ubiegły rok zawiera się w przedziale ( właściwy zaznaczyć krzyżykiem ) 0-2500 zł brutto na osobę 2501 - 5000 brutto na osobęZ*cznil; 4 5 cc; .. Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą W przypadku omawiania definicji i zasad wczasów pod gruszą należy przywołać również pojęcie świadczeń urlopowych.. Pracodawca na podstawie dochodów Twoich i innych członków Twojej rodziny ustali kwotę do wypłaty.. Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wycieczki.. 12), w części II wniosku wypełnia osoba wyznaczona w danej komórce organizacyjnej do wprowadzania czasu pracy (tj. przełożony pracownika lub osoba przez niego wskazana).dostępne są już wnioski na świadczenia socjalne - wczasy pod gruszą - za 2021 r., które należy dostarczyć do szkoły (osobiście, drogą elektroniczną, listownie) wraz z oświadczeniem o dochodach za 2020 r. (zgodnie z zeznaniem podatkowym).podanego na wniosku o „wczasy pod gruszą" w wysokości będącej iloczynem 1/14 wartości pobranego świadczenia oraz ilości brakujących dni urlopu (dni brakujące do wymiaru obowiązkowego trwania urlopu tj. 14 dni) - bez prawa do złożenia w danym roku kalendarzowym kolejnego wniosku o „wczasy pod gruszą".Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dopłaty do skierowań na wczasy wypoczynkowe, wczasy rehabilitacyjno - lecznicze, do sanatorium..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt