Jak wypełnić wniosek o paszport tymczasowy
Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni.. Ważny paszport lub ważny dowód osobisty, w przypadku braku posiadania ważnego paszportu.. To dwa najważniejsze wymogi.. Uwaga!. Możesz go uzyskać online lub w konsulacie.. Bez tego potwierdzenia urzędnik .Przede wszystkim wniosek o paszport powinien być wypełniony wielkimi literami, a podpis posiadacza musi mieścić się w wyznaczonym okienku.. Podpis osoby ubiegającej się o wydanie paszportu musi być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce oraz nie wykraczał poza nie.. Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem.W przypadku wyrabiania paszportu tymczasowego poza granicami Polski musisz samodzielnie sprawdzić koszt wydania dokumentu.. Każdy konsulat bowiem oferuje odmienną opłatę za tę usługę.. Składając wniosek o paszport, należy przygotować: wniosek o wydanie paszportu - dostępny w punkcie paszportowym.. Ponadto musi się w nim znaleźć: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zameldowania, rysopis (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne).. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy.Druk wniosku o paszport na 2021 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.1..

Jak wypełnić dokumenty?

Pamiętaj, aby udając się do urzędu (w kraju) po odbiór nowego paszportu - zabrać ze sobą paszport tymczasowy wydany przez konsula.. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL)Wniosek o paszport Jaki wniosek wypełnić?. Wniosek musimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.. Nie zaleca się pobierania i drukowania wniosku o paszport pdf dostępnego w Internecie, ponieważ może być nieaktualny.Skuteczne złożenie wniosku wymaga też pobrania danych biometrycznych, jednoznacznie identyfikujących posiadacza paszportu.ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach (zdjęcie na wprost-w pozycji frontalnej), brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym.5.. Specjalna fotografia paszportowa zrobiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.. Pracownik konsulatu pobierze twoje odciski palców.. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm.. We wniosku o paszport zostaniesz zapytany o takie dane jak: Twoje imię/imiona i nazwisko;Możesz złożyć u konsula wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju.. Wypełnienie właściwych pól zajmie nam około 3-4 minut.. Wniosek paszportowy, który należy wypełnić otrzymamy w punkcie paszportowym..

Złóż wniosek osobiście.

osoba, która chce dostać paszport, opiekun prawny — jeśli paszport ma być dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.. Na koniec data i podpisOczywiście możesz wygodnie pobrać nasz wniosek, wydrukować i wypełnić go.Dlatego wypełniony i wydrukowany w Fillup "wniosek o paszport tymczasowy" może posłużyć jako wzór wypełnienia, który najprawdopodobniej trzeba będzie przepisać na oryginalny pobrany w urzędzie formularz.wniosek o wydanie paszportu tymczasowego - pobierz go w punkcie paszportowym albo konsulacie.. Do wniosku o paszport dołącza się fotografię, ważny paszport lub dowód tożsamości, potwierdzenie zniżek na opłaty paszportowe.. W przypadku przebywania za granicą i braku możliwości osobistego złożenia wniosku można go przesłać pocztą, po wcześniejszym otrzymaniu na to zgody w konsulacie.. Wyjeżdżając poza granice Polski i Unii Europejskiej, potrzebujesz paszportu.. Nie ma możliwości pobrania ani złożenie wniosku on-line,Wniosek o wyrobienie paszportu nie jest dokumentem skomplikowanym do wypełnienia.. 11 wniosku należy złożyć w obecności urzędnika paszportowego przyjmującego wniosek; podając w pkt.. Jak napisać wniosek o wydanie wyciągu z mieszkania;WAŻNY PASZPORT..

Zobacz jak wygląda wzór wniosku paszportowego online.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.. Co zrobić w przypadku kradzieży paszportu?Jak wypełnić wniosek o paszport?. Wniosek musisz złożyć osobiście z racji tego, że przy okazji składania dokumentu zostaną pobrane Twoje odciski palców.Musisz wypełnić wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego.. Jego wzór dosyć często się zmienia, nie ma więc sensu wcześniejsze drukowanie formularzy znalezionych w internecie.Wypełniony wniosek paszportowy Wniosek pobiera się w informacji paszportowej, na parterze urzędu.. Wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku.. Od 17 stycznia 2013. paszport lub paszport tymczasowy można wyrobić u dowolnego wojewody na terenie kraju.Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka, należy zebrać następujące dokumenty: Wniosek o paszport, wydrukowany dwustronnie, wypełniony i podpisany.. Co zrobić, jeśli paszport czeka na odbiór w Polsce, a w najbliższym czasie nie planuję wyjazdu do Polski?Jak wypełnić wniosek o paszport?.

3.Jak załatwić sprawę Kto składa wniosek o paszport.

Zwykle składanej również droga pocztową.Nie warto zatem tracić czasu na szukanie odpowiedniego wzoru, ponieważ wniosek będziesz musieć wypełnić na miejscu.. Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego - pobiera się go w konsulacie lub punkcie paszportowym, nie należy go drukować z internetu!. Przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy musimy pamiętać o dołączeniu dowodu potwierdzającego zdarzenie pilnej sytuacji.Dlatego wypełniony i wydrukowany w Fillup "wniosek o paszport" może posłużyć jako wzór wypełnienia, który najprawdopodobniej trzeba będzie przepisać na oryginalny pobrany w urzędzie formularz.. W pierwszej zostaniesz poproszony o wpisanie swoich podstawowych danych osobowych - takich jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy adres zameldowania, drugą część wypełnia urzędnik.Wniosek o paszport tymczasowy należy złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w kraju lub w polskim konsulacie.. Druk wypełniony innym pismem nie zostanie przyjęty przez urzędnika.. Co zrobićAby wyrobić ten dokument, należy osobiście złożyć wypełniony wniosek o paszport w organie paszportowym (najczęściej urzędzie wojewódzkim) właściwym ze względu na miejsce pobytu.. Należy zaznaczyć kwadracik z rodzajem dokumentu (paszport lub paszport tymczasowy), oraz wypełnić dane osobowe obojga rodziców/opiekunów (imię i nazwisko, serię i numer dokument tożsamości), a także podpisać się w wyznaczonych miejscach.. Choć sekcji do wypełnienia jest aż 14, to w większości z nich wystarczy wpisać zaledwie jedną informację.jeśli składasz wniosek o paszport tymczasowy, a znajdujesz się poza granicami kraju wymagany jest polski akt urodzenia, w niektórych sytuacjach (na prośbę urzędnika) możesz być poproszony o dostarczenie dokumentu potwierdzającego Twoje obywatelstwo - np. aktu stanu cywilnego (zupełnego lub skróconego).Dokumenty, które trzeba złożyć, aby otrzymać tymczasowy paszport: 1. .. Na państwa życzenie na czas paszportu może być wydane zaświadczenie o przyjęciu dokumentów na paszport lub tymczasowy dowód osobisty.. 2020-05-25. przydatne.. Składa się z dwóch części.. Niezależnie od tego, gdzie składasz wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, pamiętaj o pobraniu dowodu wpłaty.. Jeśli będziesz składać wniosek za granicą - wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu tymczasowego możesz pobrać ze strony polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz dostać paszport tymczasowy, a następnie wydrukować samodzielnie,Wniosek paszportowy 2021.. Sam wniosek o paszport wypełnisz już w urzędzie, pobierając w tym celu na miejscu stosowny formularz.. 12 wniosku numer telefonu lub adres e-mail wnioskodawca zostanie powiadomiony wiadomością sms lub e-mail o gotowości paszportu do odbioru.Jeżeli chcesz wyrobić paszport i masz zamiar zrobić to w Polsce, musisz wypełnić wniosek o paszport, zebrać wymagane dokumenty i udać się do punktu paszportowego.. Powiązane artykuły.. Warto wiedzieć, jak poprawnie wypełnić i gdzie złożyć wniosek o paszport.Wypełniony czytelnie drukowanymi literami druk wniosku o paszport: podpis w pkt..Komentarze

Brak komentarzy.