Oświadczenie majątkowe prokuratorów wrocław
Bargiel-Malec Bogusława.. Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.. W związku z tym poniżej znajdują się odnośniki do Rozporządzenia Ministra i formularz w dwóch wersjach - do wypełnienia odręcznego oraz .Oświadczenie składane w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora zawiera informacje, o których mowa w art. 104 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o prokuraturze, za okres od dnia 1 stycznia roku opuszczenia stanowiska do dnia jego opuszczenia.Oświadczenia majątkowe od roku 2017.. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] Uwaga!. Oświadczenie nr 1 Oświadczenie nr 2 Oświadczenie nr 3 Oświadczenie nr 4 Oświadczenie nr 5 Oświadczenie nr 6 Oświadczenie nr 7 Oświadczenie nr 8 Oświadczenie nr 9 Oświadczenie nr 10 Oświadczenie nr 11 .Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. Oświadczenia majątkowe za rok 2017. oświadczenie majątkowe prokuratora.pdf.. - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.. Rachunki bankowe.. Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.. Białystok.. - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.. Bator-Małysa Dominika.. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] Uwaga!. (link sends e-mail)Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel..

Oświadczenia majątkowe za rok 2018.

- zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.. Zawiera tylko dane udostępniane przez: KWP we Wrocławiu.Urząd Miejski Wrocławia.. Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski niżej wymienionych prokuratorów o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2019.. Oświadczenie nr 1 Oświadczenie nr 2 Oświadczenie nr 3 .Oświadczenia majątkowe prokuratorów okręgu sieradzkiego: Adrian Sikora Adrianna Bochyńska - objęcie urzędu Agnieszka Czajkowska Agnieszka Karpacz Agnieszka Mikołajczyk Agnieszka Słowakiewicz Agnieszka Sujka Alicja Lach Anna Mentelska-Plichta Arkadiusz Majewski Artur Pyrek Balbina Stasiak Barbara Bogusławska-Fronczek Beata Chałubek-Kosprzypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego.. Oświadczenia majatkowe za rok 2016.. Równocześnie informujemy, że stosownie do art. 104 § 7 zdanie 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U.. Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej.. Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESPUrząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESPProkuratura Okręgowa we Wrocławiu - Oświadczenia majątkowe.Kierownictwo..

Oświadczenia majątkowe.

Oświadczenia majątkowe za rok 2015.Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe wszystkich prokuratorów i asesorów, za wyjątkiem oświadczeń, w których prokurator przełożony na wniosek prokuratora, który składał oświadczenie, podjął decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności .Oświadczenie majątkowe prokuratora; Oświadczenie majątkowe prokuratora.. Chudzik Tomasz 10.. 1 i 3, § 3 Zarządzenia Nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych .Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2020.. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] Uwaga!. Brzeziński Romuald.Prokuratura Okręgowawe Wrocławiu50-950 Wrocławul.Podwale 30. tel.71 37 18 114-118. fax.. Bartosiewicz Marek.. Wydział II ds.Rok 2020.. 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8. tel.. Skargi i wnioski.. Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP.Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego.Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, oświadczenia, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji w nich zawartych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" - podlegają publikacji na stronie internetowej.Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel..

Wzór oświadczenia majątkowego na rok 2018.

Dokładnie 2 marca wypełnił jedyne dostępne publicznie oświadczenie majątkowe.. Bagińska Marzena.. 71 37 18 102. [email protected] Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESPOświadczenia majątkowe.. Przestępczości Gospodarczej.. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] Uwaga!. Na podstawie zarządzenia nr 61/2016 Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.Oświadczenia majątkowe prokuratorów okręgu legnickiego za rok 2019, w kolejności alfabetycznej: Adamczyk Daniel.. Błaszczak Magdalena.. Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.. Beni Ryszarda Anna.. Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, oświadczenia, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji w nich zawartych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych .Serwer niniejszy NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB połączony z siecią policji.. - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.. Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, oświadczenia, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji w nich zawartych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" - podlegają publikacji na stronie internetowej.Prokuratura Regionalna we Wrocławiu; O prokuraturze; Oświadczenia; Oświadczenia majątkoweProkuratura Jednostki podległe Prokuratura Regionalna we Wrocławiu Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Oświadczenia majątkowe wtorek, 07 lipca 2020 Oświadczenia majątkowe za rok 2019Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu w sprawie postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym prokuratorów i asesorów prokuratury w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu wrocławskiego, publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone".Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. wprowadza nowy wzór oświadczenia majątkowego prokuratora i nakłada obowiązek korzystania z niego podczas wypełniania oświadczeń majątkowych..

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.. że mimo upływu blisko dwóch miesięcy prokuratura nie podjęła się jeszcze .Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku Barylska_Marzena, SR w Kluczoborku (liczba pobrań: 200) Basiaga_Bogdan, SR w Brzegu (liczba pobrań: 244)Oświadczenia majątkowe za rok 2019.. - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.Wrocław.. Wydział I ds..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt