Umowa adopcyjna psa pdf
2.Umowa adopcyjna psa Zawarta w dniu: .. pomiędzy Dane dotychczasowego opiekuna .. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względuUmowa adopcji psa to dokument, który reguluje przejście psa na Adoptującego na własność z dotychczasowego właściciela, którym może być inna osoba fizyczna, schronisko, stowarzyszenie lub fundacja, która ma za zadanie opiekę nad zwierzętami.. WZÓR (c) Ratujemy Dogi - 4- 22.. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, rozpoczynając od dnia jej podpisania.. Góra » Śro lis 07, 2007 9:36 moka1 - a wychodzenie?Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politicsg) wykorzystywanie psa do pracy, polowania, walk psów, h) tresowanie do celów obronnych, i) trzymanie psa na ła ńcuchu lub w boksie, z którego nigdy nie b ędzie wypuszczany, § 2 Przekazane zwierz ę jest zdrowe, zadbane, zaszczepione, zaczipwane, odrobaczone, posiadaUMOWA ADOPCYJNA KOTA .. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. Adoptujący zobowiązuje się do przestrzegania następujących przepisów: zarejestrowania zwierzęcia we właściwym urzędzie,- corocznego szczepienia psa przeciw wściekliźnie i innym chorobom, wraz z poddaniem zwierzęcia badaniu ogólnego stanu zdrowia u lekarza weterynarii, z wpisem do książeczki zdrowia - spełniania wszelkich obowiązków wynikających z prawa miejscowego..

Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wygląda to bardzo różnie ;) Moim zdaniem wizyta ma głównie na celu 'wybadanie' danej rodziny czy osoby - ustalenie, czy ludzie dobrze zajmą się psem, czy poddadzą go (w odpowiednim czasie) kastracji, czy wiedzą o podstawowych rzeczach typu: psa nie należy karmić syfami typu pedigree czy inne chappi, bo to ani zdrowe ani tanie; że psa trzeba szczepić wg kalendarza szczepień .Tylko z tego, co się znam na matematyce i domowej ekonomii, to utrzymanie zdrowego psa - w sensie karma, bo reszta to dach domu tymczasowego to od 50-100 PLN w zależności od karmy i wielkości psa +/- 20-40 PLN za jakieś leki np. na tarczycę, a tu można puścić zbióreczkę za zbióreczką na fb, na zrzutce etc. Można psu wmówić kilka .5) zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu osoby adoptującej, 6) traktować zwierzę z należytym mu szacunkiem.. [/FONT] [FONT=Times New Roman] [/FONT]a. wyprowadzania psa na smyczy (w mieście); .. moka1 Posty: 1903 Od: Nie lut 25, 2007 14:48 Lokalizacja: warszawa.. Artykuł 2.. Wszelkie koszty związane z opieką nad zwierzęciem adoptowanym, a w szczególności5..

W razie braku następców prawnych umowa wygasa, a własność psa przechodzi na adoptującego.

Dane osobowe zawarte w umowie nie będą rozpowszechniane, ani nie zostaną wykorzystane w innyUMOWA ADOPCYJNA PSA Zawarta pomiędzy: Komunalnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach, Sosnowice nr 6, 72-410 Golczewo, NIP 9860214892, REGON 320606025, tel.. Dobre traktowanie przeze mnie i wszystkich moich domowników.Adoptujący oświadcza, że jest świadomy adopcji psa wymagającego specyficznej opieki, oraz że bierze odpowiedzialność za wszystkie ewentualne szkody i zdarzenia spowodowane przez psa.. W przypadku poważnego zachorowania zwierzęcia, wypadku, śmierci, Opiekun zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Fundację podając szczegóły, w terminie do 3 dni.. 2-3 dziennie) h) podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do jego odnalezienia jeśli zaginie i) powiadomienia Przekazującego do adopcji w razie zaginięcia, śmierci lub zmiany właściciela zwierzęcia, a także zmiany adresu zamieszkania w terminie do 3 dni od daty 0 w w w .A B B Y Y c o m. Title: Przykładowa umowa adopcyjna psa Author: koli Created Date:UMOWA ADOPCYJNA - PRZEKAZANIE PSA NA WŁAŚNOŚĆ INNEJ OSOBY Strony umowy: 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym..

Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Podpis osoby oddającej psa: Podpis osoby adoptującej psa: ul. ...Author: Schronisko Created Date: 4/13/2016 6:06:17 PMKoszt adopcji psa to 40zl, a kota 30 zl.

jest krótka,ale chyba treściwa.. 91 38 60 535, 793 844 842 zwanym dalej Schroniskiem aUmowa adopcyjna psa / kota Zawarta w dniu: .. Dane osoby oddającej do adopcji (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres, telefon, mail) .. 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwana dalej Adoptującym.1.. Dolegliwości zdrowotne Psa, wykryte po podpisaniu Umowy nie będą podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, ze strony Przekazującego.. Artykuł 3.. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / kota osobom trzecim.. wzór umowy adopcyjnej: UMOWA ADOPCYJNA- nadaje się do domu z dziećmi - potrafi chodzić na smyczy - pozytywnie reaguje na inne psy - nie znamy jej reakcji na koty - idealna do mieszkania w bloku - zaszczepiona - zaczipowana - wysterylizowana - posiada książeczkę zdrowia - obowiązuje umowa adopcyjna - więcej informacji pod numerem telefonu 880950140 - jeżeli nie możesz się .Zabierając psa / kota pod swój dach świadoma/y odpowiedzialności za jego życie; zobowiązuję się nie rozstawać z nim aż do jego naturalnej śmierci i zapewnić mu: 1. podpis osoby oddającej psa: podpis osoby adoptującej psa: (*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach..

podpis osoby oddającej psa: (*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących podpis osoby adoptującej psa: egzemplarzach.Umowa adopcyjna psa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla Właściciela i Adoptującego.

- traktować psa / kota zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,Stwierdzenie i ocena warunków utrzymywania psa przysługuje wyłącznie osobom reprezentującym Fundację.. OKRES TRWANIA UMOWY.. MIEJSCE WYKONANIA UMOWY.. Umowa reguluje wzajemne zobowiązania, szczególny nacisk kładąc na obowiązki Adoptującego, szczególnie związane z wychowaniem i .4.. § 5. Osoba adoptująca nie może nabywać zwierzęcia w charakterze prezentu, towaru wymiennegoZaświadczenie lub wpis do książeczki zdrowia psa informujący o wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji oraz fotografię całej sylwetki psa z miejscem cięcia, Adoptujący zobowiązany jest przesłać niezwłocznie (najpóźniej 24 godziny po zabiegu) na adres mailowy Fundacji: [email protected] lub SMS: xxxxxxxxx 2.UMOWA ADOPCYJNA NR (*) Dane dotychczasowego opiekuna: Dane osoby adoptuj ącej .g) zapewnienia mu wystarczającej ilości spacerów (min.. Zwierzaki można adoptować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-13.00. w soboty od 7.00-11.00. w niedziele od 7.00-10.00 Każdy, kto podejmie decyzje o adopcji psa lub kota ze schroniska ma obowiązek podpisania UMOWY ADOPCYJNEJ ze Schroniskiem.. 1.Kastracja/sterylizacja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt