Deklaracja właściwości użytkowych nr dop 20
Nie dotyczy 8.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: psns EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS600-CS(10)500-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150 2.. Dirk Albartus (Managing Director) (Manager Engineering) H-910-20-PLKRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5.7.14/20 1.. 2018/180401 (PL), Polska 1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: edilon)(sedra Trackelast® STM/RPU/Blue 2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Maty wibroizolacyjne z poliuretanu, o nominalnej grubości 12, 15, 20, 25, 28, 30 i 35 mm.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr INSES0102 Deklarowany opór cieplny w zależności od grubości wyrobu W imieniu producenta podpisał(-a): Imma HUERTAS, Dyrektor Produkcyjny XPS Europe w: Tarragona dnia: 19.10.2020 /PL.j Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DOP-EN 14566-FS 1.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: • ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H(-20) 2.. W imieniu producenta podpisał: Maciej JanuszewskiDeklaracja właściwości użytkowych nr 510-DoP-180915 2-2 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.Za pośrednictwem adresu internetowego mogą Państwo otrzymać deklaracje właściwości użytkowych (DoP) zakupionych wyrobów oraz ewentualne dokumenty uzupełniające (karty charakterystyki)..

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4139-2013 1.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwieDeklaracja Właściwości Użytkowych Edycja 03/2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 02 01 002 0 000001 1029 Wersja Nr 1 2/5 Deklaracja Właściwości Użytkowych 7.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Blachowkręty NIDA 2.. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.. Nr typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: data produkcji umieszczona na opakowaniu wyrobu 3.Deklaracja właściwości użytkowych nr 20-DoP-2018 1.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia 3.DoP DELTA®-MS 20 (360 KB) Deklaracja właściwości użytkowych .. Zamierzone zastosowanie: Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu do wnętrz spełniająca wymagania normy zharmonizowanej EN 14041: 2004 4.Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.2 8 Deklarowane właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14785:2006 Cechy kluczowe Właściwości użytkowe Reakcja na działanie ognia: A1 Odległość minimalna [mm]: tył = 200 Odległość od materiałów łatwopalnych boki = 200 przód = 1000 sufit = 1000 podłoga = 0 Ryzyko wypadnięcia palącego się paliwa Znamionowa moc cieplna Ograniczona moc Emisja produktów palnych CO 0,007 % - 84,7 mg/nm 3 0,01 % - 121,8 mg/nm 3 NOx 149,8 mg/nm 3 152,6 mg/nm 3 OGC PM 0 .korekta deklaracji z 20.06.2016r..

Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP-160311 1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Płyty styropianowe AQUA EPS P100 EPS 100 EPS-EN 13163-T1-L3-W2-S b 2-P5-BS150-CS(10)100-WL(T)2 2.. Krakowska 19A tel.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia 3.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz kanałowy DO -600 WPB 30/50 z żeliwa szarego, kl. D400, korpus H 115 /150 mm pokrywa wypełniona betonem, z otworami wentylacyjnymi, przykręcana / ryglowana.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: P-CAS-001, N-CAS-001 2.. Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: 21086 3.. W imieniu producenta podpisał:deklaracja właściwości użytkowych (dop) • dwu nr 1: izolacja astrotherm 3 • dwu nr 2: profile ocynkowane 7 • dwu nr 3: profile gorĄco walcowane 9 • dwu nr 4: noŚne profile ocynkowane 11 • dwu nr 5: panele dachowe lmr z pokryciem alucynk z blachy s320gd 13KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr.. Kliknij, aby pobrać ulotkę o tym jak znaleźć i pobrać deklarację właściwości użytkowych (DoP).. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego .Deklaracja właściwości użytkowych DoP nr: 2/EPS/PSN LD zgodna z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 1..

002-FF-2019-01-01.Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP.

Producent:Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrób do naprawy niekonstrukcyjnej betonu klasa R2, do zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: • Izolacja wodochronna dachów Właściwości • Do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej częściDeklaracja Właściwości Użytkowych Marek Dobrowolski Prezes Zarządu Spółki Łężyce, 2018-03-20 null.. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP 53/4/18 6.. Plandeki i osłony .. W razie wszelkich pytań, prosimy o ich kierowanie na adres e-mail: [email protected] ł-(a) :Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 02-BPL-Beton B20 Strona 1 z 1 1.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Centra 2.0 mm 2.. +48 22 299 88 33, [email protected], fax +48 22 299 88 34.. Tabela 2 - Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - λD.Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.. Systemy DELTA® - ogrody i tereny zielone .Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie: przeprowadzonych przez producenta badań probek pobranych w zakładzie, zakładową kontrolę produkcji i ustelenie typu wyrobu na podstawieDeklaracje właściwości użytkowych (DOP) Produkt/Product..

Deklarowane właściwości użytkowe: Wyrób właściwości użytkowych.

Jednostka notyfikowana (hEN): W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Baumit Beton B20 2. z o.o.® 05-555 Tarczyn, Al.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Płyty styropianowe PASSIVE PREMIUM PODŁOGA EPS 100 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S b 2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 2.. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP) nr 20/B/STEGU/2014 1.. Producent YETICO S.A.Deklaracja właściwości użytkowych DoP nr: 4/EPS/PSN SHD zgodna z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 1.. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP-fwg-2018.. DoP DELTA-TERRAXX (562 KB) Systemy DELTA® dla plandek i osłon.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: psnl EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS300-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150 2.. Zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta, tel.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu System ociepleń Termo Organika Zestaw składa się z następujących składników: Wyrób do izolacji cieplnej: Bardziej szczegółowoDeklaracja właściwości użytkowych (DWU; DoP)- deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 1): DO-600 WPB 30/50 H 115/150.. W imieniu producenta podpisał:DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0019-0058-DoP-2018-07 1.. Przejdź na .DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI 1.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KMP 9 2.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwieWłaściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.. DoP DELTA-TERRAXX (562 KB) DoP DELTA-TERRAXX TP (319 KB) Systemy DELTA dla budowy tuneli Budowy tuneli .. Jednostka notyfikowana (ETA):Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zgodna z Rozporządzeniem UE 305/2011 wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta wyrobu wskazanego powyżej.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drewnianych wyrobów konstrukcyjnych (ETA 13-0124 p.2) 3.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP-fwg-2018..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt