Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 rok
Jankowska Paulina 245kB.. Plik pdf oświadczenie majątkowe radnego gminy wg stanu na 31.12.2020 r. - rozmiar: 203kb metryczkaPlik pdf oświadczenie majątkowe radnego gminy wg stanu na 31.12.2020 r. - rozmiar: 457kb metryczkaW tym roku termin składania oświadczeń majątkowych wydłużono do 31 maja, co wynika z obowiązującej od wtorku ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, będącej elementem tzw. tarczy antykryzysowej.Oświadczenia majątkowe 2020: słupscy radni.. Frelichowski Krystian 204kB.. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zduńska Wola za 2018 rok .. 26.05.2020 11:14: Ostatnio zaktualizował .Oświadczenia majątkowe Radnych .. Pracownicy Urzędu i Kierownicy Jednostek.. Urząd Gminy.. Gołębiowska Maria.. Drozd Kazimierz 237kB.. Deklaracja dostępności.. ).Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2020 (za rok 2019) PDF.. Bratosiewicz Zbigniew.pdf.. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok.. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok.. Czwojda Janusz 269kB.. Radomska Małgorzata.. Co mają, ile zarabiają i długi.. Włodzimierz Kędzik.. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY SŁAWNO za 2019r.. Wojciechowski Bogdan.. Raport o stanie gminy.. Abramowicz Krystian.. Grudziński Grzegorz.pdf.. Pracownicy; Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające; Radni.. Załączniki: Podkul Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy ..

Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok.

Metryka dokumentu: Wyświetl historię zmian.. Oświadczenia Radnych; Oświadczenia Burmistrza, Kierowników JO, pracowników urzędu; Oświadczenia za rok 2019; Oświadczenia za rok 2018; Oświadczenia za rok 2017; Oświadczenia za rok 2016; Oświadczenia za rok 2015; Informacje podstawowe; Informacje Wyborcze; Konsultacje Społeczne .Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta VIII kadencji Sesje Rady Miasta VIII kadencji - terminy, programy, materiały, uchwały, wyniki głosowań, nagrania, protokoły Dyżury RadnychOświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku - Radni Powiatu - za rok 2019 - Zarząd Powiatu - za rok 2019 - Sekretarz i Skarbnik Powiatu - za rok 2019 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu - za rok 2019 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu (2020) - Członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną - za rok 2019Kluby Radnych.. Bokiej Paweł 243kB.. Zobacz zmiany przez rok.. Za rok 2019 •zasoby: 70.000 zł, 30.000 euro, 500 dolarów, 80.086 zł (fundusze inwestycyjne) •dochód w 2019: 60.324 zł (własna agencja reklamowo-wydawnicza), 19.920 (diety radnej)Oświadczenia majątkowe.. ostatnie zmiany: 24-05-2017 14:37 przez.. Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019; Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok; Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji; Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencjiOświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zduńska Wola za 2019 rok - Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zduńska Wola - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Zduńska Wola.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE; Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 - archiwum; Radni Powiatu - za rok 2018Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zduńska Wola za 2018 rok ..

Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok.

Andrzej Kuczyński.Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2019) Edytuj artykuł 2020-06-12 13:04 Urząd Miasta Hajnówka, opublikował: Emilia RynkowskaOświadczenia Majątkowe Radnych za 2019 rok.. więcej.. Redakcja.. Interpelacje i zapytania Radnych.. Radni Gminy.. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.Radny składa przewodniczącemu swojej rady (sejmiku województwa) oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (art. 24h ust.. Data wytworzenia informacji: 2020-10-28 00:00:00.Oświadczenia majątkowe za 2014 rok.. Dyżury Radnych.. Data publikacji: 24-05-2017 00:00. autor: Kamila Putek.. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.. Wzory oświadczeń.Oświadczenia majątkowe.. Langowski Robert 260kB2020-09-10 11:49 Wnuk Angelika: 187.37KB: Paweł Białas - p.o. Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich od 01-06-20201.. Akapit nr 1 - brak tytułu.. Dyżury Radnych .. Autor: Radny Rady Miejskiej - Tomasz ZEMAN.. Borowski Jerzy Andrzej.. Instrukcja korzystania z Biuletynu.. opublikował: Andrzej Kuczyński.. Mapa serwisu.Oświadczenia majątkowe za 2018 rok.. Gęsiarz Konrad.pdf.. Rada Gminy.. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok.. Zapytania Radnego Marcina Kośmidra..

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok.

Interpelacje z XL sesji Rady.. Interpelacje z XLI sesji Rady.Zgodnie z art. 31zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) - „osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r."Oświadczenie majątkowe Tomasza ZEMANA złożone na dzień 30 września 2020 r. w związku z wygaśnięciem mandatu radnego z dniem 30 września 2020 r. 1.. Bulanda Wojciech (złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania) 245kB.. Interpelacje z XXXIX sesji Rady.. PDF.MARKIEWICZ PIOTR - Radny Miasta Hajnówka; PAWLUCZUKA GRAŻYNA - Radna Miasta Hajnówka; PIETROCZUK WALENTYNA - Radna Miasta Hajnówka; PUCH JANUSZ - Radny Miasta Hajnówka; RYGOROWICZ EWA - Radna Miasta Hajnówka; TOMASZUK GRZEGORZ - Radny Miasta Hajnówka; TUMIEL ARTUR - Radny Miasta Hajnówka; ZABORNA MAŁGORZATA CELINA - Radna Miasta HajnówkaOświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie za 2016 rok.. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.. Małecka Agnieszka.. Oświadczenia majątkowe; za rok 2020; Informacje o dokumencie: Informację wprowawdził(a) do BIP: Data udostępnienia w BIP: 2020-10-14 09:00:27; Informacja zaktualizowana przez: Data ostatniej aktualizacji: .Jesteś tutajportal Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe za 2019 rok..

Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 rok.

Bulanda Wojciech 304kB.. Oświadczenia majątkowe Radnych.. Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018 - 2023.. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.. Zdulski Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy Sławno: Nowak - Jędrzejewska Marta .Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom woj. mazowieckie NIP: 9482051407 REGON: 670223020Oświadczenie majątkowe radnych za 2019 rok - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sejnach.. Oświadczenie majatkowe radnych za 2017r.. Biała Alicja.. Łopuszyński .Radni.. Oświadczenia za rok 2020.. Baranowski Jerzy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt