Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności powyżej 16 roku życia
O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAK/NIEW celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia wymagane jest: Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowanąEdycja dokumentu: Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji dla osoby powyżej 16 roku życia 27.10.2017 12:30, Administrator Dodanie załącznika: Pobierz Wniosek legitymacjaW celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności wraz z wymaganą dokumentacją.. 081825-58-15 wew.25, 081 826-18 .Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od daty złożenia, sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.. O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAK / NIE* - dla osób, które pierwszy raz ubiegają się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności .. pobierz (plik pdf, 128 kb) zaświadczenie lekarskie do wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności.. DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:(pdf) informacja w celu uzyskania orzeczenia-dorośli - 0,1MB (pdf) Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia - 0,3MB (pdf) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - 0,2MBWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności..

postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Zgodnie z art 13 ust.

Osoba zostaje wezwana na posiedzenie składu orzekającego, a następni w terminie 14 dni od daty posiedzenia, po którym w terminie 14 dniu zostaje wydane orzeczenie o niepełnosprawności.Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dotyczy osób powyżej 16 roku życiaWNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla osób powyżej 16-ego roku życia) Nr sprawy: .. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychDruk ZP - 3/1 Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 52KB - pdf: 2021-01-08 Druk ZP-3/2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) pobierz w formacie .doc, .pdf wzór wypełniania wniosku.. O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAK NIE - dla osób, które pierwszy raz ubiegają się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2.. O WYDANIE ORZECZENIA O PONOWNE WYDANIE ORZECZENIA .. 1 Osoba, której dotyczy wniosek o wydanie orzeczenia.W-PZOoN-02a - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16-go roku życia ) 144 kB W-PZOoN-02b - Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16-go roku życia) 23 kBwniosek o orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia..

wniosek, zaświadczenie lekarskie, kopia dokumentacji medycznej i innych dokumentów, które umożliwią orzeczenie.

Miejscowość, data.. (nadaje Zespół) 1.. Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Lubelskim.. * wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (kliknij by pobrać) * zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni (kliknij by pobrać) * oświadczenie o miejscu pobytu stałego (kliknij by pobrać)UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA, UZYSKANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez rodzica, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie .Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [70.00 KB] Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [818.96 KB]Zgodnie z ustawą, ustala się trzy stopnie niepełnosprawności powyżej 16 r. ż.:: znaczny, umiarkowany, lekki.. pobierz (plik pdf, 673 kb) W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym PZOON rozpatruje wnioski bez udziału wnioskodawcy.WNIOSEK (dotyczy osób poniżej 16 roku życia) 1..

Komisja orzeka na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub samej osoby zainteresowanej, jeśli jest pełnoletnia.

(dotyczy osób powy żej 16-ego roku życia) .. - dla osób niepełnosprawnych, posiadaj ących orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ści na czas okre ślony TAK/NIE 3.. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności można uzyskać w pokojach numer 415 i 422 .Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia) .. Do wniosku załączam zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu, uwierzytelnioną kopię dokumentacji medycznej dotyczącą stanu zdrowia dziecka, inneKlauzula informacyjna dot.. O WYDANIE ORZECZENIA O PONOWNE USTALENIE STOPNIAW celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby poniżej 16-go roku życia wymagane jest: Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dzieckaWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wniosek (38kB) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zaświadczenie lekarskie (48kB)WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla osób powyżej 16 roku życia) 1..

Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM NIEBIESKIM Dane wnioskodawcy:WNIOSEK o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) adnotacje urzędowe: data wpływu wniosku:.. nr akt: MOPR.IX-605/ .. nr wniosku DANE OSOBOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ: nazwisko imię 1 / imię 2 obywatelstwo / nr PESELWNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16-ego roku życia) Nr sprawy: .. O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAK/NIE .. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kraśniku 23-204 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6, Tel.. Adres pobytu (w przypadku osób bezdomnych, przebywających poza miejscem stałego pobytu ponadORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności .O określenie stopnia niepełnosprawności mogą się starać osoby, które ukończyły 16 rok życia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt