Oświadczenie majątkowe psp doc
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania.1 POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości - niepodlegające publikacji w Biuletynie .Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Serwis Administracyjno-Samorządowy to najważniejszy na rynku poradnik prawny dla gmin, powiatów i województw, wydawany od 1996 r.WZOR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.1.. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. organizacyjnej » druk oŚwiadczenia majĄtkowego - radnego (1) Oświadczenie o stanie majątkowym przesyła się lub składa osobiście u osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .docx.

Wniosek o przydział kwatery tymczasowej.. Osoby wskazane w § 5 ust.. w imieniu wójta: Oświadczenie majątkowe radnego województwa: Oświadczenie majątkowe radnego gminyMaćkowiak Jan: Ostat.. 10 wiadomości: » druk oŚwiadczenia majĄtkowego - burmistrza, skarbnika, sekretarza, kierownika jedn.. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr.. Są one składane np.przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.Oświadczenie majątkowe Data wprowadzenia: 2020-06-08 15 23 Data upublicznienia: 2020-06-08 Art. czytany: 686 razy » Oświadczenie majatkowe - rozmiar: 5618620 bajtów Typ pliku: application/pdf: Wiadomość wprowadził: Karolina Stycze .31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 11:59) Osoba publikująca: Konrad Kozłowski;Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości - niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji .Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.

2014-05-14 10 09: Czytano:1211 razy » Przeczytaj artyku .» Oświadczenie majątkowe - Mariusz Walachnia Wójt Gminy Bliżyn - stan na koniec kadencji: 10.2018 » Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu - stan na dzień 31.12.2017 r. » Oświadczenie majątkowe - Skarbnik - stan na dzień objęcia funkcji » Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu - stan na dzień 31.12.2016 r.Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC. dane identyfikacyjne: 1.F-086/1 Oświadczenie o stanie majątkowych osoby fizycznej.WZÓR ADRESOWANIA KOPERTY..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 57a.. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej.. (dom, mieszkanie, lokal użytkowy, plac, działka -rodzaj zabudowy, garaż, hala, magazyn, inne -wymienić) 2 Powierzchnia nieruchomości w m2 3 Wskazanie, czy nieruchomość należy do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową 4 Tytuł prawny do władania .Materiały Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku za 2019 rok KM _PSP _w _Białymstoku _za _2019 _rok.pdf 3.34MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Łomży za 2019 rok KM _PSP _w _Łomży _za _2019 _rok.pdf 3.63MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach za 2019 rok KM _PSP _w _Suwałkach _za _2019 _rok.pdf 3.66MB .Druki PSP do pobrania Oświadczenie o stanie majątkowym (wersja edytowalna) Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie mieszkaniowe.. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub poprawę warunków mieszkaniowych..

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają .Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .pdf.. 5.WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2020 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r.oŚwiadczenia majĄtkowe osÓb upowaŻnionych do wydawania decyzji: ostat.. Wniosek o dopłatę do wypoczynku " urlopówka "Materiały Oświadczenie majątkowe Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Oświadczenie _majątkowe _PKWPSP _za2020r.pdf 5.38MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Oświadczenie _majątkowe _KM _PSP _Krosno.pdf 0.52MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu .Komenda Główna PSP; Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .» Konik Joanna- oświadczenie majątkowe za 2015 r. » Nowak Beata- oświadczenie majątkowe za 2015 r. » Aneta Ferencz- oświadczenie majątkowe za 2015 r. » Roman Szapsza- oświadczenie majątkowe za 2015 r. » Pajek Robert- oświadczenie majątkowe za 2015 r. » Chojnacki Marek- oświadczenie majątkowe za 2015 r.Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org.. Wymóg składania oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach tłumaczy się tym, że osoby, którym oświadczenie majątkowe złożono, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na .Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim za 2018 pdf, 3.26 MB, 25.04.2019 Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie za 2018 pdf, 3.18 MB, 25.04.2019 Komendant Powiatowy PSP w Gryficach za 2018 pdf, 2.87 MB, 25.04.2019Oświadczenie majątkowe w załączniku.. 2016-06-01 13 37: Czytano:1774 razy » Przeczytaj artyku .Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.. ust.. radnego gminy.. 10 wiadomości: » Wiśniewski Grzegorz oświadczenie majątkowe za 2015 rok » Wikarjusz Konrad oświadczenie majątkowe za 2015 rok » Szwajewski Wiesław oświadczenie majątkowe za 2015 rok » Piętak Marcin oświadczenie majątkowe za 2015 rok » Piętak Henryk oświadczenie majątkowe za 2015 rok » Ordyński Janusz oświadczenie majątkowe za 2015 rok3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt