Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego doc
I SPRAWY OBYWATELSKIE ŻYRARDÓW.. zm.) Wymagane dokumenty - wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego - oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - dowód osobisty do wglądu, w przypadku .Co do zasady w aktach stanu cywilnego nie wolno czynić żadnych modyfikacji.. - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzającego sprostowanie aktu stanu cywilnego -Opłata skarbowa uiszczona w dniu złożenia wniosku.Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego - sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd.USC.5353.. Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów pisma, wniosku do sądu o sprostowanie aktu stanu cywilnego do pobrania w formacie pdf.. Para zawierająca akt małżeństwa sama decyduje o wyborze odpowiedniego Urzędu Cywilnego, miejsce zawarcia ślubu nie ma tutaj znaczenia.Nie, obecność obojga rodziców nie jest konieczna przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka.. Inaczej wygląda sytuacja, gdy dane zawarte w akcie okażą się niezgodne z prawdą ponieważ konieczne może być postępowanie sądowe, na skutek którego zostanie uchylony wadliwy akt.dokumentów stanu cywilnego (np. paszportu); sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wskazanych powyżej..

o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego.

Zstępni, to potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki.. Załączniki: 1) odpis zupełny metryki, która ma być sprostowanaWNIOSEK O SPROSTOWANIE AKTU URODZENIA .. /imię i nazwisko .. Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowie Wnioskuję o sprostowanie w moim akcie urodzenia sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sierakowie na nazwisko i imię (imiona): .Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.. Do wniosku należy załączyć: 1. odpis zupełny (!). Wstępni, to członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.- Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.. Liczba pobrań 49.. Jednakże w sytuacji gdy np. do aktu urodzenia wkradnie się oczywisty błąd istnieje możliwość sprostowania omyłki w USC.. - Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.. WNIOSEK.. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.. Data ostatniej aktualizacji 01.04.2020 10:42.. Podstawą sprostowania aktu są akty stanu cywilnego, zasadą jest że akt późniejszy prostuję się w oparciu o akt wcześniejszy, - akt urodzenia na podstawie aktu małżeństwa rodziców,USC.5352..

USC-08-02 Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego doc, 57 kB metryczka.

USC-07-07 wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (otwiera nowe okno) Zobacz też: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.Wniosek o sprostowanie aktu (małżeństwa, urodzenia lub zgonu) Wnoszę o sprostowanie aktu (małżeństwa, urodzenia lub zgonu) - należy napisać, na czym polega błąd, jak powinno być prawidłowo i z czego to wynika.. aktu stanu cywilnego, z którego będą wynikać prawidłowe dane; 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku (od wniosku o sprostowanie .Dodano załącznik "wniosek o sprostowanie uzupelnienie.doc - wniosek o sprostowanie uzupelnienie.doc" (Izabela Cichocka) 13.03.2020 11:18: Edycja dokumentu (Izabela Cichocka) 13.03.2020 10:47: Dodano załącznik "uzupełnienie-sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc - uzupełnienie-sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc" (Izabela Cichocka)Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania albo uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu .Urzędu Stanu Cywilnego..

Proszę o sprostowanie aktu: urodzenia*, małżeństwa*, zgonuPrawo o aktach stanu cywilnego (t.j.

w Oleśnie.. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.. )Żeby sprostować akt stanu cywilnego w tym trybie należy złożyć stosowny wniosek skierowany do kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.. Opłaty.. Jeżeli sprostowaniu podlega akt urodzenia, do podania dołączamy odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców lub odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (jeżeli dziecko zostało uznane - odpis aktu urodzenia ojca).15 wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc: 30KB: 16: 16 wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc: 29KB: 17: 17 pełnomocnictwo do uzupełnienia lub sprostowania aktu stanu cywilnego.doc: 25KB: 18: 18 wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka.docx: 12KB: 19: 19 wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie .INSTRUKCJA KROK PO KROKU: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego..

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podmiot udostępniający Urząd Miejski w Koszalinie.Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.. Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04: Wzory dokumentów SMS.Rzeszow.pl Znajdź dokument.. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji.. 1, 2 oraz 7Wymagane dokumenty - Wniosek o sprostowanie - dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport).. - 39 zł.. ……………………………… Imi ę i nazwisko wnioskodawcy/pełnomocnika/ miejscowo ść i data .wniosek o sprostowanie w akcie (86.61 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego, dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r.. - Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.. Akt cywilny rozumie się jako akt małżeństwa, urodzenia, zgonu.USC-08-01 wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego doc, 58 kB metryczka.. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.. USCO.5352……………20……….. URZĄD STANU CYWILNEGO.. Daj nam:Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.. 2015-11-25 10 14: Czytano:1692 razy » Przeczytaj artyku .. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego: wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.. 2015-11-25 10 44: Czytano:1572 razy » Przeczytaj artyku .Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt