Wzór oświadczenia majątkowego dyrektora szkoły 2020
Oświadczenia majątkowe przygotowywane są za pomocą formularza.. W zależności od zajmowanej pozycji różnią się wymagania w zakresie podawaniach danych na .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziału Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławZmiana terminu składania rocznych oświadczeń majątkowych - 31 maja 2020 r. Zgodnie z art. 31zza ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja .Oświadczenia majątkowe - komunikat.. Wzory dokumentów.. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych w szkole.Ukazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych..

Działalność gospodarcza dyrektora.

pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Oświadczenie ma pokazywać, jak zmieniała się sytuacja majątkowa przez rok, a nie w jednym jego dniu.Już 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{7026na2125]gminareszel.plPlany nadzoru 2020/21; .. poz. 1148 ze zm. w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor.. POJĘCIE I CEL INWENTARYZACJI 1.. Chodzi o rozporządzania ws.. 2021 rok; 2020 rok; 2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok; 2010 rok; 2009 rok; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego; Gminna Ewidencja Zabytków; Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych; Audyt wewnętrzny; Kontrole .Na podstawie art. 24i ust..

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2020/2021.

.Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych Nazwisko Stanowisko: Wszystkie stanowiska Prezydent Wiceprezydent Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Administracja Nieruchomościami Biblioteki Publiczne Biuro Pośrednictwa i Zamiany Mieszkań Centrum Administracyjne Centrum Dialogu im.dyrektora Szkoły.. Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania 2009-02-10 00:00 Teresa Pełka, opublikował: Emilia Rynkowska .Oświadczenia majątkowe 2020: Oświadczenia majątkowe 2020: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj Klauzula informacyjna RODO - art. 13 .. Pierwsze oświadczenie p.o. Dyrektor Szkoły (PDF, 306.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-01-19 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-14 Ostatnie oświadczenie p.o. Dyrektor Szkoły (PDF, 249.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-01-19 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-18 Pierwsze oświadczenie z-ca Dyrektora Szkoły (PDF, 248.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-01-19 .tel.. Oświadczenia majątkowe składają kierownicy .Październik 9, 2020 (0-83) 358 01 23 [email protected] Nr konta: 11 8038 0007 0000 1168 2000 0010 > Wnioski i Deklaracje Strona główna » Wzór Oświadczenia Majątkowego - 2020 roku Wzór Oświadczenia Majątkowego - 2020 rokuWskazówki dotyczące sporządzania oświadczenia o stanie majątkowym Akty normatywne 01 Zarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych 02 Decyzja Nr 266/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 3 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy .Oświadczenia majątkowe..

Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1326kb ...dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły.

Celem inwentaryzacji jest: 1) ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów poprzez skonfrontowanie danych ewidencyjnych z rzeczywistością, Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Dane Jednostki.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym .Załączniki.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy >>> Lista radnych Rady Miejskiej w Łodzi zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych; Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych >>> Zgodnie z art. 24i ust.. Za projektowanymi rozporządzeniami KPRM w sprawie publikujemy zmienione formularze dla szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych.Wzory dokumentów Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!.

W czasie nieobecności dyrektora wicedyrektor zastępuje go we wszystkich obowiązkach, także dotyczących kierowaniem szkołą, wymienionych m.in. w art. 68 ust.

Inwentaryzacja to ogół czynności mających na celu okresowe ustalenie lub sprawdzenie rzeczywistego stanu składników majątkowych jednostki.. (17) 22 71 333 fax (17) 22 72 939 email: [email protected] konto: BS w Kolbuszowej 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. Oświadczenia majątkowe 2020. .. Jednostki zewnętrzne, zakłady i spółki prawa handlowego z udziałem Miasta .. Oświadczenia majątkowe 2019.. Oświadczenia majątkowe 2015 .. Strona głównaAktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj .. 17.07.2020: Data udostępnienia informacji: 17.07.2020: 2: Adamska Marzena : dyrektor szkoły: Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1494kb Plik pdf oświadczenie majątkowe na .Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 20130307 _4 _wzor _oswiadczenia _o _stanie _kontroli _zarzadczej.doc 0.02MB Wzór planu działalności 20130307 _6 _wzor _plan _dzialalnosci.doc 0.05MB Wzór sprawozdania z wykonania planu działalności 20130307 _7 _wzor _sprawozdanie _z _wykonania _planu _dzialalnosci.doc 0.06MBKolejne oświadczenia majątkowe składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska..Komentarze

Brak komentarzy.