Wniosek o dofinansowanie deszczówki
Chodzi o dofinansowanie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych.- Informacja o naborze wniosków ukaże się w połowie lipca, po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Województwa Kujawsko-Pomorskiego - mówi Magdalena Stremplewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego.. Najprawdopodobniej od października będzie można dostać nawet 10 tys. zł dofinansowania na budowę .. Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki to jeden ze sposobów na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.Dodatkowy nabór wniosków na inwestycje realizowane w 2020 roku trwa do 31 lipca.. Dotację można dostać na przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien i wpustów do zbiorników retencyjnych o.Można już składać wnioski na dofinansowanie zbiorników na deszczówkę i budowę oczek wodnych 14:24 02-07-2020 Wczoraj rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach programu „Moja Woda".. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD - zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy.Od 1 lipca 2020 rusza program dofinansowania zakupu i wykonania instalacji służących do gromadzenia deszczówki.. Jeśli dom jednorodzinny ma kilku właścicieli, to o dofinansowanie składa wniosek tylko jedna osoba, za pełnomocnictwem pozostałych współwłaścicieli.Do końca 2020 r. można składać wnioski o dotację na małą, przydomową retencję: studnie chłonne i skrzynki rozsączające..

Warszawa zapłaci mieszkańcom za zbieranie deszczówki.

Zbieranie deszczówki to dobry sposób na walkę z suszą.W poniedziałek, 22 marca br. wystartuje kolejny nabór wniosków w programie "Moja Woda", którego celem jest promocja wykorzystania m.in. deszczówki - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł.Złożenie wniosku o dofinansowanie.. Złap deszcz to program dotacyjny, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na realizację instalacji do zatrzymywania wody deszczowej w miejscu jej opadu.Do rozdania jest 70 tys. zł, a maksymalna jednorazowa dotacja ma wynieść do 2 tys. zł.. Wnioski o dotację należy składać do wojewódzkich oddziałów funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.. Formularze i szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem:Wnioski o dotację na deszczówkę można składać na 2 sposoby: Elektronicznie, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.. O dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.. Nabór ciągle trwa.. osoby nieposiadające podpisu elektronicznego oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW.. W wersji elektronicznej na formularzu, który będzie dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD)..

Mieszkańcy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w kwocie od 500 do 4000 zł.

Wysłać formularz zgłoszeniowy z wypełnionym wnioskiem pocztą.Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przysyłane jest pismo wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.. Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację programu ZŁAP DESZCZ w 2021 roku informujemy, że 13 kwietnia 2021 r. został zakończony nabór wniosków dla osób fizycznych (nadal przyjmowane są wnioski Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych).Deszczówka, dofinansowanie.. Wartość dotacji zależy od wielkości i rodzaju zbiornika retencyjnego.. Od tego momentu możemy rozpocząć realizację swojej inwestycji zagospodarowania wody deszczowej.Z refundacji może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.. Do końca lipca wpłynęło 97 wniosków o udzielenie dotacji.. Gdynia - Ogrody deszczowe„Moja Woda" 1.0 - nabór od 1.07.2020 do 30.09.2020 "Ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie" 30 września 2020 roku, godzina 23:59 (środa) to ostateczny termin na złożenie wniosku do Programu Priorytetowego „Moja Woda" w 2020 roku.Forma złożenia wniosku: Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć bezpośrednio w kancelarii delegatury urzędu lub drogą pocztową.Pilotażowo działa już we Wrocławiu, gdzie wnioski o dotacje można składać od 2 sierpnia..

- Do informacji dołączone zostaną właściwe formularze.Zdobądź dotację i korzystaj z deszczówki.

Wysokość dotacji to 50 proc. poniesionych kosztów na realizację inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000 .Krakowski Urząd Miasta 1.06.2020 r. rozpoczął nabór wniosków osób chcących skorzystać z dofinansowania na instalację do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej w 2020 r. Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych >>> Beneficjentom nie będącymi przedsiębiorcami, przyznaje się dotację:Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji), Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r.W 2019 r. do urzędu miasta wpłynęło już 97 wniosków; pula, jaką miasto może przeznaczyć w tym roku na wsparcie mieszkańców, to 500 000 zł.. O dotację wciąż jednak mogą starać się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny..

Potwierdzenie to oznacza zawarcie umowy na warunkach, które zostały złożone we wniosku o dofinansowanie.

W jego ramach można zdobyć dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych na instalacje do wyłapywania deszczówki.Zakończył się nabór wniosków dla osób fizycznych do trzeciej edycji programu „Złap deszcz".. W ramach programu „Złap deszcz" miasto pokrywa do 80% wydatków związanych z przygotowanie infrastruktury potrzebnej do magazynowania wód opadowych.. Terminy, sposób i miejsce składania wniosków.. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Wnioski o dofinansowanie można już składać, a program potrwa do 30 czerwca 2024.. Najwyższa możliwa kwota dofinansowania to 5000 zł.W przypadku inwestycji, które wymagają uzyskania stosownych decyzji/zezwoleń właściwych organów administracji zezwalających na realizację tej inwestycji, wnioskodawca będzie zobligowany taki dokument uzyskać i załączyć do wniosku o dotację (np. pozwolenie na budowę w przypadku budowy szczelnego zbiornika retencyjnego czy pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy studni chłonnej).1 lipca 2020 roku ruszył nabór wniosków do programu "Moja woda".. Wnioski można składać do wojewódzkich funduszy ochrony .Tarnów wspiera budowę przydomowych zbiorników służących gromadzeniu deszczówki.. W czasie stanu epidemicznego mieszkańcy mogą przesyłać wnioski o dotacje pocztą na adres ul.Uwaga!. Wnioski można składać od 1.07.2020 r. poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.W ramach programu można otrzymać dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt