Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną druk
076 834-21-31 FS-EFA-ZGO-2019-v1 Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI Odbiorca faktur („Odbiorca") Nr Odbiorcy / IDNAB: Imię, nazwisko lub nazwa Odbiorcy2.. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail: .. iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcyOświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniaOŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Akceptujący - Dane klienta: Imię i nazwisko/Nazwa: …………………………………………….. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.. Firma…………………………………………………………………………………………………………………………… wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formieOświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną/zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej - załącznik nr 1 (166kB)OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PWiK w Głogowie sp..

o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIE.. .Oświadczenie O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Działając na podstawie art. í ì6 n ust.. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email.do Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Odbiorca faktur : Imię i nazwisko/nazwa firmyOświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.. Data …………………………………….W oświadczeniu uzupełnić należy dane kontrahenta, swojej firmy, aktualny adres mailowy, na który wysyłane mają być dokumenty (faktury, duplikaty tych faktur oraz korekty) oraz oczywiście wpisać datę i złożyć podpis.. Plik do pobrania:O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .. faktur drogą elektroniczną.. Oświadczam, iż adresem elektronicznym dedykowanym do otrzymywania faktury VAT jest poniższy adresFORMULARZ AKCEPTACJI NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.. Postępu 12A 02-676 Warszawa NIP: 7810002069 BDO: 000015708 1.ADAMEX Druk SC, 93-228 Łódź, ul. Ferdynanda Ossendowskiego 9a tel.42 641 71 09; 501 176 709 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DANE KLIENTA Nazwa firmy: ..

Telefon: ………………………… 1.Wzór oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.. Adres: …………………………………………….. NIP/Pesel: …………………………………………….OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Dane klienta: Nazwa: …………………………….. z o.o. ul Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel.. Imię i nazwisko (wymagane)e-mail, z którego faktury będą przesyłane drogą elektroniczną: [email protected] NIP: 527-10-06-052 Działając na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106n ust.1) dotyczących faktur elektronicznych, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w2.. Wzór oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną do pobrania w załączniku.ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1.. Odbiorca: Nazwa firmy/imię i nazwisko: Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto):W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego poniżej i przesłanie w formie pisemnej na adres: MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp..

Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.

Niniejsze oświadczenie należy podpisać i dostarczyć do Spółki MWiK: − wysyłając listem poleconym na adres Spółki: ul.. W razie zmiany adresu email Nabywca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o2.. Utworzono: 06 sierpień 2019.Oświadczenie o akceptacji faktur dotyczących realizacji umów serwisowych przesyłanych drogą elektroniczną Akceptujący - Dane KLIENTA: ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Wystawiający - Dane dostawcy usług/towarów: Schindler Polska Sp.. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.. OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH.. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.GENDERKA Sp..

zm. wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT,o nowym adresie.

Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.. Załącznik nr 1.. Wysyłanie dokumentów w formie papierowej obciążone będzie dodatkową opłatą w wysokości 10,00zł 4.OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Korzystacie Państwo z bezpiecznego połączenia.. Sprzedawca usługi: Nazwa: Gmina Kwilcz Adres: ul. Stefana Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz NIP: 787-172-89-03 [email protected] Wystawca faktury: Nazwa: ZOMS Adres: ul. Gumna 16Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa w pkt.. Zobowiązuję się przyjmować faktury, których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur dragą elektroniczną.. ustawy z dnia í í marca î ì4 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz.U.. Nabywca: Dostawca: Górażdże Cement S.A.O.O.. Proszę o przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.2.. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają ich przesłanie drogą elektroniczną.. Lokalna 11, 43-100 Tychy lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] miejscowość, data.. z î ì7 r. poz. í î î í z późn.. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego1 .. Data .OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Dane klienta: Imię i nazwisko/Nazwa: ….. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail: [email protected] 2.. Szczegóły.. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany niżej adres email.OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt