Decyzja na utrzymanie psa rasy agresywnej
Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji na podstawie przepisów Kpa.. Historia Gminy Skrzyszów.. , poz. 856 z późn.. Artykuł 10 tej ustawy wymaga zezwolenia.I.. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka.. Tryb odwoławczy: • w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji, • odwołanie należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie, ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem .Zezwolenie pozwala na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. ˇ potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu podatku od posiadania psa na dany rok.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. Nr 122 ze zm.)Właściciel w terminie 30 dni od dnia nabycia psa musi zgłosić to w urzędzie gminy.. · Decyzja odbierana jest osobiście w pok.. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r.. Podstawa prawna: art.10 ustawy z 21 sierpnia 1997r.. W celu uzyskania decyzji zezwalającej na utrzymywanie/hodowlę ras psów uznawanych za agresywne, należy złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami: 1.. Wniosek zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej.- wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (w którym podaje się następujące informacje: rasa, płeć, imię, datę urodzenia, oznakowanie psa-tatuaż, czip, numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym (rodowód, metryka) oraz krótki opis w jakich warunkach utrzymywany jest pies (mieszkanie w bloku, dom z ogrodem).Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną ..

Hodowla i utrzymanie psów raz uznawanych za agresywne.

maja 2002r.. Generalnie każdy może je otrzymać, ponieważ zasadniczym kryterium jego uzyskania jest fakt utrzymywania takiego psa w warunkach i w sposób niestanowiący zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.„opłata skarbowa za zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną".. Zezwolenia wymaga prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa następujących ras uznawanych za agresywne: 1) amerykański pit bull terrier; 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 3) buldog amerykański; 4) dog argentyński; 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6) tosa inu; 7) rottweiler;Ilość pobrań: 8. tylko niektóre rasy z listy jedenastu, na które trzeba uzyskać pozwolenie zaraz po zakupie.. Naczelnicy i Wójtowie Gminy Skrzyszów· Wydanie decyzji Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 od daty złożenia wniosku VI.. Jednostka odpowiedzialna · Referat Ochrony ŚrodowiskaArt.10 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR..

Opis sprawy.. Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Nr 8 - II piętro, lub na konto Urzędu Gminy - 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, BS Rajcza O/Ujsoły.. Aby stać się opiekunem psa rasy uznawanej za agresywną musimy uzyskać na to zezwolenie.. Opłaty: 82 zł za zezwolenie na posiadanie/hodowlę psów ras uznanych za agresywne.ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ.. 1002 z późn.. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów ras agresywnych lub utrzymywać takiego psa.. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów ras agresywnychlub utrzymywać takiego psa.. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy, oraz art. 104 kpa Prezydent Miasta [.]. cofnął Panu J. R. zezwolenie na utrzymywanie psa .Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody: ..

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.Obowiązek posiadania pozwolenia na prowadzenie hodowli lub choćby tylko utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynika z ustawy o ochronie zwierząt.. zm./, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymywanie psaPies agresywny.. opłatyWydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną- decyzja administracyjna: WYMAGANE DOKUMENTY: Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (metryka) oraz ewentualnie sposób oznakowania.. (wniosek_do_pobrania_rasa_agresywna.pdf) OPŁATY .. Opłata skarbowa 82,00 zł.. nr 6, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Wnioskodawcy o terminie odbioru.. Zgodnie z art. 37a ust.. We wniosku należy podać: Dane wnioskodawcy (imiona, nazwisko, adres zamieszkania),1. uiszczana w kasie Urzędu Gminy pok.. Załączniki do wniosku 1.. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony..

"Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywnej" 2. załączniki: ˇ metryka psa.

Klauzula informacyjna wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną - WOŚ.6140.3.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.. 1.W celu uzyskania zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej należy :- wypełnić stosowny wniosek z uwzględnieniem danych takich jak : a) adres zamieszkania , b) rasa psa, c) opis warunków , w jakich będzie utrzymywany pies .Opłata skarbowa - 25 złotych.Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz.. zm.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.. W tym celu składa wniosek, w którym nie tylko informuje urząd o posiadaniu psa ale również wnosi o wydanie stosownego pozwolenia na jego utrzymywanie.. Nasza Gmina.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r.Witamy na stronach Gminy Skrzyszów.. CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY .. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywaniWymagane dokumenty: 1.. Określa to art.10 u.o.z.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.. ˇ książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami.. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r., Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r.. Nr 77 poz. 687)Właściciele psów ras uznawanych za agresywne zobowiązani są do wystąpienia do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.. wydaną na podstawie art. 10 ustawy o ochronie zwierząt oraz §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.XII.1998r.. U. Nr 106, ust.. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest po kliknięciu TUTAJ II.. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r..Komentarze

Brak komentarzy.