Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019
w roku szkolnym 2019/2020 1.. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna …………………………………………………………………………… (nazwisko i imię dziecka) w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Porąbce w roku szkolnym 2019/2020 Podstawa prawna: Art. 153, ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U.. Dane dziecka:rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1, ust.. Dane dziecka: Imiona i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka Adres zameldowania Adres miejsca zamieszkania 2.. Data :.Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.. Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie gwarantuje miejsce w przedszkolu dla Państwa dziecka w roku szkolnym 2019/2020.Ogłoszenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola.. ul. Donimirskich 19, 82-400 Sztum.. Jednocześnie deklaruję, że dziecko korzystać będzie z opieki w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. od …………… do …………Termin składania deklaracji jest od 14 lutego do 20 lutego 2019 roku.. Rodzice tych dzieci ( dotyczy dzieci z rocznika 2013, 2014, 2015) zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej do dnia 8 lutego 2019 r. Brak złożonej deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola, a złożenie jej po terminie ponowny udział dziecka w rekrutacji, czyli złożenie .Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji..

3 i 6 (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. ) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ………………………………………………….

Prawo Oświatowe (t.j.. Numer PESEL dziecka: ……………………………….………………….. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola.. zm.) Niniejszym potwierdzam(y) chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 7 „Pod Grzybkiem" w Wągrowcu Dane identyfikacyjne dzieckaDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im.. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) DANE DZIECKA Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Pesel Adres zamieszkania Adres zameldowaniaWięcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na tablicy informacyjnej Przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.. zm.), rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innej formie wychowania .Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej w roku szkolnym 2019/2020Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - Żyrardów Strona 1 z 2 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU w roku szkolnym 2019/2020 A. w Czerninie.. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka Adres zameldowania Adres miejsca zamieszkania 2..

PODSTAWOWE DANE DZIECKADeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w zespole wychowania przedszkolnego w ………………………………….

Dane rodziców/opiekunów dziecka: Wesołych Świąt wielkanocnych!. Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w Punkcie Przedszkolnym / Oddziale Przedszkolnym* przy Szkole Podstawowej nr 3 im.DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.. Pliki do pobrania: deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-2018-2019-ps-9.doc(pieczęć przedszkola) DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO * Zgłaszam dziecko na rok szkolny 2019/2020 na .. godz. dziennie ( od godz. .. do godz.. i na .. posiłki .Od dnia 26 lutego 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r. rodzice składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. UWAGA: TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI od 21 lutego do 1 marca 2019 rokuDeklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - powinna być złożona na co najmniej 7 dni przed postępowaniem rekrutacyjnym Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im..

Deklaracje rodzice dostają od wychowawców grup.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ... U z 2019 r. poz. 1148 z późn.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego ,,Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu na rok szkolny 2021/2022.składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane czyli rozpatrzenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w……………………………………………….. (nazwa placówki) w roku szkolnym 20…./20….. profesora Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku w roku szkolnym 2019/2020 1.. Dane rodziców/opiekunów dziecka:w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu.. Ogłoszenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola.. poz. 996 z późn.. 2018 poz. 996 ze zm.) 1.. Deklaruję, że moje dziecko ………………………………………………………………………………………………………………….DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w: .. polegającego na potwierdzeniu woli kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego .Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji..

Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Miejsce urodzeniaDeklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 jest przedszkole/szkoła do której dziecko zostanie przyjęte.

Adresat Deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka wskazanego w części B, w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019, tj.Władysława Broniewskiego w Lipnie Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Deklaruję, że moja/mój córka/syn (Imię i nazwisko dziecka) w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 im.. Władysława Broniewskiego w Lipnie.. Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2021 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 03.02.2021r.. do 11.02.2021r.DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa prawna: Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1076, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego wdata przyjęcia deklaracji: (wypełnia przedszkole) (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) (telefon) DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka Adres zameldowania Adres miejsca zamieszkania 2.J eżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2019 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 18 lutego od godz. 8:00 - 22 lutego 2019 r. do godz. 16:00..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt