Duplikat faktury bez daty wystawienia
MarcinTakiego duplikatu faktury nie księgujesz, nie rozliczasz na jego podstawie podatków, wystarczy, że go podepniesz pod pierwotnie wystawioną fakturę, albo zapiszesz w formie elektronicznej, jeżeli tak wystawiasz faktury.. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pierwotna faktura nie dotarła do nabywcy lub gdy faktura dotarła do nabywcy, ale faktura ta zaginęła, bądź uległa .Prośbę o duplikat faktury VAT nabywca kieruje zazwyczaj wtedy, kiedy oryginał faktury zaginie lub ulegnie zniszczeniu.. Do czego służy duplikat faktury?Wynika z niego, że jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to fakturę (tu: duplikat) podatnik powinien wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.Duplikat sporządza wystawca faktury pierwotnej (faktury korygującej, noty korygującej) .. W takiej sytuacji - zgodnie z wyjaśnieniami MF - podatnik powinien wykazać w ewidencji podatkowej datę wystawienia duplikatu faktury (28.03.2019 r.) zamiast daty wystawienia faktury pierwotnej (15.01.2019 r.).. Zadaniem wystawcy będzie podpięcie go do faktury pierwotnej.Czasem zdarza się sytuacja, w której faktura VAT przesłana przez kontrahenta zostanie zagubiona lub ulegnie zniszczeniu..

Faktura duplikat - kiedy nie ma obowiązku wystawienia?

Jaki jest termin wystawienia duplikatu po skierowaniu żądania o jego wystawienie przez kontrahenta?Elementy duplikatu faktury Duplikat zawiera dokładnie takie same dane, które były zawarte na fakturze pierwotnej będącej w posiadaniu podatnika, nabywcy lub dłużnika.. Dokument zastępczy musi również zawierać informację o tym, że jest to duplikat.. Jeśli duplikat faktury sporządzony został dla nabywcy, nie zrodzi żadnych zmian w kwestiach księgowych.. Istotna jest tutaj data oraz powód, dla którego konieczne było wystawienie dokumentu.. Jak naliczć odsetki od nieterminowej płatności?. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Należałoby naliczyć odsetki od daty duplikatu, czy od daty faktury pierwotnej?Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Dopiero tak wystawiona faktura spełnia wszystkie wymogi, zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.Jeżeli pierwotna faktura dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana, a następnie został wydany duplikat ze względu na jej zniszczenie lub zagubienie, wówczas duplikat nie będzie księgowany..

Powinna ona być zgodna z dniem wystawienia kopii.

Druga różnica to fraza „Duplikat", która powinna znaleźć się na dokumencie.Duplikat faktury wystawiany przez podatnika.. Nie można tworzyć duplikatu VAT na własną rękę przy użyciu na przykład pliku PDF lub skanu.. Może to spowodować, że będzie miała ona dwie.Jeżeli faktura została zniszczona lub zagubiona przez nabywcę, to powinien zwrócić się on z wnioskiem do podatnika (wystawcy faktury pierwotnej) o wystawienie duplikatu faktury zgodnie z danymi.Duplikat faktury - księgowanie.. Nie może udowodnić, że taka faktura u odbiorcy nie zaginęła lub nie została zniszczona.. Jeśli faktura pierwotna zaginęła po stronie wystawcy, nie powstaje obowiązek wystawienia duplikatu.. Duplikat może zostać wystawiony zarówno dla faktury pierwotnej, jak i faktury korygującej.. Potrzebny jest jednak wniosek dłużnika lub nabywcy.. Jeżeli to wystawcy zaginął oryginał faktury, to nie ma on prawa bez żądania nabywcy, wystawić duplikatu.. Duplikat faktury według regulacji ustawy o VAT jest fakturą, co oznacza, że ma moc prawną równą fakturze pierwotnej.. Zagubienie duplikatu faktury upoważnia do kolejnego wniosku o wystawienie duplikatu (nowego, z nowa datą wystawienia).. W ewidencji sprzedawcy i nabywcy powstanie rozbieżność w tym zakresie, sprzedawca wykaże bowiem w ewidencji już fakturę pierwotną.Jak już wspomniano, duplikat faktury służy zastąpieniu dokumentu, który uległ zniszczeniu lub zaginął..

Duplikat faktury, czyli ponownie wystawiona faktura pierwotna.

Wszystkie dane muszą być takie same jak na fakturze pierwotnej, a dodatkowo obowiązkowo musi widnieć na nim słowo „duplikat" i data wystawienia duplikatu.Pierwszy raz jak prowadze DG musze wystawic duplikat faktury bo odbiorca twierdzi ze "zgubił" Prosze o info czy data jaka tam jest ma być dzisiejsza czy sprzed 2 miesiecy A może dwie daty: Data wystawienia faktury: xxx Data wystawienie duplikatu: yyy Prosze o szybka odpowiedz.. Duplikat faktury przedsiębiorca wystawia na życzenie nabywcy towarów lub usług.Informacje na nim zawarte muszą być identyczne z tymi, które znajdowały się na oryginalnej fakturze, poza dwoma różnicami.. Kontrahent poprosił o duplikat faktury, ale należność i tak zaplacil po 3 miesiącach od doręczenia duplikatu.. Należy jednak pamiętać, że faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.Otóż aby rozliczyć koszt z duplikatu faktury w pełni zgodnie z przepisami należy dokonać korekty KPiR we właściwym okresie, którego dotyczy koszt.. Może to zrobić jedynie ten, kto wystawił oryginał dokumentu.Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Duplikat jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą, która ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, co umożliwia również m.in. odliczenie podatku naliczonego na takich samych zasadach jak otrzymanie faktury pierwotnej..

Ważne by pamiętać, o tym, że duplikat faktury musi mieć datę wystawienia.

Informacje na nim zawarte powinny być identyczne z tymi, które znajdowały się na fakturze źródłowej, poza dwoma różnicami.. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, zgodnie z artykułem 106l ustawy o VAT podatnik lub upoważniona przez niego osoba trzecia wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy.. Pierwsza dotyczy daty - na duplikacie ujmuje się tę, w której został wystawiony, nie datę wystawienia utraconego oryginału.. Duplikat uzupełni jedynie dokumentację.. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że do faktury uproszczonej może być wydany jej duplikat.Takie sytuacje zostały przewidziane, dlatego w obrocie gospodarczym istnieje pojęcie duplikatu faktury, który jest wystawiany na prośbę nabywcy.. Jeżeli jednak czynności te zostały wykonane w jednym dniu to faktura VAT może być opatrzona jedną, wspólną dla nich obu datą.odsetki a duplikat faktury - napisał w Rachunkowość: Wystawiam faktury vat z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania - na wniosek podatnika.Jeżeli odnaleziona faktura dotyczy tego samego roku, co data jej wystawienia, wówczas można ją zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów w dacie odnalezienia, czyli bez konieczności .Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. W praktyce jednak koszt zapisuje się: W bieżącym okresie, jeśli rok podatkowy nie skończył się.Taka faktura powinna zawierać słowo „duplikat" oraz datę jej wystawienia.. Innymi słowy, duplikat faktury traktowany jest jako ponownie wystawiona faktura, zawierająca dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzona słowem „DUPLIKAT".Duplikat nie jest kopią faktury znajdującej się w posiadaniu sprzedawcy.. Duplikat powinien być dokładnym odzwierciedleniem dokumentu pierwotnego którego dotyczy.Jedyną zmianą w porównaniu do pierwotnej wersji faktury będzie data.. Teoretycznie do każdej faktury (zgodnie z przepisami ustawy o VAT) można wystawić duplikat.. Pierwsza dotyczy daty - na duplikacie ujmuje się tę, w której został wystawiony, nie datę wystawienia utraconego oryginału.Jeżeli natomiast duplikat zostaje jedynie podpięty pod wcześniej otrzymaną FV, która zaginęła, to obowiązek VAT-u powstaje w momencie daty wystawienia faktury pierwotnej.. Musi zawierać dane z faktury pierwotnej oraz datę wystawienia i napis „DUPLIKAT".Gdy faktury mają dwa różne terminy przy dacie wystawienia i sprzedaży to dana faktura musi zawierać obowiązkowo obie daty: sprzedaży i wystawienia - tu nie ma wyjątków.. W takim wypadku w celu uzupełnienia dokumentacji księgowej należy wystąpić do firmy z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury.. To odrębny rodzaj faktury wystawiony ponownie przez sprzedawcę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury..Komentarze

Brak komentarzy.