Wzór wniosku o nadanie medalu za zasługi dla pożarnictwa
Medal przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego ZOSP RP:Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa Przypisy [ edytuj | edytuj kod ] ↑ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia ( Dz.U.. Dane personalne: Imię Nazwisko Imię ojca Data urodzenia Pesel Adres zamieszkania Posiadanie odznaczenia Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa ( rok nadania) Funkcja lub zajmowane stanowisko pracy Jednostka OSP Funkcja w OSP (Związku)Wniosek o nadanie medalu Za zasługi dla pożarnictwa Author: jlodej Created Date: 4/20/2007 12:46:01 PMWniosek o nadanie odznaczenia ZOSP RP dla członków OSP, osób zasłużonych, itp. (Medal im.. Odznaka "StrażakWniosek _o _nadanie _Medalu _za _Dlugoletnie _Pozycie _Malzenskie.rtf 0.10MB Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.. Obywatelstwo: 7.Wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Imiona rodziców.. SREBRNEGO MEDALU.. Opracował: Stanisław Kłak.. Wniosek _o _nadanie _Medalu _za _Długoletnie _Pożycie _Małżeńskie.pdf 0.10MB Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.WNIOSEK O NADANIE MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU" I..

Druk wniosku o nadanie odznaczenia dla zbiorowości.

zm.)WNIOSEK O NADANIE.. Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".. Materiał pomocniczy dla .. Rzeszów, dnia 30 września 2008 r. JAK SPORZĄDZIĆ.. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa".Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2021 roku NOWE!. Wniosek o nadanie Medalu Za Zasługi dla Pożarnictwa wersja PDF Wniosek o nadanie Medalu Za Zasługi dla Pożarnictwa wersja do edycji [WORD]Regulamin ustala szczegółowe zasady nadawania przez ZOSP RP odznaczeń, odznak oraz wyróżnień.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Wniosek o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej: Opis: Dz.U.. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa".Wniosek o nadanie odznaczenia korporacyjnego ZOSP RP.. - ODZNACZENIA (Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Honorowy im.. 2017, poz. 1192 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 maja 2005 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej, zwanego dalej „Medalem", sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu oraz prowadzenia ewidencji Medalu; 2) wzory wniosku o nadanie Medalu oraz legitymacji potwierdzającej jego nadanie..

pobierz: Wniosek o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

(dodano: 05-10-2018, ilość pobrań: 417) Wniosek o nadanie odznaki.Wniosek o nadanie „Medalu im.. W pozycji 20 proszę wpisać tylko rodzaj krzyża zasługi zgodny z wniosek z pierwszej strony (klasa orderu).. Znajdziemy w nim także szczegółówe opisy i wzory odznaczeń oraz odznak.. Wniosek o nadanie medalu za zasługi dla pożarnictwa lub odznaki "Strażak Wzorowy" wzór 2018 r. (drukujemy dwustronnie) Wniosek o nadanie odznaki wysługi lat w OSP lub odznaki MDP - wzór 2018 r. Wniosek o nadanie odznaczenie zbiorowości, np.jednostki OSP wzór 2018 r.(drukujemy dwustronnie) Wniosek o nadanie sztandaru - dokument Word oraz w formacie PDF; Wniosek o nadanie odznaczenia państwowego - format "Word" oraz w formacie PDF.. 3.WNIOSEK O NADANIE.. NARODOWEJ.. Bolesława CHOMICZA, Złoty Znak Związku OSP RP) pobierz: Wniosek o nadanie odznaczenia korporacyjnego ZOSP RP dla zbiorowości.. Miejscowość urodzenia.. Sortuj wg: data dodania tutuł popularność.. Nazwisko.. Klemensa Matusiaka.Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8.. Zarządów Oddziałów ZNP ..

Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe.

(dzień/miesiąc (słownie)/rok) 4.. Kto z ramienia miasta wręcza nagrodzonym osobom medale?. WNIOSEK.. § 2.Z wnioskiem o nadanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa" dla tych dwóch osób, wystąpiła radna Magdalena Śleszyńska, do której zwróciła się w tej sprawie grupa mieszkańców Augustowa".. Opracował : Stanisław KŁAKWniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" Opis: Dz.U.. 2013, poz. 1224 (załącznik 1) Liczba stron: 2 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.. się do rozwoju ochotniczego pożarnictwa na Śląsku Cieszyńskim co najmniej na poziomie gminnym i posiadają Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa", .. Wniosek o nadanie „Medalu im.. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego" Imię (dzień Nazwisko Imię ojca Data urodzenia -miesiącrok) Adres zamieszkania Przynależność do OSP - - Nazwa organizacji/instytucji Rok założenia Adres siedziby organizacji Reprezentowana organizacja Rok wstąpienia do OSPDruk wniosku - Wzór nr 1 na odznaczenie indywidualne (bez oświadczenia „RODO) 4. pobierz:Wniosek o nadanie honorowego medalu ,,ZA ZASŁUGI DLA ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W GRÓJCU" 1.. Strażak Wzorowy, medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Medal Honorowy im..

Download > Druki wniosków o nadanie odznaczeń.

Druk wniosku - Wzór nr 2 na odznaczenie indywidualne (z oświadczeniem „RODO") 5.. Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (Nazwa odznaki) 1.. Wniosek o odznaczenie dla zbiorowości.. Klasa medalu odpowiada jubileuszowi: 25 lat - medal brązowy, 50 lat - medal srebrny, 75 lat - medal złoty.. Imię ojca.. NAZWISKO: 2.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.Wniosek o nadanie Medalu Komendant Główny Policji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia Medalu.. z 1997 r. nr 131, poz. 875 z późn.. MEDAL KOMISJI EDUKACJI.. MATKA: imię i nazwisko .. nazwisko rodowe .Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .. w którym składany jest wniosek).. Druk wniosku o nadanie odznak „Za Wysługę Lat" lub „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana.. Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.. „Uchwałę podpisuje przewodniczący Rady Miasta.posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata.. Nazwisko Imię Imię ojca Funkcja w OSP (Związku) Data urodzenia Adres zamieszkania Miejsce pracy Zawód Medale i odznaki Związku OSP (podać rok nadania) Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania) 2.Wniosek składa się na jednej kartce A4, zadrukowanej z dwóch stron * Niewłaściwe skreślić Pieczęć wnioskodawcy Miejscowość Data wpływu do Kapituły Data Wniosek o nadanie medalu „ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI GORLICKIEJ" Imię Nazwisko Data urodzenia Funkcja w OSP, Związku, stopień PSP Imię ojca Imię i nazwisko rodowe matkiZaloguj się.. IMIONA (wypełnić dużymi literami) (wypełnić dużymi literami) 3.. ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW: 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt