Formularz wniosku o ekuz
tymcz.). Wniosek o kartę EKUZ występuje w dwóch rodzajach.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 2 1.2 Data urodzenia : 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek — zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ.Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.Wniosek o wydanie prawa jazdy - pobierz wzór.. Witam.Prowadze wlasna firme jednoosobowa i wykonuje prace dla 2 czasami 3 firm ktorych wlascicielem jest jedna osoba w Belgii.Mam Limose,zameldowanie i inne rzeczy potrzebne w by pracowac w belgii.Jednak potrzebuje jeszcze formularza a1 .Wniosek o wydanie EKUZ możesz otrzymać w oddziale NFZ lub pobrać z internetu.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ lub w jednej z delegatur albo wysłać pocztą.. Wypełnij on-line.. 1 pkt.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA [PDF, 291 KB] Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB]EKUZ-WT Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA..

Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a, zaznacz to we wniosku.

Po wygenerowaniu gotowego wniosku blok ten zostaje jako niewypełnionyWniosek o EKUZ dla osób odrębnie wskazanych Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wskazanych w art. 2 ust.. Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. Musimy podać dane takie jak PESEL, status wnioskodawcy i sposób odbioru EKUZ.. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek - zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie.Wypełnij online druk EKUZ (Cert.. tymcz.). Krok 3: Wyślij wniosekWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejEKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż państwie UE/EFTA.. osoby opłacającej składki.. Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów.. Decyzja o tym, który należy wypełnić uzależniona jest o celu wyjazdu za granicę.EKUZ-WT (archiwalny) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA..

Wersja: 27.01.2020 | Pobrań: 12570 | Obowiązuje od: 2020-01-27.wniosek do pobrania - PDF (291kb) wzór wypełnionego wniosku - PDF (441kb) Krok 2: Wypełnij i podpisz wniosek.

Można złożyć wniosek o kartę przez internet, korzystając z Profilu Zaufanego i systemu ePUAP.. Zwróćmy uwagę, że osobne formularze przewidziane są dla turystów, a inne dla osób wyjeżdżających do pracy lub na studia za granicą.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z *wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA 1.. Wniosek możesz złożyć aż na 5 sposobów: osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ; wysyłając pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ; skanując i wysyłając mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ; wysyłając za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;Do wniosku załączono ilość załączników: --- okazano dokumenty potrzebne do wydania EKUZ Oświadczam, iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz.1027)Faktury, magazyny, BOK, Szybko, łatwo i wygodnie Szybko, łatwo i wygodnieWniosek w formie dokumentu pdf dostępny jest na stronie Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.. Podgląd drukuPobierz program.. W wersji cyfrowej można go również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych oddziałów NFZ.. - 30 dni za darmo - sprawdź!Wniosek o wydanie EKUZ dane osoby wnioskującej o wydanie karty (PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, imię lub imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania) tytuł, na podstawie którego jesteśmy ubezpieczeni (forma zatrudnienia, nauka, świadczenia emerytalno-rentowe, zarejestrowanie w urzędzie pracy)Czy wyrobienie EKUZ jest płatne?.

1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychWniosek o formularz E123 (aktualizacja 27.03.2019) pobierz docx.

Wypełnij on-line.. Pobierz program.. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Do wniosku można dodać załącznik - dokument o wielkości nie większej niż 3,5 MB (w ten sposób można załączyć dodatkowe dokumenty wspomniane w poprzednim kroku).Wypełniony na odpowiednim formularzu wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia.. Jak uzyskać EKUZ?. Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.. Średnia:skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz, weź wniosek w oddziale NFZ, na miejscu go wypełnij i podpisz.. Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Euro.. Brak zgłoszenia skutkujeWniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym Wniosek o EKUZ w związku z wykonywaniem pracy w innym niz Polska państwie członkowskim UE/EFTA Upoważnienie do odebrania EKUZ (w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną; nie dotyczy EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków; wymagane od pracodawców, którzy składają wnioski o EKUZ dla pracowników)Karta EKUZ - wniosek również online..

Można to zrobić również online, wysyłając skan wniosku na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem ePUAP.wniosek o wydanie karty EKUZ pytanie brak bloku do wypełnienia danych dot.

17-19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychUpoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.Masz 2 możliwości pobrania wniosku: pobierz wniosek o wydanie EKUZ, wydrukuj go, wypełnij i podpisz, skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Wersja: 19.05.2017| Pobrań: 2952| Obowiązuje od: 2017-05-19.EKUZ - jak wypełnić formularz i złożyć wniosek 2011-06-21 10:43 wtorek Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która dzięki unijnym uregulowaniom pozwala nam na korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, nie jest wydawana automatycznie wraz z naszym wyjazdem.Opis: EKUZ-SP (archiwalny) Wniosek o EKUZ dla osób z art. 2 ust.. Wybierz jeden: Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ Pocztą elektroniczną Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)Krok 5: Naszym oczom ukazuje się formularz do uzupełnienia.. [1] [2] Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. Poniżej opisujemy krok po kroku jak to zrobić..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt