Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2020
* Last modified by: ifigura Created Date: 4/19/2010 11:44:00 AM Company: PFRON Other titles: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Author: Smiezewska Last modified by: Ewa Twardoch Created Date: 4/6/2017 1:15:00 PM Company: Urzad Miejski w Koszalinie Other titles: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisPobierz: pdf (pdf, 827 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 134 KB) Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rżsię o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dalej: „ formularz dot.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, że łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

pomocy publicznej ") stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiuFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.Szanowni Państwo, od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. 2010 Nr 53, poz. 311 Created Date: 5/19/2010 9:07:00 AM Company: PARP Other titles: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De MinimisSTRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2013-2020 (Projekt) Zmiana godzin przyjmowania interesanów w Dobrej..

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.

UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pomoc na operacje w ramach poddziałania 19.2 ma charakter pomocy de minimis , z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.. Wytworzył: Udostępnił: .. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika przedsiębiorstwo państwoweFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Author *.. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A..

Informacje dotyczące podmiotu,Pomoc de minimis - formularz.

Brak informacji o otrzymanej pomocy de minimis, łącznie z inną pomocą publiczną otrzymaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia .. taka sama w formularzu składanym zarówno w OHP jak i w gminie).Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym wzór 1 § 2 ust.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularze informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt