Formularz przyjęcia reklamacji
Kod pocztowy 1.4.. Czy Osoba zgłaszająca reklamację jest Ubezpieczonym 3.Data zgłoszenia reklamacji/skargi FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI/SKARGI PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI I Dane Klienta, którego dotyczy reklamacja/skarga Nazwisko/Nazwa Imię PESEL/REGON Adres do korespondencji: - Kod pocztowy Poczta Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Telefon kontaktowy E-mail II Dane dotyczące reklamacji/skargiFormularz reklamacji to oficjalny dokument, wypełniany wtedy, gdy konsument uważa otrzymany produkt za niezgodny z opisem lub wadliwy.. Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.. Po wysłaniu formularza otrzymasz na e-mail automatyczne potwierdzenie przyjęcia reklamacji.. Formularz kontaktowy Aby złożyć reklamację, musisz wypełnić wszystkie niezbędne informacje z dowodu zakupu i karty gwarancyjnej.. Wypełnienie formularza pomoże szybciej zająć się Państwa reklamacją.. 3.Reklamacja usługi - odstąpienie od umowy przed upłynięciem terminu realizacji usługi .. Masz uwagi do naszej usługi?. Kod pocztowy 1.4.. Nr .WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMACJI.. Wzory reklamacyjne usługi turystycznej: Za jego pomocą będziesz mógł dołączyć dokumenty, wymagane do rozpatrzenia reklamacji oraz poznasz numer, pod którym reklamacja została zarejestrowana w systemie Fedex.Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez bank: miejscowość, data stempel funkcyjny i podpis pracownika przyjmującego reklamację w placówce banku oraz nr telefonu * Niniejszy formularz nie dotyczy reklamacji transakcji dokonanej kartą płatniczą, ** Wstawić X w wybrane poleFORMULARZ REKLAMACJI IMIĘ I NAZWISKO ..

Formularz reklamacji.

Dzięki formularzowi możesz sprawnie złożyć reklamacje za pomocą strony internetowej.. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.. Pod tym linkiem znajdą Państwo stosowny formularz reklamacyjny.. Chciałbyś złożyć reklamację?Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez bank: miejscowość, data stempel funkcyjny i podpis pracownika przyjmującego reklamację w placówce banku oraz nr telefonu * Niniejszy formularz nie dotyczy reklamacji transakcji dokonanej kartą płatniczą, ** Wstawić X w wybrane pole Inne:Możesz złożyć reklamację wypełniając poniższy formularz reklamacyjny.. Pola obowiązkowe oznaczone są *.. Zgłoszenie zostanie automatycznie przekazane do Działu Reklamacji a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia wraz z nadanym numerem.Data przyjęcia Nr reklamacji.. W celu przyjęcia i rozstrzygnięcia reklamacji konieczne jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pozycji (oznaczonych jedną gwiazdką).. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go wraz z podpisanym Formularzem Reklamacyjnym oraz ze szczegółowym opisem reklamowanej usterki.. Gdyby sprzedawca odmówił można również próbować zgłosić reklamację w obecności świadka.Reklamacja..

...Warunki przyjęcia reklamacji: 1.

Liczy się data stempla pocztowego w dniu przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę.Formularz powinien być wypełniony czytelnie, bez żadnych skreśleń lub poprawek oraz musi być podpisany własnoręcznie przez posiadacza karty, zgodnie z wzorem podpisu, jaki został złożony na odwrocie karty płatniczej.. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt.. Miejscowość: 1.5.. Nazwisko / Nazwa firmy Telefon kontaktowy.. Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.. Imię i Nazwisko 1.3.. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem Imię i Nazwisko/Filia/Oddział Data przyjęcia reklamacji Symbol i nazwa części Ilość Rodzaj/Nr dok zakupu Data zakupua) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO", wypełniając poniższe dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wpisanych do poniższego formularza reklamacyjnego w celu przyjęcia reklamacji .Składający reklamację oświadcza, że podane przez niego w niniejszym formularzu dane i informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, tj. są prawdziwe i aktualne..

Powód reklamacji.

* Sprzedawca ustosunkuje się do sposobu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni , od momentu dostarczenia reklamacji do siedziby firmy SneakerStudio.. Karta zawiera niewłaściwe dane Karta nie działa .. Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą!. Imię 1 Nazwisko 1 1.3.. Wypełnia przyjmujący reklamację Decyzja.. Data przyjęcia reklamacji - .Skorzystaj z naszego formularza, dołączając odpowiednie dokumenty i w łatwy sposób złóż reklamację online.. REKLAMACJA zostanie przyjęta do rozpatrzenia tylko w przypadku: Szczegółowo wypełnionego aktualnego FORMULARZA REKLAMACYJNEGO przez lekarza, w każdym polu.. Dane osoby składającej reklamację/skargę: 2.. Dziękujemy.. Inne (opisz problem poniżej) Podpis.. Oczekiwana forma odpowiedzi 4.Formularz przyjęcia reklamacyjnego (pieczęć sprzedawcy) Imię i nazwisko reklamującego: _____ Adres korespondencyjny:_____ Telefon kontaktowy:_____ Adres e-mail:_____Formularz zgłoszenia reklamacji/skargi Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.. Warunki reklamacyjne mogą Państwo znaleźć również tutaj.Podpis przyjmującego reklamację: 11/2017 inne: .. kopię / oryginał paragonu ** kopię / oryginał faktury ** kartę gwarancyjną (oryginał)Formularz reklamacji..

Protokół ustnego przyjęcia reklamacji/skargi 1.1.

Jest to forma, która pomaga usystematyzować i ujednolicić wszelkie reklamacje, dzięki czemu proces rozpatrywania jest znacząco uproszczony i przyspieszony.. Dane identyfikacyjne firmy.. Dane osoby składającej reklamację/skargę: 2.. Wyrażam zgodę, aby w przypadku nieodebrania przeze mnie reklamowanego towaru, w terminie 30 dni od daty poinformowania mnie o możliwości jego odbioru, abyGdy poczta zwleka z dostarczeniem przesyłki lub opóźnia się z terminem jej dostarczenia z pomocą przychodzi reklamacja usługi pocztowej.. Jestem .FORMULARZ REKLAMACYJNY Nr formularza _____ (wypełnia sklep) Sporządzone w dniu_____ (wypełnia klient) Data przyjęcia_____ (wypełnia sklep) Formularz należy wypełnić drukowanymi literami, nieczytelne formularze podlegają zwrotowi przed przyjęciem reklamacji.W takiej sytuacji powinniśmy poprosić go o podpisanie oświadczenia (najlepiej na naszym zgłoszeniu reklamacyjnym) o odmowie przyjęcia reklamacji oraz datę.. Dostarczenie zdjęć OPG i RVG po implantacji oraz po usunięciu niezintegrowanego implantu.. Formularz reklamacji.. Dostarczenie wysterylizowanego reklamowanego implantu.FORMULARZ REKLAMACJI DANE REKLAMUJĄCEGO: Imię i nazwisko: Adres: Numer zamówienia: Data zamówienia: Numer faktury / paragonu: Telefon: E-mail: ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad): W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru na inny proszę o zwrot wartości nie wymienionych przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy.FORMULARZ REKLAMACJI Reklamujący Przyjmujący reklamację Miejscowość/ Imię Nazwisko adres tel.. Pobierz darmowy wzór reklamacji usługi pocztowej i zobacz, jakie odszkodowanie powinna wypłacić poczta.Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez Bank: Załącznik nr 1 do Zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji .. * Niniejszy formularz nie dotyczy reklamacji transakcji dokonanej kartą płatniczą, ** Wstawić X w wybrane pole .. Czy Osoba zgłaszająca reklamację jest ubezpieczonym 3.. Większość produktów posiada unormowaną prawnie dwuletnią gwarancję, w trakcie której konsument ma możliwość złożenia reklamacji.protokołem przyjęcia zwrotu lub reklamacji towaru / usługi.. Protokół ustnego przyjęcia reklamacji/skargi 1.1.. Pole wyboru zaznaczaj ×.. Miejscowość: 1.5..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt