Formularz o pomocy publicznej urząd pracy
Pobierz: Wniosek - skierowanie PUP (pdf, 109 KB) Pobierz: Wniosek - własna inicjatywa (pdf, 159 KB) Pobierz: Zaświadczenie o wynagrodzeniu (pdf, 55 KB) Dokumenty do rejestracji.Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - COVID-19.. Pobierz: Zasady organizowania stażu u pracodawcy (pdf, 159 KB)Wszystkie.. Pobierz: Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych.doc (doc, 84 KB) Pobierz: Regulamin PUP w Legnicy w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.pdf (pdf, 176 KB) Pozostałe.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (20).pdf: 79.71KB: pobierz : Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy: 149.5KB: pobierz : Regulamin dotyczący refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy: 4.65MB: pobierz : Rozliczenie finansowe refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy: 149.86KB: pobierzZnajdują się tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej z urzędu pracy.. Pobierz: wniosek o zawarcie umowy przyznanego bonu zatrudnieniowego (doc, 90 KB) Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis (doc, 51 KB) Pobierz: de minimis -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 1003 KB) Dodatek aktywizacyjny.Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia..

Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk.

Pobierz: Informacja o przystąpieniu do projektu (doc, 68 KB) Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne.. Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców.. Opis możliwości zatrudnienia obcokrajowców, a także obowiązków, jakie musi dopełnić pracodawca aby takie zatrudnienie mogło mieć miejsce.Pobierz: Formularz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf, 108 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 715 KB) Pobierz: Wzór umowy z pracodawcą będącym beneficjentem pomocy publicznej (pdf, 167 KB)FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄ DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY : LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH 12 MIESIĄCACH POPRZEDZAJĄCYCH DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY Czy firma korzystała z środków Funduszu Pracy (w okresie ostatnich dwóch lat), Dane dotyczące organizacji planowanego zatrudnienia: PODPISY Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowychInformacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom przy poszukiwaniu pracowników.. Rozporządzenie mpips z dnia 24.06.2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robot publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów (pdf, 520 KB)Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych (doc, 239 KB) Wniosek o refundację w ramach prac interwencyjnych (doc, 123 KB) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf, 413 KB) Wniosek o refundację w ramach prac interwencyjnych ZIT (doc, 291 KB)Do środy konieczne było załączenie do wniosku Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19..

... Pobierz: Wzór umowy-udzielenie pomocy publicznej PO WER (pdf, 176 KB) ...

W dniu 5 sierpnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot .Pobierz: Wniosek Organizatora niebędącego beneficjentem pomocy publicznej o organizowanie robót publicznych (rtf, 207 KB) Pobierz: Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych.pdf (rtf, 113 KB) Staże i bony stażowe.. Do poprawnego działania portal wymaga przeglądarek w wersjach: Edge 15+ Firefox 54+ Chrome 51+ Opera 38+ Trzeba było kliknąć kolejny w link na stronie MRPiPS i pobrać plik w formacie XLS.Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.. Wnioski dotyczące rejestrów KRAZ, WPZ, RIS, RPA EURES.Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis-2 (xlsx, 79 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis- producent rolny-2 (xlsx, 85 KB) Pobierz: Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2021 (doc, 488 KB) Pobierz: RODO (doc, 160 KB) Pobierz: Informacja 2021 (docx, 114 KB)Znajdują się tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej z urzędu pracy.. Znajdują się tu również informacje o tym, kiedy można utracić prawo do pomocy finansowej z urzędu pracy.Pobierz: Zgłoszenie krajowej oferty pracy.doc (doc, 61 KB) Prace społecznie użyteczne - pliki do pobrania..

Pozostałe.Znajdują się tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej z urzędu pracy.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx .. Każda forma pomocy jest szczegółowo opisana wraz z wykazem osób, których dotyczy oraz opisem sposobów ubiegania się o nią.. Znajdują się tu również informacje o tym, kiedy można utracić prawo do pomocy finansowej z urzędu pracy.Opis możliwych form wsparcia, jakie pracodawca może uzyskać z urzędu pracy oraz sposobów ich uzyskania.. Pobierz: PRACE INTERWENCYJNE WNIOSEK (pdf, 125 KB) Pracodawcy i przedsiębiorcy.. Drukuj bieżącą stronę.. pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub za pośrednictwem „Formularza kontaktowego" Formularz Kontaktowy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą .Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem .Znajdują się tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej z urzędu pracy..

Znajdują się tu również informacje o tym, kiedy można utracić prawo do pomocy finansowej z urzędu pracy.Przepraszamy.

Formularz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf, 108 KB)Pobierz: klauzula Nr 5 - poręczyciele ich współmałżonkowie i współmałżonkowie wnioskodawców (pdf, 293 KB) Dodatek aktywizacyjny.. Każda forma pomocy jest szczegółowo opisana wraz z wykazem osób, których dotyczy oraz opisem sposobów ubiegania się o nią.. Informacja o przystąpieniu do projektu.. Powiatowy Urząd Pracy w MalborkuPowiatowy Urząd Pracy.. Pobierz: Refundacja składki do 30 roku życia - wniosek (pdf, 93 KB) Pobierz: Formularz pomocy de minimis (pdf, 2220 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce (pdf, 37 KB) Roboty publiczne - dokumenty.Pobierz: Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (pdf, 198 KB) Pobierz: Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej - dotyczy producenta rolnego (pdf, 37 KB) Pobierz: Wniosek o refundację prac interwencyjnych Fundusz Pracy (docx, 14 KB)Pobierz: WNIOSEK na podstawie art.16 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o zatrudnieniu socjalnym (pdf, 171 KB) Pobierz: Formularz pomocy de minimis (pdf, 2220 KB) Wniosek - Prace interwencyjne.. Znajdują się tu również informacje o tym, kiedy można utracić prawo do pomocy finansowej z urzędu pracy.Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku.. Znajdują się tu również informacje o tym, kiedy można utracić prawo do pomocy finansowej z urzędu pracy.Pobierz: Wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego (doc, 66 KB) Pobierz: Oświadczenie o pomocy de minimis (doc, 32 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 146 KB) Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+.Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom przy poszukiwaniu pracowników.. Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu.. Pobierz: Wniosek o jednorazową refundację kosztów (docx, 44 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx, 79 KB) Pobierz: Wniosek rozliczeniowy (docx, 17 KB)Znajdują się tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej z urzędu pracy.. Każda forma pomocy jest szczegółowo opisana wraz z wykazem osób, których dotyczy oraz opisem sposobów ubiegania się o nią.. Załącznik POMOC PUBLICZNA do wniosku o dotację dla branż -ważna informacja.. ul. Krakowska 11. : 12 386 10 80. fax: 12 386 16 91. [email protected] w Proszowicach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt