Deklaracja do-1 częstochowa
1 Ustawy)Za pośrednictwem strony internetowej ccs.czestochowa.pl można pobrać druki wniosków, uzyskać informacje o sposobie ich wypełnienia oraz pozyskać inne niezbędne informacje.. Osobą kontaktową jest Klaudia Danek, [email protected] Urząd Miasta Częstochowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Dostępność architektonicznaDeklaracja Dostępności.. Marii Dąbrowskiej.. 3 stycznia 2018 admin.. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.. Strona główna Deklaracja dostępności.. zm.).Wzor_deklaracji_DO-1_2016-01-01 Author: radamus Created Date: 1/4/2016 8:07:06 AMDeklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać: Urząd Miasta Częstochowy Aleja Wolności 30, pokój nr 18 42-217 Częstochowa Informacje dodatkowe: tel.. Zawartość Deklaracji dostępności.. Reymonta w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Portiernia Domu Pomocy Społecznej znajduje się na wprost od wejścia głównego.Deklaracja dostępności.. : (34) 3707-140 lub 141 e-mail: [email protected] .. Uchwała ANTYSMOGOWA.Deklaracja dostępności.. : (34) 3707-140 lub 141 e-mail: [email protected]ę pisemną na adres: Częstochowskie Centrum Świadczeń - ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-200 Częstochowa W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Anną Nabiałczyk , email: [email protected] , nr tel.. Częstochowa, ul. Festynowa 24. sprawy uczniowskie 34-361-77-92Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.09.2020 r. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa sp31.edu.czestochowa.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 363 38 60.. Objaśnienia druku: *) Identyfikatorem podatkowym jest:Deklaracja dostępności Strony głównej Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.. Oświadczenie w sprawie dostępnościSzkoła Podstawowa nr 11 im.. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Pomoc osobom bezdomnym.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na .. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Kontkiewicza 2.. DRUK DEKLARACJI - WZORY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 r.:Deklaracja dostępności.. z 2016 r., poz. 250, z późn.. : (34) 3707-140 lub 141 e-mail: [email protected] .. Starosta Częstochowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im.. DRUK DEKLARACJI - WZORY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 r.:Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2016, 2017, 2018. : 519-016-135 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.w Częstochowie; ul. Legionów 52 42-202 Częstochowa; tel: 34 366 43 37; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.. E-mail: [email protected] dostępności strony podmiotowej .. Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15; Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-15; Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.. Do dyspozycji interesantów pozostają również: telefon kontaktowy - 34 341-17-61, skrzynka email - [email protected], Skrytk a ePUAP: /ccs/SkrytkaESP .W związki z licznymi pytaniami mieszkańców zabudowy jednorodzinnej dotyczącymi poprawności wypełniania deklaracji w związku ze zwolnieniami z opłat z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, przydomowego kompostownika oraz dochodu nie przekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, umieszczamy poniżej wzory deklaracji przygotowane przez Wydział Podatków i Opłat.zaŁĄcznik do deklaracji na podatek od nieruchomoŚci- dane o przedmiotach opodatkowania podlegajĄcych opodatkowaniu - zdn-1 (207.73 kb) DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY -DL-1 (354.69 KB) ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA -ZDL-2 (260.84 KB)Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie mieści się przy ul. Nowowiejskiego 10/12.. O szczegóły pytaj w swojej gminie.Deklaracja dostępności Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji.. Zapraszamy wszystkich interesantów pn-pt w godz. 7.30-15.30Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Aleja Wolności 30, pokój nr 18 42-217 Częstochowa Informacje dodatkowe: tel.. AKTUALNY STAN JAKOŚCI POWIETRZA W CZĘSTOCHOWIE Śląski Monitoring Powietrza.. Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im.. Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych w 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.złożenia deklaracji: Prezydent Miasta Częstochowy Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa A.. Nasza strona na Facebooku; Nasza strona na TwitterzeDeklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać: Urząd Miasta Częstochowy Aleja Wolności 30, pokój nr 18 42-217 Częstochowa Informacje dodatkowe: tel.. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.Deklaracja dostępności .. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie ma siedzibę w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa.. Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.. Adres poczty elektronicznej: [email protected], adres strony internetowej: adres serwisu Biuletynu Informacji .2) Deklaracje składają podmioty, których grunty położone są na terenie Gminy Częstochowa 3) Wraz z deklaracją należy złożyć następujące załączniki: - dane o nieruchomościach (ZN-1/A), - dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B).. DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub .Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30.. Mogę zatrzymać smog.. NA CZASIE.. Bolesława Chrobrego w Częstochowie.. adres: ul. Warszawska 31; 42-202 Częstochowa; e-mail: [email protected]; telefon: 34 374 07 28; Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Przymus.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP .Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt