Formularza europass-cv
Europass-CV daje obywatelom możliwość zaprezentowania w jasny i wyczerpujący sposób informacji na temat wszystkich ich kwalifikacji i kompetencji.. Europass-CV przybierze formę określoną w Załączniku II..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt