Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego opole
Deklarację należy złożyć w terminie 18-26 lutego 2021 r. w przedszkolu/ szkole, do którego/ której uczęszcza obecnie dziecko.Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola na podstawie: złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne;Termin składania deklaracji jest od 14 lutego do 20 lutego 2019 roku.. Pasowanie Sówek- 8.02.2021.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-pobierz < Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Skrót informacji dla rodziców na temat rekrutacj na nowy rok szkolny >REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Uwaga Rodzice Od 22 marca 2021r., od godz. 8.00, do 2 kwietnia 2021r., do godz. 16.00, przyjmujemy wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do.. KrasnoludkiW dniach: 18-26 lutego 2021r.. w terminie od 26 lutego do 2 marca 2018 r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2018 r.Szanowni Rodzice, Jeżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2020 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 9 marca 2020 r. od godz. 8:00 - 13 marca 2020 r. do godz. 16:00..

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dniZgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2020 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 25.01.2021r.. Dyrektor Przedszkola „Jedyneczka" Renata Góralczyk.. Przedszkole nr 2. utworzone przez Izabela Wiśniewska | Lut 23, 2021 | Aktualności.. Niezłożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczneDEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 9 marca od godz. 800 do 13 marca 2020 r. do godz. 1600. do 11.02.2021r.Podanie danych zawartych w niniejszej deklaracji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o kontynuację wychowania przedszkolnego..

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w PP Nr 74.

12 lutego 2021 Autor: Słoneczna Szósteczka.. DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.. Opublikowano w dniu.. Nawigacja wpisu.. Uprzejmie informuję, że "Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego" będą dostępne u wychowawców grup, w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola od 03.02.2020 r.Termin składania deklaracji: 18 lutego - 26 lutego 2021 r. Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.Zgodnie z Art. 20 w ust.. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.. Deklarację wypełniają rodzice dzieci urodzonych w roku: 2015, 2016, 2017.. Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie gwarantuje miejsce w przedszkolu dla Państwa .Zarządzenie nr OR-I.0050.598.2020 Prezydenta Miasta Opola : Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR I.0050 20 20 Prezydenta Miasta Opola: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR I.0050 20 20 Prezydenta Miasta Opola: Odroczenie - oświadczenie deklaracja kontynuacji: Oświadczenie o jednoczesnym aplikowaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkolaDEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola publicznego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza..

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka.

z dnia 30 stycznia 2017r.. Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat .Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.Przedszkole Publiczne Nr 46 w Opolu Niemodlińska 60A, 45-864 Opole Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu Jana Bytnara "Rudego" 1, 45-265 Opole Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 "Iskierka" w Opolu Szymona Koszyka 21A, 45-720 OpoleDEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 od 03.02.2021r.. (pieczęć przedszkola) DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2021/2022 Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny.. Aktualnie w słonecznej szósteczce, Aktualności, Ogłoszenia, Rekruracja.. TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI.. Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie gwarantuje miejsce w przedszkolu dla Państwa dziecka w roku .deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego Utworzono: 01 marzec 2021 | Poprawiono: 28 marzec 2021 | Opublikowano: 01 marzec 2021 Drodzy Rodzice 6 - latków!związanych z zapewnieniem kontynuacji wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów art. 153 ust..

Rekrutacja - składane dokumenty w języku polskim; należy złożyć DEKLARACJĘ o kontynuacji uczęszczania dziecka do naszego przedszkola w przyszłym roku szkolnym 2021-2022.

Utworzono: 01 marzec 2021 | Poprawiono: 28 marzec 2021 | Opublikowano: 01 marzec 2021.Jeżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2019 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 18 lutego od godz. 8:00 - 22 lutego 2019 r. do godz. 16:00.. Należy ją złożyć osobiście w placówce.. DEKLARACJA.. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 367 z dnia 2 lutegoDeklaracja_o_kontyntynuacji.docx..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt