Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu z zagranicy
Aby dokonać rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.. dokumenty przedkładane przy rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego;Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?. Akcyza za sprowadzone autoZ uwagi na to, że przed wrześniem 2004 roku motorowery w Niemczech nie podlegały rejestracji (rejestrację otrzymywało się od ubezpieczyciela, wraz z polisą OC), kupując taki pojazd od sprzedającego powinniśmy dostać kartę dopuszczenia do ruchu (Betriebserlaubnis) oraz umowę kupna-sprzedaży - warto na tej ostatniej dopisać po niemiecku, iż ówczesne przepisy nie wymagały .. KROK 3 Jeżeli chcesz przygotować wniosek o rejestrację w domu lub już rejestrowałeś/aś pojazd i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.. Wniosek o rejestrację pojazdu nie jest skomplikowany - bez trudu dasz sobie radę z jego wypełnieniem.. W urzędzie.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) Wniosek o rejestrację pojazdu (.odt) .wniosek o rejestrację pojazdu - jak go wypełnić dowiesz się poniżej, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, karta pojazdu — jeśli pojazd był zarejestrowany w Polsce,Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm., dalej „Prawo o ruchu drogowym"), zgodnie z którym rejestracji pojazdu dokonuje się na wniosek właściciela..

).Jak przygotować i wypełnić wniosek o rejestrację auta?

Jest to niezbędne, aby prawidłowo wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu.

Uwaga!. Do rejestracji samochodu lub innego pojazdu sprowadzonego z zagranicy (np. Niemiec, Holandii, Francji) będą potrzebne: wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01; dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionejJeżeli tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby udali się do wydziału komunikacji należnemu ich miejscu zamieszkania i złożyli stosowny wniosek.. Warto pamiętać o tej kolejności, ponieważ bez dowodu zapłaty akcyzy nie uda się zarejestrować auta z Niemiec.Co jest potrzebne do rejestracji samochodu lub innego pojazdu sprowadzonego z zagranicy?. W przedmiotowym przypadku z wnioskiem o rejestrację wystąpiła jedynie wnioskodawczyni, nie dysponując pełnomocnictwem od spółki akcyjnej .wniosek o rejestrację pojazdu - jak go wypełnić dowiesz się poniżej, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, karta pojazdu — jeśli pojazd był zarejestrowany w Polsce,Tam możesz zrobić tylko uzupełniający lub dokładny przegląd techniczny.. Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.. Najlepiej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Wypełnij pole, wskazując nazwę i adres organu rejestrującego samochód.Wniosek o rejestrację pojazdu - wzorzec do pobrania By nie odejść z kwitkiem po długim oczekiwaniu na wizytę, warto się do niej odpowiednio przygotować i nie tracić czasu na czynności, które można było załatwić samodzielnie, w domowym zaciszu.Co jest potrzebne do rejestracji samochodu lub innego pojazdu sprowadzonego z zagranicy?.

Wniosek o rejestrację pojazdu, należy wypełnić drukowanymi literami.

Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dowód osobisty.Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu w miejscu zamieszkania.. Następnie podajemy swoje dane osobowe lub nazwę firmy wraz z miejscem zamieszkania/adresem firmy i ewentualnymi danymi kontaktowymi.Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. Formularz można pobrać ze strony internetowej urzędu, ale druki są również wyłożone na miejscu.Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.. Sama procedura rejestracji samochodu ze współwłaścicielem wygląda identycznie jak w każdym innym przypadku.. Fakt zamieszkania należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy.. Wystarczy, że: podasz swoje dane osobowe,W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki..

Sprawdzić można to na stronie urzędu.Akcyza dla samochodów sprowadzonych z zagranicy.

UWAGA!. Wniosek możesz też wysłać pocztą lub mailem, jeśli jest taka możliwość.. Pobierz, wydrukuj i wypełnij: wniosek , zgodę oraz oświadczenia ( oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (formularze dostępne są również w urzędzie).. Dokument można pobrać on-line ze strony wydziału komunikacji i wypełnić go wcześniej w domu.. Zaświadczenie o aktualnym badaniu potrzebne ci będzie jako załącznik do pozytywnego przejścia procedury, jaką jest rejestracja auta z zagranicy.. Do rejestracji samochodu lub innego pojazdu sprowadzonego z zagranicy (np. Niemiec, Holandii, Francji) będą potrzebne: wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01; dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionejBy zostało ono zarejestrowane należy wypełnić wniosek i złożyć go wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscu zameldowania.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.Można go spokojnie wypełnić w domu przed wizytą.. W obiegu znajdują się jeszcze formularze z polem na wpisanie numeru silnika, ale urzędnicy nie będą robić trudności, jeśli tę rubrykę zostawicie pustą (silnik to teraz.. część zamienna!. Oprócz wypełnionego formularza rejestracyjnego do urzędu przychodzimy z: potwierdzeniem nabycia samochodu; dowodem rejestracyjnym;Do wypełnionego wniosku o rejestrację należy dołączyć: przetłumaczone dokumenty - umowę, kartę pojazdu i dowód rejestracyjny, zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu, dowód opłacenia akcyzy, potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, w którym był on zarejestrowany,Co jest potrzebne do rejestracji samochodu lub innego pojazdu sprowadzonego z zagranicy?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt