Deklaracja zus dra jak wypełnić
Osoby płacące składki muszą przesyłać deklaracje rozliczeniowe - ZUS DRA.Zasady składania deklaracji ZUSZasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób osoba opłacająca składki preferencyjne powinna wypełnić omawianą deklarację.Jeżeli przedsiębiorca rozlicza tylko siebie, to w polu 01 wpisuje 55,07, czyli kwotę na Fundusz Pracy.. Na formularzu ZUS DRAnależy sporządzić: .. Tak jak wszystkie dokumenty firmowe tak również druk DRA powinien być właściwie wypełniony.. Formularz ZUS DRA cz. II można przesłać: za pomocą programu Płatnik, przy użyciu platformy PUE ZUS, listem poleconym do ZUS, złożyć osobiście w ZUS.. Miesiąc i rok wpisujemy ten, za który odprowadzane są składki na ubezpieczenia.. Na druku wykazujemy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłacone świadczenia.. Do kiedy trzeba przesłać deklarację ZUS DRA?. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek terminowego opłacania składek ZUS - zarówno za siebie, jak i za pracowników czy osoby współpracujące.Druk ZUS DRA każdy przedsiębiorca musi wypełnić i złożyć przynajmniej raz.. Formularz ZUS DRA wypełniamy co miesiąc.Sporządzenie korekty deklaracji ZUS DRA.. Następnie należy wybrać opcję ZUS, co rozpoczyna proces generowania deklaracji rozliczeniowych.. Do kiedy trzeba przesłać deklarację ZUS DRA?Poradnik ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa..

Źródło: www.zus.plZUS DRA - jak wypełnić?

W celu skorygowania deklaracji ZUS DRA za okres choroby, należy ustawić w serwisie miesiąc ksiegowy zgodny z miesiącem, za który ma być sporządzona korekta deklaracji.. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym wykazujesz rozliczenie składek oraz wypłacone świadczenia.. Deklaracja może zostać wygenerowana przez system księgowy, posiadający taką funkcję.. Kolejno należy przejść do zakładki Deklaracje Deklaracje i wybrać ikonę ZUS służącą do generowania deklaracji.W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej ZUS, należy przejść do zakładki Deklaracje Deklaracje.. ÄÄW polu 02 wpisz rok, na który ustalasz najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Jedną z nich jest deklaracja ZUS DRA, którą składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Co zawiera formularz?. Dane organizacyjneDla prawidłowego ich rozliczania do ZUS-u przekazuje się deklaracje rozliczeniowe DRA.. Ale co tak naprawdę wpisuje się w deklaracji?. Niezależnie od formy przekazania dokumentu, należy w nim wypełnić kilka pól.Formularz ZUS DRA - przykład wypełnienia Miesięczna deklaracja rozliczeniowa Składka ulgowa (30% pensji minimalnej) Dane znajdujące się w przykładach wypełnienia formularza są aktualne dla 2005 r. Aktualne dane finansowe znajdziesz zawsze na stronach portalu ubezpieczeniowego e-insurance.pl..

Podpowiadamy, co to jest i jak ją wypełnić.

Podczas generowania deklaracji, serwis wyświetli wysokość składek, które będą wyliczone i wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym wykazuje się rozliczenie składek.. Deklaracji ZUS DRA (rozliczeniowej) nie musisz składać co miesiąc jeśli opłacasz składki ZUS tylko za siebie.ZUS DRA należy złożyć również w przypadku jakichkolwiek zmian w opłacanych składkach (np. związanych ze zwolnieniem chorobowym lub przejściem z pełnych składek na składkę zdrowotną).. W polu 02 - dla potwierdzenia wiarygodności danych podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona.. Posiadają ją profesjonalne programy i wówczas działa to w sposób automatyczny.. Przedsiębiorca dołączający imienne raporty za pracowników, zawsze oznacza je takim samym numerem jak deklarację ZUS DRA.. Wypełnienie tego dokumentu wymaga wpisania danych płatnika składek, m.in. numerów NIP i REGON, czy nazwy .wypełnić jeszcze należy kod tytułu ubezpieczenia 057000 podstawa wymiaru składek na ubezp.. W takim wypadku należy przesłać deklarację za miesiąc, w którym wystąpiła taka zmiana (obowiązek ten nie obejmuje ustawowych zmian wysokości składek i wskaźników).Tym przykładowym dokumentem będzie deklaracja rozliczeniowa ZUS-DRA.. deklarację rozliczeniową, deklarację korygującą..

Każdy przedsiębiorca musi wypełnić ją co najmniej raz.

Wypłacone świadczenia możesz odliczyć od składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko wtedy, gdy masz prawo je wypłacić.Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym wykazuje się rozliczenie składek.. Umożliwiają one wygenerowanie, rozliczenie ZUS DRA i zaksięgowanie składki w KPiR.ZUS DRA jest deklaracją rozliczeniową, składaną zawsze za okresy miesięczne.. W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, a także zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany składać odpowiednie deklaracje rozliczeniowe ZUS.Co miesiąc składa deklaracje główną ZUS DRA oraz jeśli zatrudnia pracowników, załączniki czyli raporty imienne (ZUS RCA/RZA/RSA).Dowiedz się, jak poprawnie je wypełnić.. Jeśli wypełniamy deklarację DRA ręcznie, wówczas należy ją uzupełnić dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.. DANE ORGANIZACYJNE ÄÄW polu 01 wpisz identyfikator deklaracji.. Jak wypełnić i skorygować (pdf, 11 322 kB)Deklaracje ZUS - zgłoszeniowe, składa się przeważnie na początku prowadzenia działalności oraz w przypadku zatrudniania nowego pracownika i zgłaszania go do ubezpieczeń..

W polu 05 - wpisujemy znak i numer decyzji pokontrolnej.Jak wypełnić ZUS DRA?

Z artykułu dowiesz się jak wypełnić deklarację ZUS DRA i kiedy powstaje obowiązek złożenia deklaracji ZUS DRA.Strona główna - ZUSW jaki sposób należy wypełnić ten dokument?. Każdy przedsiębiorca musi wypełnić ją co najmniej raz.. Etap 1 - dodawanie dokumentu w e-Płatniku Żeby wysłać dokument trzeba wejść w kartę e-Płatnik w PUE ZUS.W polu 01 - należy wpisać datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok).. 2908,13 i nalezy wypełnić i wysałać dwie deklaracje( niepełny i pełny m-c) do 10dnia następnego m-ca Ad 2 wypełnia Pani pozycję jako ubezpieczony gdy wypełnia się składki tylko za siebie w poz. IV to składki finansowane przez płatnika czy ubezpieczonychSkładasz deklarację rozliczeniową ZUS DRA cz. II, jeśli rozliczasz składki I.. Zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA Na formularzu ZUS DRA należy sporządzić: deklarację .. Jeśli opłaca składki tylko za siebie, powinien to zrobić w terminie do 10. dnia następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność gospodarczą.. ZUS DRA to formularz, na którym przedsiębiorca zgłasza wysokość płaconych przez siebie składek.Z wyglądu przypomina nieco druk wymagany .O wysokości składki, którą będzie płacił przedsiębiorca, informuje on ZUS, składając deklarację ZUS DRA.. W tym przypadku 01.. Wypełnimy ją w taki sposób, jak w przypadku początkującego przedsiębiorcy korzystającego z tzw. małego ZUS-u..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt