Wzór formularza do sporządzania zbiorczego zestawienia o odpadach
Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A.. Posiadacz odpadów 1 .Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadówArt.. Dane o posiadaczu odpadów.. created date: 2/10/2015 10:45:36 amZbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.. DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O. INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o .odpady medyczne - Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadówZbiorcze zestawienia o odpadach Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypomina, że: 15 marca mija termin składania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zbiorczych zestawień o odpadach za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).Roczne zestawienie danych o odpadach dla marszałka województwa - przesyłane raz w roku do 15 marca za rok poprzedni; Pamiętaj twoja ewidencja odpadów musi być prowadzona na bieżąco!.

Rok ...Zbiorcze zestawienie danych o odpadach .

Posiadacz odpadów1) Adres2)Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1674) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWWZÓR FORMULARZA DO SPORZ ĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dział 1.. Ustawodawca określił, w art. 70 ustawy o odpadach do kiedy najpóźniej należy dokonać wpisu w ewidencji odpadów.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: Opis: Dz.U.. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO - poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw1..

2010 Nr 249, poz. 1674 (1) Liczba stron: 14 Format pliku:Zmianie ulec ma także forma sporządzania dokumentów.

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie) Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie) .Materiały Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wzor _formularza _do _sporzadzania _i _przekazywania _zbiorczego _zestawienia.doc 0.42MB nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji .Pytanie: W trakcie przygotowywania i częściowego uzupełniania nowego wzoru zestawienia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. nr 249 poz. 1674) nasunęło mi się kilka pytań.. Dziennik Ustaw Nr 249 — 16951 — 4 z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1674) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCHwzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw author..

Także zbiorcze zestawienie danych o odpadach zwane często także sprawozdaniem o odpadach ma być składane tylko w formie elektronicznej.

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy UlicawzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw2.. Formularz przyjęcia odpadów metali .. Dozwolone ma być wystawianie dokumentów związanych z ewidencją odpadów tylko w formie elektronicznej.. Dział 1.. Pierwsze elektroniczne sprawozdania mają .Wzory sprawozdań za 2011 rok, które należy składać do 15 marca 2012 roku, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r.. Nazwa oczyszczalni ścieków2) Adres oczyszczalni ścieków3) Województwo Gmina Miejscowość.. Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy .. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH Author: WP Last modified by: perzyna Created Date: 8/28/2008 10:10:00 AM Company: DOM Other titles: WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCHWZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH..

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674), gdzie w:1.

Dane o posiadaczu odpadów.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza się na podstawie dotychczaso-wych wzorów formularzy stanowiących .WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA.. Zakład posiada parę miejsc gdzie są .1 zaŁ Ącznik nr 1 wzÓr formularza do sporz Ądzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilo Ści odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz Ądzeniach sŁu śĄ cych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów 1) tabela a. dane o posiadaczu odpadówSprawozdania za lata 2012-2018 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1674).Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .Zbiorcze zestawienie za lata 2014 - 2018; Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykaz podpisuje pełnomocnik.. 37 ust.. Rok sprawozdawczy.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów 1) Adres 2)Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt