Wniosek o dofinansowanie deszczówka szczecin
Wniosek należy potwierdzić przy użyciu podpisu elektronicznego.. Do rozdysponowania jest 2 miliony złotych, z czego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów, jednak nie więcej niż 50 tys. zł.. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.. Informacja nadal udzielana jest przez infolinię.Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ubiegać się można o nie więcej niż 1000 zł dofinansowania w przypadku zastosowania do zbierania deszczówki zbiornika naziemnego nie mniejszego niż 300 l lub o nie więcej niż 3000 zł przy zbiorniku podziemnym nie mniejszym niż 1 tys. l. Wnioski można składać do 31 lipca br.Moja Woda: złożono 14 tys. wniosków o dopłaty.. Ekspert: to nie rozwiąże problemu suszy Program dopłat do budowy zbiorników na deszczówkę zaliczył mocny start, jednak sama Moja Woda to za mało, by skutecznie zaradzić panującej w Polsce suszy.W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Moja Woda należy założyć konto w Portalu beneficjenta na stronie (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w Portalu beneficjenta założone w ramach innych Programów min.. W wersji elektronicznej na formularzu, który będzie dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD)..

Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze.

: Czyste Powietrze, Mój Prąd).. osoby nieposiadające podpisu elektronicznego oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW.. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystając z Portalu pobrać wniosek o dofinansowanie.Wniosek o dofinansowanie osobie fizycznej zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON 2019 Załącznik do wniosku o dofinansowanie osobie fizycznej zapotrzenia w sprzęt rehabilitacyny Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnychZUW Szczecin-Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021Wnioski o dofinansowanie można już składać, a program potrwa do 30 czerwca 2024.. W placówkach będzie można złożyć wnioski i inne dokumenty..

Zestaw zbiorników na deszczówkę Herkules.Złożenie wniosku o dofinansowanie.

1000 zł dotacji może otrzymać osoba, która zdecyduje się zainstalować zbiornik powyżej 500 litrów, a 2000 zł zostanie zaproponowane ostrowianom, którzy złożą wniosek na montaż nowego zbiornika podziemnego.Od 1 lipca 2020 rusza program dofinansowania zakupu i wykonania instalacji służących do gromadzenia deszczówki.. Dofinansowanie wynosi do 40 procent przeciętnego wynagrodzenia, a w razie przestoju ekonomicznego do połowy minimalnego wynagrodzenia.Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM MOJA WODA..

Program zakłada dofinansowanie do 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

Terminy, sposób i miejsce składania wniosków Wnioski można składać od 1.07.2020 r. poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.Wnioski o dotację należy składać do wojewódzkich oddziałów funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.. Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1.. GÓRY im.. Tadeusza Piotrowskiego.. Dotację można dostać na przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien i wpustów do zbiorników retencyjnych o.Warunki dofinansowania: 1) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda", ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW; 2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub .Marlena Maląg przypomniała, że z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ostatnich dwóch miesiącach odnotowali spadek obrotów o 15 procent lub o 25 procent w ostatnim miesiącu..

Potwierdzenie to oznacza zawarcie umowy na warunkach, które zostały złożone we wniosku o dofinansowanie.

Wysłać formularz zgłoszeniowy z wypełnionym wnioskiem pocztą.INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. 41 333 59 16, email: [email protected]; Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego.. Od tego momentu możemy rozpocząć realizację swojej inwestycji zagospodarowania wody deszczowej.Wnioski o dotację na deszczówkę można składać na 2 sposoby: Elektronicznie, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.. Nr wniosku 2.. Kategoria kosztów kwalifikowanych.. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.W województwie łódzkim, szczególnie narażonym na problem suszy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznacza 4 miliony złotych na dofinansowanie retencji w ramach priorytetowego programu „DESZCZÓWKA - Gromadzenie wód opadowych".. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. Numer faktury/innego równoważnegoWniosek.. Warto się pośpieszyć z decyzją o zakupie zbiornika na deszczówkę, ponieważ o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń, a koniec programu Moja Woda przypadnie w momencie rozdysponowania wszystkich środków.. 10 000 10000 MD/IK/2020/015Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przysyłane jest pismo wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,Rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Naturalnej Energii Tegoroczna jubileuszowa X edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii realizowana przez GAZ-SYSTEM w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami" cieszyła się największym zainteresowaniem ze wszystkich dotychczasowych edycji.Fundusze Europejskie 2014-2020. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze".. Wnioski należy składać do 31 marca 2021 roku.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Moja Woda".. zobacz więcej.1 lipca rozpocznie się nabór wniosków w programie Moja Woda - poinformował minister klimatu Michał Kurtyka.. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z Programem Priorytetowym, .„Deszczówka".. Wniosek.. Potrzebne jest założenie konta i podpis elektroniczny.Biuro Szczecin ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin tel: 91 48-55-100 fax: 91 48-55-101 [email protected] godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8:00-15:00Wnioski można składać od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2024..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt