Formularz przyjęcia odpadu
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich .Formularz przyjęcia odpadów metali: Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny dotyczący produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami: Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska: Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych: Karta ewidencji odpadówFormularz zwrotu-przyjęcia odpadu.. Załączniki: formularz przyjecia odpadu metalu.pdfFORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI:1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady Imię i nazwisko: Adres: Numer dowodu osobistego lub innego dowodu tożsa-mości Pesel: Nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy przekazującego odpady:2) Przekazanie odpadów Data przyjęcia odpadów:WZÓR FORMULARZA PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady Imię i nazwisko Adres Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Przekazanie odpadów Data przyjęcia odpadów Źródło pochodzenia odpadów2) Kod odpadów3) 5)Rodzaj odpadów 3) Rodzaj produktu, z którego powstały odpady4) Masa odpadówFORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI: 1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady: Imię i nazwisko: Adres: Numer dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości: Pesel: Nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy przekazującego odpady: 2) Przekazanie odpadów: Data przyjęcia odpadów: Źródło pochodzenia odpadów: 3)FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady Imię i nazwisko Adres Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Przekazanie odpadów Data przyjęcia odpadów Źródło pochodzenia odpadów2) Kod odpadów3) Rodzaj odpadów 3) Rodzaj produktu, z którego powstały odpady4) Masa odpadów [Mg]5) Wartość odpadów6) SumaFormularz przyjęcia odpadów metali Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od II półrocza 2018 r.) Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od 2016 r. do I półrocza 2018 r.) Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego PSZOK (od 2018 r.)Formularz przyjęcia odpadów metali (dalej nazywany po prostu Formularz) jest specjalizowanych raportem (wzorcem wydruku) dla programu Subiekt GT, który pozwala wydrukować wymagany prawem druk przyjęcia odpadów metali bez konieczności oddzielnego wpisywania do niego większości danych.Formularz przyjęcia odpadów metali (FPO)..

formularz_przekazania_odpadu_pszok_um.pdf.

Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK, 4.. 5,10 zł Cena nettoFormularz, o którym mowa w ust.. To potwierdzenie, że z opakowaniem postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.FORMULARZ PRZYJ ĘCIA ODPADÓW IDENTYFIKACJA DOSTARCZAJ ĄCEGO IDENTYFIKACJA ODPADÓW; PSZOK dla Gminy Nowy Tomy śl; Sektor I i Sektor II [* wła ściwy zakre śli ć] ADRES DOSTARCZAJ ĄCEGO [MIEJSCOWO ŚĆ, ULICA, NR DOMU/ SEKTOR] 2.. Kliknij i kup teraz!przyjęcie odpadów.. Wzór tego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. UWAGA!Nowy druk w naszej ofercie - Umowa Kupna - Formularz przyjęcia odpadów metali dostępny w naszym sklepie Format: A5Papier: samokopiującyDruk: j.Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust..

2.Formularz przekazania odpadu - do pobrania.

z o.o., a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zdania odpadów.. netto 10 bl - 9,60zł.. odpadów 3) Rodzaj odpadów 3) Rodzaj produktu, z którego powstały odpady 4) Masa odpadów [Mg] 5) Wartość odpadów 6) SumaPrzypominamy, że od 4 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 roku obowiązuje nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali.. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp. 4.. Zobacz w prezentacji: Dokument złomowania .Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.. Dz. U. z 2016 r.,Formularz przyjęcia odpadów metali wypełnia zarówno osoba przekazująca, jak i przyjmująca odpady w punkcie zbierania odpadów metali.. Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Strona główna / Gospodarka odpadami / FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI OD-4..

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia odpadów przez LPGK Sp.

z o.o., operatorzy pocztowi, Gmina .Formularz przyjęcia odpadów metali - Opis i dane produktu Formaularz przyjęcia odpadów metali - format: A5, pion - papier: offsetowy - druk: jednostronny - bloczek 80 kartekFormularz przyjęcia odpadów do PSZOK wypełnia na miejscu pracownik PSZOK.. +23%vAT - Mamy też formularze w formacie A4 na 14 pozycji UWAGA.Continue ReadingKup formularz przyjęcia odpadów metali w kategorii Druki - Papier - Biuro i Reklama na Allegro.pl.. FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI OD-4.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: obsługa informatyczną LPGK Sp.. Jak wspomniano wyżej FPO wystawiamy zawsze przy przyjmowaniu surowców wtórnych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (w 2-ch egzemplarzach).. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji usługi odbioru odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Formularz przekazania odpadu - do wypełnienia.każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów..

Formularz zwrotu-odbioru odpadu, który można okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie.

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady Imię i nazwisko Adres Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Przekazanie odpadów Data przyjęcia odpadów Źródło pochodzenia odpadów2) Kod odpadów3) Rodzaj odpadów3) Rodzaj produktu, z którego powstały odpady4) Masa odpadów [Mg]5) Wartość odpadów6) SumaFORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI 1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady: Imię i nazwisko: Adres: Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość: Przekazanie odpadów: Data przyjęcia odpadów: Źródło pochodzenia odpadów 2) Kod.. Wystarczy okazać dowód osobisty.. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt