Potwierdzenie otrzymania elektronicznej faktury korygującej
Zgodnie z jego treścią w określonych przypadkach, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę .Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, akceptacja noty korygującej Dokumentem potwierdzającym sprzedaż lub wykonanie usługi jest faktura VAT.. Reasumując, Spółka X ma więc prawo do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie wystawionych faktur korygujących pod warunkiem otrzymania zwrotnego maila od kontrahenta lub otrzymania automatycznego komunikatu z systemu.pocztowe potwierdzenie odbioru, akceptację drogą elektroniczną, czyli wiadomość e-mail wysłana bezpośrednio przez odbiorcę.. Otrzymanie elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta może być potwierdzone zwrotnym mailem, w którym kontrahent oświadcza, że otrzymał taki dokument.Odbiorca otrzymujący fakturę korygującą w formie elektronicznej ma możliwość automatycznego potwierdzenia otrzymania wiadomości.. Istotne jest jedynie to, aby potwierdzenie wskazywało, że faktura korygująca dotarła do nabywcy, a on mógł się zapoznać z treścią korekty.Otrzymanie komunikatu z internetowego systemu pocztowego nadawcy lub odbiorcy jest wystarczający o potwierdza, że nabywca otrzymał fakturę korygującą..

Otrzymanie takiego komunikatu należy uznać za otrzymanie potwierdzenia otrzymania elektronicznej faktury korygującej.

Wówczas organy podatkowe pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania pod warunkiem, że sprzedawca dochował należytej staranności w próbie uzyskania potwierdzenia .Z wydanej kilka dni temu interpretacji nr 0114-KDIP1-3.4012.326.2020.1.MT wynika, że otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie wysyłki korekty faktury jest wystarczającym dowodem, który uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania.. W tym celu obydwa sporządzone egzemplarze należy dostarczyć do kontrahenta.Z wydanej pod koniec lipca interpretacji skarbówki wynika, że potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie.. Potwierdzenie otrzymania załączonej faktury korygującej przez nabywcę może być dokonane poprzez wybranie automatycznego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej o treści „Potwierdź nadawcy odbiór wiadomości: Tak/Nie".odesłanie podpisanej przez kontrahenta kopii faktury korygującej wraz z datą odbioru, fax, który potwierdza odbiór faktury korygującej, potwierdzenie odbioru faktury korygującej przesłane drogą elektroniczną.. W przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w .Wskazała, że na razie wysyła do kontrahentów fakturę korygującą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tzw. żółtą zwrotką, na którym jest informacja o zawartości przesyłki, numerze faktury oraz dacie jej nadania..

Elektroniczne potwierdzenie odbioru faktury korygującej © Andrey Popov - Fotolia.com.

Może jednak okazać się, że uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie jest możliwe.

Jak wynika z powyższego, potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta nie musi mieć formy wyłącznie przesyłki poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.Do najbardziej popularnych należy zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej zawierającej fakturę korygującą (żółte zwrotki), pisemne oświadczenie nabywcy, w którym potwierdza on otrzymanie faktury, czy odesłanie sprzedawcy podpisanej kopii korekty faktury.W efekcie przekazanie faktur korygujących potwierdzi automatyczny komunikat zwrotny, uzyskanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących wystawionych w formie pdf i elektronicznej i przesłanych kontrahentowi przy pomocy wiadomości e-mail z załącznikiem dokonywane jest poprzez: wysłanie odrębnej wiadomości e-mail z zapytaniem do kontrahenta czy potwierdza otrzymanie wymienionych w tej wiadomości faktur korygujących in minus przesłanych w formacie elektronicznym, a następnie .Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej.Jak kontrahent ma potwierdzić fakt otrzymania elektronicznej faktury korygującej?.

W omawianym przypadku KIS uznał, iż spółka może posiadać potwierdzenie w dowolnej formie.

Za potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta uznaje „żółtą zwrotkę".Spółka powołała się na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 maja 2018 r. nr 0114-KDIP4.4012.149.2018.1.BS, w której stwierdzono, że: „Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie .Za potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta uznaje ową „żółtą zwrotkę", na podstawie której obniża podstawę opodatkowania.. 13 ustawy o VAT.. 13 VAT jako "potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla .Potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej, uprawniającego do obniżenia podstawy opodatkowania.. W przypadku popełnienia błędu lub konieczności dokonania zmian na fakturze pierwotnej należy do niej wystawić korektę.Wskazała, że na razie wysyła do kontrahentów fakturę korygującą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tzw. żółtą zwrotką, na którym jest informacja o zawartości przesyłki, numerze faktury oraz dacie jej nadania.. Za potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta uznaje „żółtą zwrotkę".Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawidłowości potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru w rozumieniu art. 29a ust.. 13 ustawy, poprzez automatyczną informację z serwera Wnioskodawcy o wysłaniu wiadomości i w związku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez Kontrahenta .Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej w formie elektronicznej - napisał w Komentarze artykułów : Jednym z pierwszych skutków wystąpienia pandemii SARS-COV-2 widocznych u przedsiębiorców była rezygnacja z tradycyjnej formy pracy - przedstawiciele wielu branży z dnia na dzień opuścili biura i przenieśli się na kanapę w salonie, stawiając czoła wyzwaniom w systemie home .Uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres .„Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią.Natomiast brak otrzymania komunikatu zwrotnego o dostarczeniu wiadomości przy równoczesnym braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie dostarczania wiadomości (e-mail) nie może być kwalifikowany na podstawie art. 29a ust.. Nowoczesne rozwiązania.Komentarze

Brak komentarzy.