Wniosek do sądu o alimenty od dziadków
Zdecydowanie polecam to drugie rozwiązanie.Alimenty od dziadków nazywane są uzupełniającymi, mogą być dodatkiem do comiesięcznej kwoty wypłacanej przez Fundusz Alimentacyjny.. Możesz to zrobić w sądzie rejonowym znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania dziadków albo w tym sądzie, przy którym mieszka dziecko.. K. J. działając w imieniu małoletniej powódki J. G. wniosła o zasądzenie od pozwanego K. G. (dziadka powódki) na jej rzecz alimentów w kwocie 900 zł miesięcznie.. jeśli już toczy się sprawa o rozwód lub separację - żądanie alimentów przedstawia się w tym postępowaniu przed sądem okręgowym .. W odpowiedzi na pozew powinien znaleźć się wniosek o: oddalenie powództwa w całości - jeśli dziadkowie przeczą istnieniu roszczeniaPrzede wszystkim, należy sformułować pozew o alimenty przeciwko dziadkom - najlepiej skorzystać w tym względzie z usług prawniczych.. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z .Aby ubiegać się o alimenty od dalszego krewnego, trzeba złożyć przeciw niemu pozew w sądzie rejonowym (w okręgu, w którym zamieszkuje pozwany lub dziecko).. Odpowiedź na pozew o alimenty należy złożyć w wersji papierowej w wyznaczonym przez sąd terminie.. Dopiero we wskazanych wyżej trzech przypadkach może wystąpić z pozwem o alimenty od swoich dziadków.. Pozew o alimenty od dziadków dziecka powinien spełniać przede wszystkim wymogi pisma procesowego.Odpowiedź na pozew o alimenty od dziadków..

Zazwyczaj są niższe niż alimenty od rodziców.

Do niego powinno się dołączyć dowody, które argumentują naszą decyzję np. pismo od komornika, który nie jest w stanie ściągnąć alimentów od rodzica czy zaświadczenie o zarobkach rodzica, który pozostał przy dzieciach.W jaki sposób uzyskać alimenty od dziadków, gdy dobrowolnie nie chcą pomagać wnukom?. Możecie Państwo wybrać Sąd w którym sprawa będzie się toczyła.. Czy je otrzymamy, w dużej mierze zależeć to będzie od dochodów dziadków.Pozew o alimenty od dziadków składa się w sądzie rodzinnym, jeżeli biologiczny dziadek nie żyje to ten drugi raczej nie jest zobowiązany - ale tego nie jestem pewna.. Za uchylanie się od obowiązku alimentacji grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat.. Dziadkowie zostaną sądownie zobowiązani do płacenia alimentów na wnuka gdy: - rodzic dziecka nie żyje, - rodzic dziecka nie jest w stanie płacić zasądzonych alimentów, - ściągnięcie alimentów od rodzica dziecka jest trudne i wymaga .- Chcąc ubiegać się o alimenty od dziadków, należy złożyć pozew w Sądzie Rejonowym i wykazać w nim problem z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.. Ponadto, dla skuteczności roszczenia trzeba wskazać, iż babcia lub dziadek mają możliwości majątkowe do tego, żeby zaspokoić usprawiedliwione potrzeby wnuka w stopniu, w jakim nie zostały spełnione przez rodziców.Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych w przedmiotowej sprawie powinno odbyć się przez złożenie pozwu o świadczenia alimentacyjne przeciwko dziadkom..

Spłata alimentów od dziadków - aspekty prawne.

W niektórych przypadkach dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do sądu o alimenty od dziadków dziecka.. Alimenty służą do finansowania bieżących potrzeb.. W sądzie powinny pozostać dwa egzemplarze (wraz z załącznikami).. Obowiązek utrzymywania dziecka i jego wychowania ciąży przede wszystkim na rodzicach dziecka.Wniosek pisze się tak samo jak wniosek o alimenty od ojca, z tym że pozywasz dziadków jako wspólnotę małżeńską i opisujesz sprawę.. Nie możesz żądać kwoty wyższej niż kwota zasądzona od ojca dziecka, najlepiej napisać taką samą jak dotychczasowe alimenty, sąd wedle uznania albo obniży tą kwotę albo nie.Jeśli pozew o alimenty dotyczy dziecka, wówczas rodzić może złożyć wniosek o alimenty w sądzie rejonowym, gdzie mieszka pozwany, albo w sądzie rejonowym, gdzie mieszka dziecko.UZASADNIENIE..

Przede wszystkim złożyć do sądu pozew o alimenty.

Pozew składasz do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.. Jeśli chcemy uzyskać alimenty od dziadków, należy złożyć we właściwym sądzie pozew o alimenty (ta czynność jest nazywana wytoczeniem powództwa).. Prawo do złożenia takiego pozwu daje gminom art. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 132) pozwalają na wystąpienie przez dziecko o alimenty od jego dziadków, są to tzw. alimenty uzupełniające i można o nie wystąpić w 3 sytuacjach: gdy rodzice dziecka nie żyją, gdy rodzice nie są w stanie utrzymać dziecka,Dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać w pierwszej kolejności powinno wystąpić do sądu o alimenty od rodziców.. Może to być Sąd w którym miejsce zamieszkania ma dziecko lub Sąd w którym miejsce zamieszkania ma pozwany (rodzic od którego chcemy żądać alimentów).. Podając dane dziecka, należy podać jego datę urodzenia, a jako załącznik do pozwu dostarczyć akt urodzenia dziecka skrócony (jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa), lub akt .Gmina ma również prawo przekazać do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu dłużnika Jednak według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej najskuteczniejszym sposobem zmuszenia do płacenia na dziecko, jest wystąpienie do sądu o zasądzenie alimentów na rzecz wnuka od dziadków..

W JAKIM CELUAlimenty dla dziecka - od rodzica lub dziadków.

Wraz z pozwem o alimenty można złożyć .Jeśli matka Państwa wnuka lub wnuczki wniesie pozew do sądu o alimenty od dziadków i w sądzie będzie toczyło się postępowanie, mogą Państwo bronić się argumentem, że nie są w stanie ponieść żądanych kosztów (tzn. uzupełnienia alimentów) bez uszczerbku utrzymania dla siebie.. Chociaż w internecie z łatwością można odnaleźć wzór pozwu warto pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a od sformułowania tego dokumentu może wiele zależeć.Pozew o alimenty wnosi do sądu osoba, która nie ma środków do życia (np. dziecko, w którego imieniu działa opiekun prawny) i żąda w nim zasądzenia przez sąd alimentów od osoby, która powinna ją utrzymywać lub łożyć na jego wychowanie (np. drugiego rodzica).Dowód: kopia Zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od Komornika Sądowego w .. Od xxx roku powódka dwukrotnie wnosiła do Prokuratury wnioski tytułem niewywiązywania się ojca dzieci z obowiązku alimentacyjnego.Pozew o alimenty od dziadków składa się do sądu rejonowego.. Pozew może być przez Państwa przesłany pocztą lub oddany w biurze podawczym sądu.wzory pism o alimenty od dziadków dziecka; wzór wniosku o alimenty; wzór wniosku o umorzenie alimentów; wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów; wzór wniosku do ZUS o umorzenie alimentówBy uzyskać alimenty od babci i dziadka, należy złożyć w sądzie rejonowym pozew sądowy o świadczenie alimentacyjne przeciwko dziadkom.. Po jednym egzemplarzu można wysłać także dziadkom i rodzicowi dziecka, a jeden zachować dla siebie.Postępowanie karne trafi do sądu.. Jednocześnie domagała się zabezpieczenia roszczenia, poprzez zobowiązane pozwanego do łożenia na czas trwania postępowania tytułem alimentów kwoty 900 zł miesięcznie.Alimenty od dziadków: wzór pozwu.. Z tego powodu najczęściej sąd zasądza alimenty na przyszłość, począwszy od daty wniesienia pozwu.. W pozwie o zasądzenie alimentów uzupełniających powinny się znaleźć takie same informacje, jak w zwykłym pozwie o zasądzenie alimentów.. Alimenty na dziecko musi płacić rodzic, który choć nie mieszka już ze swym synem czy córką, powinien ponosić część kosztów ich .W pierwszej kolejności należy rozpocząć od opisania ogólnej sytuacji rodzinnej stron, które występują w pozwie o alimenty.. Należy więc podać dane pozwanego, powoda oraz uprawnionego do alimentów.. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy w dalszym ciągu pozostały jakieś .SĄD WŁAŚCIWY Pozew wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, na której rzecz maja być zasądzone alimenty ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt