Aktywna tablica sprawozdanie przykład
Omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.Aktywna Tablica Kostrzyn Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Nauczycieli - Brzeźno 31 01 2018 (foto: Adam Hamerski) Nasze kolejne spotkanie w ramach współpracy sieci szkół odbyło się 14.03.2018r.. Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.. Termin rozliczenia dotacji.W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „AKTYWNA TABLICA" za 2018 r.Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica" jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica" skierowana była do nauczycieliSzkoły Podstawowej im mjr H. Dobrzańskiego „Hubala" w Zabrańcu, Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach, Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w Międzylesiu.Jej celem było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z .Sprawozdanie z realizacji Rządowego Projektu „Aktywna Tablica" Sprawozdanie Dyrektora SP4Omówienie sprawozdania podsumowującego realizację projektu „Aktywna tablica" Wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji projektu..

w Szkole Podstawowej nr 1 im.O programie „Aktywna tablica".

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne dotykowe monitory SMART o przekątnej ekranu 65".. Przykłady dobrych praktyk i scenariuszy zajęć Szablon dobrej praktyki: kliknij (wersja pdf) lub kliknij (wersja doc) Szkoła Podstawowa im.Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Rzadowego_Aktywna_Tablica_____edycja_2018-2019.pdf więcej Lekcja otwarta w programie "Aktywna tablica" ,27 marca 2019 klasa 1A , nauczyciel prowadzący - mgr Joanna WyrębakOrgan prowadzący - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica ; Uwaga: zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów.. zespołu samokształceniowego Napisanie sprawozdania z przeprowadzonych działań zawartych w harmonogramie dotyczących programu „Aktywna Tablica" Przeanalizowanie wpływu stosowania technologii TIK w procesie nauczania.. Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:ul. Dąbrowskiego 41, 41 - 500 Chorzów tel.. Środki finansowe pochodzące z dotacji Dotowany zobowiązany jest wykorzystać w terminie do 31 grudnia 2017 roku..

Organ prowadzący wypełnia sprawozdanie (oddzielnie dla każdego rozdziału):Aktywna Tablica - sprawozdanie.

Organ prowadzący - sprawozdanie z realizacji Programu „Aktywna tablica", na podstawie § 16 rozporządzenia RM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) Plik do pobrania Wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica" dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są także na stronie MEN: link do komunikatu i wzorów sprawozdańMinister lub Wojewoda - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2018 r. wojewoda _lub _minister _sprawozdanie _za _2018 _r _ (3).docx 0.02MB Minister lub Wojewoda - formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu Aktywna tablica za 2018 r.Sprawozdanie z realizacji rządowego projektu Aktywna Tablica Zrealizowane zadania programu: Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP nr 16Wersję elektroniczną sprawozdania - (plik *.xls) - należy przesłać na adres: [email protected] Uchwała nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r.w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- "Aktywna tablica".Sprawozdanie merytoryczne z realizacji rządowego programu "Aktywna tablica" w 2020 r. Czytaj więcej Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" w 2019 rokuW roku szkolny 2018/19 nasza placówka przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA..

W ramach programu Aktywna Tablica na lata 2020 - 2024 została przewidziana łączna kwota 361 455 tys. zł.Aktywna tablica 2017 - sprawozdanie końcowe.

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: [email protected] Deklaracja dostępności SP nr 1 w ChorzowieSprawozdanie z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.. Sprzęt światowej marki Promethean: 3xMonitor 65", 2xMonitor 75", monitor 86" + laptop.. W związku z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica", realizowanych w 2018/2019 .Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica" w 2018 r. - Informacje bieżące -SPRAWOZDANIA Z EDYCJI AKTYWNA TABLICA 2017.. Nowa edycja rządowego programu „Aktywna tablica" na lata 2021-2024 umożliwia publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym ubieganie się o wsparcie finansowe na zakup m.in: interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.Treść uchwały - program Aktywna Tablica.. W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła brała udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica"..

W ramach programu szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorem i ...Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica" w 2018/2019 roku.

Wzór sprawozdania dla dyrektora szkoły: Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROJEKTU AKTYWNA TABLICA (Projekt na lata 2017 - 2019) Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od maja 2018 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.Zapraszamy do przejrzenia proponowanych wariantów, a następnie pobranie wniosku przypisanego do wybranego wariantu.. Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, informuję, że został opublikowany zmodernizowany wzór Sprawozdania dyrektora szkoły z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica" Dyrektor szkoły - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2017 r.Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne oraz wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica" w 2019 roku.. 30 maj 2018 e-koordynator przy wsparciu .Aktywna Tablica 2021.. Wzór sprawozdania finansowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt