Uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią służbę dla nauczyciela
Medalami „Za długoletnią służbę" nagrodzone zostały osoby, których praca przyczyniła się do rozwoju Powiatu Jasielskiego.W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień.1.. nr 2), uzasadnienie wniosku należy wypełnić czcionką nie mniejszą niż 10, ale nie drukowanymi literami.W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać, na czym polega wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.. Podmiot przygotowujący wniosek wpisuje w rubryce 20 wniosku o nadanie orderu/odznaczenia tylko i wyłącznie nazwę stopnia odznaczenia np.Nr 186, poz. ), jak również w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów .. Uzasadnienie wniosku do „Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera .Uzasadnienie wniosku powinno uwzględniać zasługi po otrzymaniu ostatniego nadanego orderu lub odznaczenia..

Pytanie: Kto może wystąpić z wnioskiem o medal za długoletnią służbę dla dyrektora szkoły?

Medal ten jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.. Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. Medal ten dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 30 latach pracy zawodowejInicjatywa odznaczeniowa nadania 18 Medali za Długoletnią Służbę pracownikom tarnobrzeskiego urzędu pochodziła od organu samorządowego, prezydenta miasta Tarnobrzega.. Tekst uzasadnienia mieści się w całości w poz.8 Uzasadnienie nadania Medalu.. Wniosek o nadanie orderu/krzyża zasługi prosimy wypełnić do pozycji.19 włącznie.. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" [PDF] Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej NiepodległościPonad 8 tysięcy odznaczeń przyznano nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej..

Od czego zależy rodzaj medalu?

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Natomiast w uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.Medal za Długoletnią Służbę - polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.. § 2.Medal za Długoletnią Służbę.. nr 1 albo zał.. Jakie szczególne .Medal za zasługi dla kraju od ministra obronny dostał burmistrz podlubelskich Bełżyc Ryszard Góra.. VI.po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do medalu) 3Ordery, odznaczenia państwowe: 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 21 grudnia 2020 wniosek o nadanie orderu-odznaczenia - dwa egzemplarze zapytanie o udzielenie informacji o osobie - jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line Medale za Długoletnią Służbę: 1) Medal Złoty za […]Na wniosek starosty siedemnastu pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle otrzymało medale za długoletnią służbę..

Tekst uzasadnienia mieści się w całości w pozycji nr „ Uzasadnienie wniosku".

OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA WNIOSKU NA .. Uwaga!. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wypełnia się na tych samych drukach jakie obowiązują na odznaczenia i ordery państwowe.. W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejW szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień.Nazwisko Imię Stanowisko Miejsce pracy 1 Gaś Bożena dyrektor 2 Umiastowska Bożena dyrektor w Dobrodzieniu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 września 2012 r. o nadanie odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Medale za Długoletnią Służbę otrzymały następujące osoby: 22.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę..

On problemu nie widzi, choć uzasadnienie odznaczenia pełne jest wyssanych z palca informacji.

Prof. Strzembosz o wyroku TK ws.. I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po latach .. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Pracodawca, jako kierownik zakładu pracy, wskazuje do odznaczenia, najbardziej, w jego ocenie, zasłużonych pracowników zakładu pracy w uznaniu ich zasług, dokonań, osiągnięć na polu - dodaje.Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. że we wniosku i uzasadnieniu przygotowanym przez Zenona Krawczyka z SLD przytoczono wiele aspektów życia Grzecznarowskiego, które pokazują .Decyzją Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody .W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszej linijce podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.. Medal za Długoletnią Służbę - jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.Nagrody i kary dla nauczycieli; Medal za długoletnią służbę dla dyrektora szkoły - kto może o niego zawnioskować?. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa i nie ma znaczenia, ile lat nauczyciel przepracował w szkole, która wnioskuje o nagrodę.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Jeżeli wniosek na odznaczenia państwowe składany jest dla działacza ZNP należy w uzasadnieniu to uwidocznić wpisem, że jest członkiem i pełni określone funkcje.Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia.. 25 nauczycieli otrzymało honorowy tytuł Profesora Oświaty.W czwartek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym roku za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty 45 nauczycieli odznaczonych zostało - Złotym Krzyżem Zasługi, 121 - Srebrnym Krzyżem Zasługi, a 225 - Brązowym Krzyżem Zasługi.dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.. Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie : 2: Medal Komisji Edukacji Narodowej: od 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o. opinii Rady Pedagogicznej (poz.8) 2.. Leszek Zaleśny.. Data publikacji: 18 listopada 2013 r. Poleć znajomemu.. Medal za Długoletnią Służbę Awers medalu srebrnego Rewers medalu srebrnego Baretka ogólna Ustanowiono 14 czerwca 2007 Wielkość ∅ 35 mm Powyżej Medal za Ofiarność i Odwagę Poniżej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Multimedia w Wikimedia Commons Wizerunek awersu .- wniosek o Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia; 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt