Wniosek o warunki zabudowy gmina chojnice
poz. 1235), Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Imię i nazwisko Adres kod pocztowy i miejscowość.. Klauzula RODO odnośnie danych osobowych .. Wzór wniosku do pobrania.Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna w sytuacji, gdy nasza posesja nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu.. Biuro podawcze Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a.. 76 836 55 75 - gospodarka nieruchomościamiWNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.. zm.) proszę o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy na budowę/zmianę sposobu użytkowania*:1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy; 2.. Przedstawiamy, jak wygląda wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i jak go wypełnić: wzór wniosku znajdziesz TUTAJ >>>.. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000); 3. przedstawiony w sposób graficzny (2 egz.. 76 836 55 75 - planowanie przestrzenne Anna Kuczak, tel.. Do wniosku załączam: plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych .. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp..

W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy W Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice Biuro Podawcze informacja pok.. pokój nr 110. tel.. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Wniosek o podział nieruchomościprowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej, dla terenów zlokalizowanych na terenie Gminy oraz analizowanie ich zgodności z planami zagospodarowania .wniosek o warunki zabudowy; wniosek o zajęcie pasa drogowego; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; wniosek o nadanie numeru; klauzula informacyjna Wydział Budownictwa (604kB) Wniosek o lokalizację zjazdu (140kB) , (40kB)89-600 Chojnice tel.. 76 836 55 75 - planowanie i gospodarka mieszkaniowa Anna Patoła, tel.. Miejscowość, data.. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi publicznej; Wniosek - prowadzenie robót - drogi wewnętrzne; Wniosek - umieszczenie urządzeń lub budowli - drogi wewnętrzne; Geodezja..

Termin załatwienia sprawyWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy: WZÓR do pobrania.

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy; Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; Wniosek o ustalenie warunków zabudowy; Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennegodecyzja o warunkach zabudowy - 598 PLN (nie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy );wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.doc (DOC) 239kB Wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.doc (DOC) 160.5kB Oświadczenie_do_przeniesienia_decyzji_o_warunkach_zabudowy.docx (DOCX) 35.44kBWniosek o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy w załączniku: Załączniki do treści wniosek o warunki zabudowy.doc (DOC, 51,5 KB) Podgląd załącznikaMarta Vašiček - Kierownik Referatu, tel.. z o.o. w Chojnicach, ul. Drzymały 14 zarejestrowana wWNIOSEK O POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW - (druk wniosku), brak opłat AZBEST: - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ODBIORU PŁYT DACHOWYCH AZBESTOWO-CEMENTOWYCH - (druk wniosku) WARUNKI TECHNICZNE DLA WŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: - ( UZGODNIENIE WŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: - ( DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA .Zakres oceny wniosku o zmianę warunków zabudowy zależy od specyfiki sprawy (inwestycji)..

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do właściwego organu władzy państwowej.

Poniżej wskażemy wszystkie zasady uzyskania tego dokumentu, a także podpowiemy jak wypełnić wniosek.Wniosek o warunki zabudowy wzór.. Godziny urzędowania: poniedziałek -piątek : 7:00 - 15:00Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Data publikacji: 9 kwietnia 2021 Dział: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinieZanim złożysz wniosek o ustalenie warunków zabudowy, sprawdź w urzędzie miasta lub gminy, czy dla obszaru, na którym chcesz zrealizować inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.. Zgodnie z orzecznictwem, zmiana decyzji o warunkach zabudowy nie może wykraczać poza granice sprawy administracyjnej, rozstrzygniętej decyzją o ustaleniu warunków zabudowy.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy; Drogownictwo.. 106, 109, tel: 52-39-721-29 wew: 335 lub 369 Można również przesłać pocztą na adres:Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ..

WNIOSEK o wpis do ewidencji (word)Krok po kroku jak wypełnić wniosek o Warunki Zabudowy.

Wniosek o ustalenie nr porządkowego; Turystyka.. Miejsce złożenia dokumentów.. Zwracam się z prośbą o wydanie "decyzji o warunkach zabudowy" dla inwestycji o niżej podanej charakterystyce: 1.89-600 Chojnice WNIOSEK o wydanie warunków .. 3 egz.. /ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), z wyłączeniem właścicieli i użytkowników wieczystych terenu, którego wniosek dotyczy.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.. ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice; Telefon: (52) 397-21-29 Telefon:(52) 397-25-13 Telefon:(52) 397-28-03 Telefon:(52) 397-21-98 Faks:(0-52) 397-35-59 [email protected] adres EPUAP: /2202032/skrytka.. Wniosek o wypis / wyrys ze studium lub z planu miejscowego .. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.. mapy) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu z załącznikami (RODZAJE ZAŁĄCZNIKÓW OPISANE SĄ NA FORMULARZU WNIOSKU) Miejsce odbioru Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 18Opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy/inwesycji celu publicznego wynosi 598 złotych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt