Pfron wniosek o dofinansowanie zakupu komputera
Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz zakupić i dlaczego.. Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa.Informujemy, że wnioski m.in. o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych można w tym roku składać również internetowo.. Nie może zawierać że komputer jest mi potrzebny do pracy lub nauki.. O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami .P.S.. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: dla osoby niewidomej - 20000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5000 zł.Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW ( już od dnia 1 marca 2020 r. Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00.. Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił składanie wniosków drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia)..

3.dofinansowanie z środków PFRON na zakup komputera.

Infolinia dodatkowa - 517 373 975.. Stąd czasem trudno się w tym połapać.. Usługa ta dotyczy dofinansowania: turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.Obszar B. Zadanie 1.. Sprawne laptopy do 1500 złMożemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci dostęp do informacji.. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat korzystałem / nie korzystałem* ze środków PFRON na realizację zadania z zakresu likwidacji barier w .Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego jest możliwe, jeśli zakup ten umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz, jeżeli zakup ten jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.Odp: jak wypelnic uzasadnienie skladnanego wniosku na zakup komputera PFRON.. Formy wsparcia zostały przyporządkowane odpowiednio do rodzaju orzeczenia o niepełnosprawności - stopień lekki, dawniej grupa III, stopień umiarkowany, dawniej grupa II, stopień znaczny, dawniej grupa I oraz orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia.Wzór wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania (docx 40 KB) docx Pobierz plik Wzór wniosku o przywrócenie terminu.docx (40 KB) Wzór wniosku o przywrócenie terminu (docx 40 KB)Aby pozyskać finansowe wsparcie, złóż wniosek o dotację dla niepełnosprawnych do najbliższego PCPR-u, MOPS-u lub MOPR-u..

Formularze wniosku dostępne są na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl .

- Udział w takich spotkaniach maIstnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu komputera ze środków PFRON za pośrednictwem starosty (prezydenta miasta) w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się.. Warunek, to współpraca tego urządzenia z komputerem.. Wnioski będzie można składać przez System Obsługi Wsparcia.Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie do zakupu komputera ze środków PFRON.. Pełna informacja na temat kwot dofinansowania oraz szczegółów programu znajduje się na stronie PFRON.. Kliknij tutaj , aby pobrać praktyczną instrukcję pozyskiwania dofinansowania PFRON!Infolinia PFRON - 22 581 84 10.. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne.Podstawą decyzji o przyznaniu przez PFRON dofinansowania jest wyłącznie wniosek sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu aktualnym dla bieżącego naboru wniosków o dofinansowanie.. (03-L), bede skladala wniosek o dofinansowanie do laptopa, ale nie wiem co napisac w uzasadnieniu - poza tym ze studiuje, ze kompa potrzebuje do obslugi programow ksiegowych, ze jestem mobilna .Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych można pozyskać ze środków PFRON, za pośrednictwem programów realizowanych przez jednostki samorządowe MOPR i PCPR..

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku za pośrednictwem platformy SOW.

1 pkt 1, nie może być niższy niż udział własny zadeklarowany przez wnioskodawcę we wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie w wysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu zawartego w procedurach realizacji programu.Osoby niepełnosprawne w latach 2020/2021 mogą uzyskać dofinansowanie do windy schodowej, do laptopa, prawa jazdy, protez, edukacji, rehabilitacji i wielu innych towarów oraz usług.. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.WNIOSEK o dofinansowanie zakupu urządzeń wraz z montażem lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się - zakup komputera wraz z specjalistycznym oprogramowaniem lub/i .. Infolinia SOW - 800 889 777Oprócz wniosku o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy także mieć następujące dokumenty: kopię orzeczenia o niepełnosprawności, fakturę określającą cenę zakupu danego przedmiotu lub sprzętu wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze bądź kopię samego zlecenia.Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu..

!W zakres dofinansowania wchodzi zakup komputera, a również jego oprzyrządowania, np. zakup specjalnej klawiatury czy programu komputerowego.

Warunkiem dofinansowania jest ścisły związek sprzętu z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz dysfunkcjami, potwierdzonymi przez lekarza i uzasadnionymi przez Wnioskodawcę.zakup komputera.. W tym wpisie znajdziesz najważniejsze informacje na temat warunków uzyskania.Warunki przyznawania świadczeń ze środków PFRON na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego określa ustawa z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób .- do 95% kosztu zakupu sprzętu elektronicznego typu: laptop lub komputer stacjonarny z monitorem lub tablet nie więcej jednak niż do 3 000 zł, - do 95% kosztu zakupu programów specjalistycznych tj. programów logopedycznych, „oprogramowania Mówik" itp., uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż do 6 000 zł ,Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.. Sprzęt komputerowy też może być zakupiony.. Ale organizacje takie jak KTA mają zebrane wszystkie przydatne informacje - tłumaczy pani Elżbieta.. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami.. Program Aktywny Samorząd Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego oraz elektronicznego uzyskać można w ramach modułu I, obszar B - likwidacja barier w dostępie do .Dofinansowanie na komputer dla osób niepełnosprawnych może wynieść nawet 24 000 złotych.. Jeśli Twój dochód kwalifikuje Cę do otrzymania zasiłku z opieki społecznej, to złóż wniosek do swojego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie 20% wkładu własnego do zakupu niezbędnego przedmiotu użytku domowego tj. komputera (patrz: Ustawa "o pomocy społecznej" z dnia 12 marca 2004r.W ramach programu można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono pomocy ze środków PFRON.. Potrzebuję jakieś sensowne uzasadnienie jego.. W przypadku osób wnioskujących o dofinansowanie na zakup wyłącznie specjalistycznego urządzenia umożliwiającego odczyt cyfrowych książek mówionych, nie obowiązują .Rekordowy budżet programu - 189,62 mln zł, czyli o prawie 9 milionów więcej niż w roku poprzednim - zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt