Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

Do wniosku musisz dołączyć następujące dokumenty:1.. Kopia aktu notarialnego lub wypis z ewidencji gruntów.. Do wniosku dołącza się: dokumenty potwierdzające tytuł własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku);Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki (działek) (nr centr.. Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości .o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieru…


Czytaj więcej

Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny termin

).Wniosek należy złożyć co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.. Świadczenie rehabilitacyjne - dokumenty.. obowiązkowo z innego tytułu (zob.. 20.11.15 r. miał komisję lekarską w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, na której otrzymał decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na okres 3 miesięcy.Wielu z nas zastanawia się, czym tak naprawdę jest zasiłek rehabilitacyjny i dlaczego tak ciężko jest doszukać się o nim jakichkolwiek…


Czytaj więcej

Wniosek o odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Wniosek o wgląd do akt sprawy pobierz DOC pobierz PDF.. Jedną w celu pozostawienia jej w sądzie a na drugiej powinniśmy otrzymać prezentatę, czyli pieczęć sądu wraz z datą przyjęcia wniosku oraz z ilością załączników.. Jak tłumaczy Prawo.pl dr Witold Borysiak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, o sposobie składania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przesądza art. 1018 par.. Podpowiadamy kiedy zdecydować się na notarialne poświadczenie dziedziczenia, a kiedy…


Czytaj więcej

Bezpłatny wzór umowy najmu gruntu pod reklamę

Prawo przewiduje tu bowiem dwie podstawowe formy, które na pierwszy rzut oka niczym wielkim się od siebie nie różnią.. Za wykonanie umowy pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne.. Decydując się na oddanie danej rzeczy w używanie powinniśmy zastanowić się, na tym na jakiej podstawie oprzeć, takie przekazanie.. I czy są przepisy regulujące np. wielkość tej reklamy albo odległość od ulicy?Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę Dzierżawa podobnie jak najem i użyczenie jest umową dotycząc…


Czytaj więcej

Odwołanie z urlopu w celu wręczenia wypowiedzenia

Niedopuszczalne jest odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego w celu .Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego Pracodawca nie może wymagać od pracownika aby ten zabierał na urlop telefon służbowy lub podawał.Jak przypomina, odwołanie pracownika z urlopu w okresie biegu wypowiedzenia, analogicznie jak w przypadku urlopu udzielanego w czasie zatrudnienia, dopuszczalne jest pod warunkiem, że obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlop…


Czytaj więcej

Druk umowy darowizny ciągnika rolniczego

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.. Niemniej kupując taką maszynę przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, czy poza ceną należną sprzedawcy nie powinien także uiścić należnego od tej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych.. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór umowy darowizny ciągnika rolniczego.. Od zdjęć i filmów po prognozę usterek i dane techniczne.. Sporo zależy tutaj od statusu sprzedawcy.BEZPŁA…


Czytaj więcej

Oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem

W sytuacji gdy oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA (matki/ojca* lub opiekuna dziecka) Oświadczam, że: w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 zamierzam/nie zamierzam* korzystać z uprawnienia określonego w art. 129(5) pkt.. Rada Ministrów zmieniła podstawę wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali podani obowiązkowej kwarantan…


Czytaj więcej

Wnioski z obserwacji lekcji

OBSERWACJA ZAJĘĆ UKIERUNKOWANA NA: ocenianie, wiedzę, umiejętności, postawy uczniów .. Obserwacja, jak każda inna czynność badawcza, powinna być: 1. celowa; 2. planowa; 3. wyczerpująca, wnikliwa; 4.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Planowanie obszaru powinno być konkretne i szczegółowe.. Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów?. Szkoła podstawowa;Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. ( podpis nauczyciela) .Jedną z metod badań pedagogicznych jest obserwacja …


Czytaj więcej

Korekta nazwy towaru na fakturze optima

zakupu zamówienia towaru, a po dokonaniu oclenia i przyjęciu towaru w magazynu importer może np. stwierdzić braki w zamówieniu, uszkodzenia co z uwagi na współprace handlową może się przełożyć na skorygowanie faktury pierwotnej.Jeśli na fakturze pojawi się błąd, należy poprawić go za pomocą korekty.. Zgodnie bowiem z a rt.. Aby wystawić korektę ilościową, zaznaczamy dokument na liście i klikamy na pozycji prawym przyciskiem myszy.. Pracuję na programie Optima (wersja 10.1) Parę dni temu miałam …


Czytaj więcej

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość cyfrowy polsat

Aby zmotywować klientów do terminowego zwrotu udostępnianego sprzętu, Cyfrowy Polsat przewidział dość surowe kary dla spóźnialskich.. Od umowy zawieranych na odległość (np. umowy przez internet), których przedmiotem jest świadczenie usług, konsument może odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.. Większość umów zawartych z Cyfrowym Polsatem jest na czas określony to znacznie utrudnia możliwość odstąpienia i .Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (10 dni) - WZÓR.. Od…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt