Potwierdzenie otrzymania elektronicznej faktury korygującej

Zgodnie z jego treścią w określonych przypadkach, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę .Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, akceptacja noty korygującej Dokumentem potwierdzającym sprzedaż lub wykonanie usługi jest faktura VAT.. Reasumując, Spółka X ma więc prawo do dokonania obniżenia podstawy opo…


Czytaj więcej

Czy trzeba wystawiać rachunek za wynajem mieszkania

Regulacje prawne W tym przypadku reguluje to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.Co prawda sama umowa i dowód przekazania należności w postaci potwierdzenia dokonania bankowego przelewu powinien wystarczyć do udokumentowania operacji w sytuacji opisanej w pytaniu, ale zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury (a w tym przypadku nie wynika), podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub u…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o przydział mieszkania socjalnego

Lokal komunalny mi nie przysługuje, nie mam pieniędzy, aby kupić mieszkanie.. UZ A S A D N I E N I E (D O D A T K O W E W Y J A Ś N I E N I A) :.. UWAGA poniższe oświadczenia podpisują wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem o przydział lokalu: Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że: - nie posiadam tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu, budynku,Maria Doniecka Oleszyce, 5 maja 2008r.. Są to między innymi dokumenty potwierdzające wysokość zar…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo konsorcjum wzór

Możliwy jest też wybór pełnomocnika dla konsorcjum spoza grona jego partnerów.Pełnomocnictwo do podpisania mandate - wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum - Wzór pełnomocnictwa do podpisania wniosku o Akredytację Erasmusa [ DOC ] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]Niniejsza umowa konsorcjum rozumiana jest jako „Umowa regulująca współpracę wykonawców, o której mowa w art. 23 ust.. Jeśli konsorcjum ustanowi pełnomocnika, zamawiający nie ma obowiązku wysyła…


Czytaj więcej

Umowa na zastępstwo a urlop bezpłatny

Wówczas okres ten wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.Pracownik, który ma prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego, może z niego skorzystać w całym przysługującym mu wymiarze za dany rok.. Masz taką możliwość.. A co jeśli chcesz podjąć pracę na urlopie bezpłatnym bez informowania o tym pracodawcy?. Urlop na żądanie przy rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie roku.Wzięłam od 1 kwietnia 2015 r. do 17 lipca 2016 r. wypisałam urlop bezpłatn…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy play przejście na kartę

Ostateczne zakończenie następuje po upływie 30 dni od złożonego przez nas wypowiedzenia.. *111*340*1#Umowę, nawet tę zawartą na czas określony, należy wcześniej wypowiedzieć, zachowyjąc 30-dniowy okres wypowiedzenia.. Umowę mogą wypowiedzieć obie strony, w dowolnym czasie.. Krok 3.. Zgodnie z regulaminem sieci Play, jeżeli chcemy zakończyć współpracę z tym operatorem, musimy złożyć wypowiedzenie.. Wcześniejsze rozwiązanie umowy wiąże się z utratą numeru.Jakie są terminy (tryby) wypowiedzenia Um…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy polsat zwrot dekodera

po 24 miesiacach przedluzylam umowe na kolejne 24 miesiace, po zakonczeniu trwania umowy rozwiazalam ja.. Pracownik robi kserokopię aktu i wysyła do Cyfrowego Polsatu.. Za brakujace opakowanie podmiot zadal 50PLN!. Aktualnie udostępniony sprzęt, w szczególności: dekodery, karty, modemy.. Znajdź Salon lub Punkt serwisowy.. Pan Jacek zadzwonił do Polsatu, aby wyjaśnić sprawę.Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie abonenta uprawniało Cyfrowy Polsat S.A do naliczenia kary umownej w wysoko…


Czytaj więcej

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze

Możliwe, że sąd uznał na posiedzeniu iż nie zachodzą przesłanki do dobrowolnego poddania się karze- ale wówczas musiał informowaćo posiedzeniu.. .Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego to sposób uzyskania tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu sądowego.. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako „k.p.c."). Art. 335 § 1 kpk wskazuje, iż prokurator może zawrzeć w akcie oskarżenia wniosek o skazanie bez przeprowadzenia ro…


Czytaj więcej

Mops chorzów dodatki mieszkaniowe druki do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pobierz plik.. Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy.Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.. Uchwała nr 12-2014. : 44 732 57 47, 44 732 57 48, 44 733 90 03, 44 733 90 04, 44 733 90 05, 44 649 57 59Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.. Wykaz ulic - R. Op. Kontakt - R. Op. Ogłoszenia.. Dostosuj wygląd: Menu główne.. Dodatki mieszkaniowe Informacje Kto mo…


Czytaj więcej

Deklaracja akc-ww gdzie składać

DANE IDENTYFIKACYJNE 8.składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.. Działasz w ramach podmiotu zużywającego wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG?. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu skarbowego.. Od 1 marca 2017 r. dekl…


Czytaj więcej