Skarga do rzecznika praw obywatelskich na zus

Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę, - porady ekspertów - forum - INFOR.PLSkargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).. Trzeba jednak rozważyć, czy sprawa ta jest na tyle istotna, by miała szansę na pozytywne jej rozpatrzenie…


Czytaj więcej

Faktury bez firmy

No i właśnie w tamtym czasie trafiłam na stronę useme.eu.Po nowelizacji przepisów uprawniona jest także do wystawiania faktury bez VAT.. Pozdrawiam.. Do tej pory sprzedawcy zwolnieni z VAT nie mieli możliwości wystawiania faktur - wystawiali zatem rachunki.. Trzeba znać przepisy i umieć uchronić się przez ewentualnymi błędami.. Krok 2Faktura bez nazwy firmy, która nie zawiera imienia i nazwiska nabywcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą - wówczas konieczne jest wystawienie noty k…


Czytaj więcej

Wniosek o rozłożenie mandatu na raty wzór warszawa

Jeżeli ZUS odmówi Ci udzielenia ulgi, jesteś zobowiązany do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi włącznie do dnia zapłaty.Nieformalne rozłożenie mandatu na raty.. WNIOSEK.. Wniosek o spłatę długu w ratach - krok po kroku.. Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy wzięte chwilówki online opiewają na wysokie kwoty przez co zgromadzenie takiej ilości gotówki przez pożyczkobiorcę staje się niemożliwe.. Pobierz wzór Złożenie wniosku o rozłożenia długu na raty - w jakiej formie?Uzys…


Czytaj więcej

Umowa agencyjna a staż pracy do urlopu

1 praca 14.02.2005 r. - 13.02.2006 r. staż 2 praca 1.06.2006 r. - 31.08.2006 r. pełny etatStażyście, zatrudnionemu w ramach umowy podpisanej z urzędem pracy, nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.. W sumie więc staż urlopowy pracownika wynosi 8 lat, 7 miesięcy i 17 dni, co uprawnia go do 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku.. Jest on bowiem nawiązywany jedynie w przypadku umów cywilnoprawnych (zawieranych według Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy).Do okresu zatrudnienia…


Czytaj więcej

Podanie o zasiłek pielęgnacyjny wzór

ukończyła 75 lat.. Jeśli spełnia Pani ww.. Lekarz prowadzący emeryta wypełnia je najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o dodatek.Posiadam rente inwalidzką o stopniu umiarkowanym na stałe 05 -R 10- N 03 L .Od dziecka.. Zasiłek pielęgnacyjny Powrótwniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 775 kb pobierz plik; zaŁĄcznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 86 kb pobierz plik; oŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czŁonka r…


Czytaj więcej

Oświadczenie właściciela potwierdzające pobyt w lokalu

Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.. Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, załącz skany.Jeśli ktoś chce się zameldować w mieszkaniu, kt…


Czytaj więcej

Przykład oświadczenia dot. wyboru opodatkowania przychodu/dochodu z najmu przez jednego z małżonków

Numer Podatkowy NIP/ numer PESEL podatnika 2.. Od 1 stycznia nie muszą już go oboje podpisywać.Deklarację z wnioskiem o łączne rozliczenie podatkowe składać może jeden z małżonków w imieniu obojga.. Dla osób, które dopiero zaczną wynajmować lokale, terminem złożenia oświadczenia jest 20. dzień miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu albo koniec roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęły w grudniu.Jeśli rozliczamy się według skali podatkowej, oświadczenie o wyborze opodatkowani…


Czytaj więcej

T-mobile formularz zmiany danych dla firm

Oraz.. Jednak ta zmiana nie dla wszystkich była bolesna.I.. Jeśli okienko Lista pól nie jest wyświetlane, wykonaj jedną z następujących czynności: Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola .. komórkowy zmiana adresuWniosek o zmianę danych należy złożyć na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu.. Jeśli dana osoba jest reprezentowana przez pełnomocnika należy dołączyć również pełnomocnictwo.Formularz do zmiany danych nie jest dostępny w każdym …


Czytaj więcej

Korekta podatku od nieruchomości w trakcie roku

Spółka X wykorzystuje budowlę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt.. w sytuacji, gdy w trakcie roku podatko…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości

Z jednej strony chodzi o opiekę i pielęgnowanie w chorobie, a z drugiej - o uniknięcie zapłaty zachowku.. W takiej sytuacji bowiem dożywotnikowi, na podstawie art. 914 K.C., przysługuje prawo do żądania .Zadaj pytanie na forum o rozwiązanie umowy darowizny lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie.. Wskutek powyższego wnioskodawca, jako jeden z .. lub majątków odrębnych, niezbędne jest dokonanie stosownej czynności prawnej lub rozwiązanie umowy spółki.. Darowizna bez podatku, co i komu można darować,…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt