Pouczenia w decyzji administracyjnej

Tylko zastosowanie się do błędnego pouczenia, ale zawartego w decyzji, nie może szkodzić stronie.Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skutków zrzeczenia się odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.Każda decyzja musi zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.. Zgodnie z k.p.a.. Dowiedz się, jakie są skutki prawne błędnego pouczenia.Odpowi…


Czytaj więcej

Czy wystarczy faktura elektroniczna

Ze względu na to, że elektroniczny dokument może być wielokrotnie drukowany, istnieje ryzyko, że konkretna faktura będzie odliczana więcej niż jeden raz.Ważność faktury elektronicznej zależy od tego, czy kontrahent wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur właśnie w tej formie.. Wśród przedsiębiorców pojawił się dysonans - czy skan fv można traktować jako fv elektroniczną?Nie trzeba natomiast faktury elektronicznej (ani papierowej) podpisywać.. Redukowane są koszty przesyłek pocztowych, archiwizacji,…


Czytaj więcej

Wniosek czyste powietrze wzór pdf

program czyste powietrze 2018 wzor wniosku ( program_czyste_powietrze_2018_wzor_wniosku.pdf ) .. zakladce Formularz wniosku" mozna pobrac wniosek Czyste Powietrze.. 4.2 Wniosek o płatność - formularz PDF.. Klauzule informacyjne; Oferty pracy archiwalne; Opłata produktowa; Tagi; LinkiRegulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami: a.. Proszę kliknąć na przycisk Formularz wniosku Czyste Powietrze prawym klawiszem mysz…


Czytaj więcej

Pozytywna decyzja kindergeld

Zatem jeśli potwierdzi się okoliczność, że w okresie spornym (od daty podjęcia przez męża zatrudnienia w Niemczech) przysługiwał Państwu Kindergeld roszczenie o zwrot 500 plus będzie zasadnym.Droga do otrzymania pozytywnej decyzji w procesie starania się o kredyt hipoteczny bywa długa i pełna przeszkód.. 150 zł: Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse - dla klientów niekorzystających z naszych usług.. od 250 złDo złożenia wniosku wystarczy dowód osobisty, nr konta, nr telefon…


Czytaj więcej

Umowa zlecenia a umowa o pracę różnice

Nie jest również takim elementem ani wysokość umówionego wynagrodzenia, ani też sposób ustalenia wynagrodzenia.Różnice między umową o pracę a zleceniem/ fot. Fotolia.. ).Umowa o pracę i umowa zlecenia należą do najbardziej popularnych umów, na podstawie których jest świadczona praca.. Treść i forma.. Istotną różnicą pomiędzy umową o pracę i umową-zlecenie jest kierownictwo.. Te same czynności można zatem wykonywać na podstawie różnych stosunków prawnych.Umowa zlecenia a umowa o pracę Najczęście…


Czytaj więcej

Wniosek o pozwolenie na budowę wzór

Wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę .Wniosek o zajęcie na zabezpieczenie: Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem: Wniosek o zarejestrowanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o. (KRS Z3) - wzór: Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej: Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dzieckaWzór wniosku.. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek):Pobierz nowy wzó…


Czytaj więcej

Szybkie rozwiązanie umowy o pracę

wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym - to oświadczenie skutkujące natychmiastowym zerwaniem stosunku pracy.. Witam.. Można zwrócić się do pracodawcy z prośbą o rozwiązanie umowy w takim trybie, wszystko zależy od niego - czy się do niej przychyli i dojdzie do porozumienia co do wcześniejszego terminu rozwiązania umowy.Możesz to zrobić w 3 krokach: 1.. Powinno być ono podpisane, a także opatrzone stosowną datą.. Wybierając taki sposób rozwiązania umowy, nie musi czekać, aż upływ…


Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki z oo forma

Przykładowo będą to więc następujące zmiany: firmy spółki, siedziby (czyli miejscowości, zmiana w ramach jednej miejscowości jest jedynie zmianą adresu i należy do wpisów deklaratoryjnych), PKD ujętego w umowie spółki,Zmiana umowy spółki z o.o.. Następny Poprzedni.. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Zbycie udziałów nie sprawia, że zapisy umowy automatycznie ulegną zmianie.. W praktyce nierzadko zdarza się, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą osobiście uczestniczyć …


Czytaj więcej

Jak napisać oświadczenie że nie pracuje

Wszystkie te dokumenty pisze się na podstawie tych samych zasad.. Pracajeżeli wykorzystana została część 6-miesięcznego okresu, do ewidencji można wpisać oświadczenie na niewykorzystaną część tego okresu (np. w przypadku wykonywania pracy przez 5 miesięcy wpisać można oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy na 1 miesiąc);chciałabym sie dowiedzieć jak wygląda oświadczenie o karmieniu pisane odręcznie.karmię mojego synka piersią i wracam do pracy.. Roman W.jak napisać takie oświdczenie nie p…


Czytaj więcej

Wniosek o wygaszenie pozwolenia

oraz uruchamianie pracowni stosujących .Co do zasady, postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę jest wszczynane przez organy administracji publicznej.. 3 organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust.Zgodnie z zacytowanym powyżej przepisem decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostate…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt