Decyzję o przyznaniu 500 ile się czeka na

Trzydziestodniowy termin płynie od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.Urząd ma 2 miesiące na wydanie decyzji w trudnych przypadkach 3 miesiące .W moim przypadku skarga na wojewodę pomogła w końcu coś ruszyło.. Witam!. Ponieważ zakład liczy mniej niż 20 osób, to czy wpisanie na świadectwie pracy jako powodu zwoln.Tak więc czekamy na decyzję już ok. 13 tygodni(!). Dowody załącza się do wniosku.ZUS ma 30 dni od daty złożenia przez ubezpieczonego dokumentów na …


Czytaj więcej

Decyzja o wymeldowanie z pobytu stałego wzór

1 i 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence EL/WPS…


Czytaj więcej

Wzór umowy o wynajem mieszkania w zamian za remont

§2§ wynajem pomieszczenia w zamian za remont, brak wykonania umowy (odpowiedzi: 3) Witam, mam sobie taką umową na wynajem pomieszczenia na okres 2 lat w zamian miało być one wyremontowane jak w umowie.. - napisał w Prawo cywilne: 1. .. Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków.. W opłaty za media wliczają się koszty: energii elektrycznej, wody, abonamentu za telewizję, internetu itp. Pamiętaj również o wpisaniu do umowy najmu mieszkania wszystkich Najemców.. Przys…


Czytaj więcej

Wzór pisma pozwolenie na budowę

Bez względu na to, czy zatem planujesz budowę domu jednorodzinnego, budowę ganku, czy jedynie przebudowę przegród zewnętrznych budynku, czekają Cię podobne formalności.Wzory wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszenia budowy będą upraszczane Zgodnie z art. 32 ust.. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie pozwolenie.Niestety pozwolenie na budowę nie stanowi tytułu prawnego, by móc wykorzystywać sąsiednią nieruchomość do wykonywania różnych robót budowlanych.. - Akty PrawnePoniżej zamieszczamy naj…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia powypadkowego

Są i takie dokumenty, które nie mają ściśle określonego wzoru, a akty prawne jedynie wymieniają co taki dokument powinien zawierać.. Także oświadczenie o kolizji i wypadku - powypadkowe, o dochodach, o niekaralności.. W takim oświadczeniu powinny znaleźć się dane osobowy poszkodowane i sprawcy kolizji, dane samochodu.. Nr 105, poz. 870) niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności wysł…


Czytaj więcej

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do zdjęć

Wskazanie przedmiotu umowy.. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 grudnia 2015 r., VI ACa 1735/14, jest pierwszym i precedensowym stanowiskiem w kwestii wyłączenia uprawnienia do wypowiedzenia .Z uwagi na fakt, że autor zdjęć nie prowadził działalności gospodarczej, po wykonaniu i dostarczeniu pozwanej zdjęć, zawarł z powódką umowę o przeniesieniu na nią majątkowych praw autorskich do nich, tak aby mogła ona wystawić pozwanej spółce fakturę VAT.. Prawo autorskie chroni twórcę, a ten nie mus…


Czytaj więcej

Brak umowy z biurem rachunkowym

Co biura powinny, a czego nie muszą ‒ Może to zabrzmi dość surowo, ale jeśli określonych powinności biura rachunkowego nie ma w umowie, to w ogóle ich nie ma - uważa Aleksandra Doleczek.Przydatne wzory druków i umów związanych z RODO poniżej 😉.. W tym celu konieczne jest spisanie odpowiedniego pełnomocnictwa pomiędzy osobą reprezentującą biuro, a przedsiębiorcą.. Na tej podstawie miało od 1.06.2013 r. prowadzić księgi rachunkowe, dokonywać wyceny aktywów i pasywów według danych wynikających z k…


Czytaj więcej

Rękojmia umowa o dzieło

Przepisy Kodeksu cywilnego ustanawiają dwa reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej: 1) Odpowiedzialność odszkodowawcza w reżimie rękojmi (556-576 kc); 2) Ogólny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej (art. 471 kc i następne).Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie (dotyczy to na przykład indywidualnych zdolności artystycznych - np. namalowania obrazu portretowego) rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.. Wł…


Czytaj więcej

1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodz e decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione .DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI…


Czytaj więcej

Jak napisać odstąpienie od umowy kupna na allegro

Jeśli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, to czas na odstąpienie od umowy przedłuża się do 12 miesięcy i 14 dni od dnia nabycia towaru (zawarcia umowy).§ Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży przez allegro (licytacja) (odpowiedzi: 3) Witam Dnia 23.10.2010 wygrałem na aukcji netbooka gość napisał taką treść: Witam mam do sprzedania netbook jak w tytule.. Po 14 dniach zero odzewu postanowiłem napisać i zapytać kiedy mogę liczyć na zwrot kosztów.Jak napisać odstąpienie od kupna na allegro?. …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt