Wzór świadectwa ukończenia liceum 2019

Wykaz wzorów druków dla tych szkół zawierają załączniki do rozporządzenia.warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach druków znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszta…


Czytaj więcej

Wzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 2021

Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego Numer wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 16 MEN-I/16/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych od 2022/2023 § 47 pkt 2 lit. a § 47 pkt 2 lit. b - szkoły dlaA4/2w-r Gilosz świadectw dla uczniów liceum ogólnokształcącego z wyróżnieniem1.7 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO; Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczeni…


Czytaj więcej

Wzór świadectwa ukończenia technikum 2020

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW.. świadectwo ukończenia technikumz dnia 22 stycznia 2020 r. Specyfikacja świadectwa ukończenia studiów podyplomowych/kursu 1) format A4, druk dwustronny; 2) papier o gramaturze min.. Sklep internetowy.. W obecnych czasach pewnie zadawaliśmy sobie to pytanie nie raz.. To nie takie trudne jak ci się wydaje.. Utworzono: 13 czerwiec 2020.. JANA MATEJKI W KRAKOWIE, Plac Matejki 13 pisana Majuskułą,DRUKI MEN DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI aktualizacja 12.04.2021 r. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI …


Czytaj więcej

Wzór świadectwa ukończenia technikum 2021

MEN-I/28/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy .Dodany zostanie przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa" we wzorze świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia .Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje - rozporządzenie MEN podpisane - Aktualności - Wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych i arkuszy ocen zawiera podpisane 26 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych …


Czytaj więcej

Wzór świadectwa ukończenia technikum 2015

Format A4, 2-stronne OSOBOM FIZYCZNYM ŚWIADECTW NIE SPRZEDAJEMY W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA I PRZEDPŁATY, PRZY JEJ ZWROCIE POTRĄCAMY 5,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW MANIPULACYJNYCH.Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 0,37 zł z VAT3.. MEN-II/35-a/2 - dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.. MEN-II/35-w/2 - jak wyżej z wyróżnieniem.. Ukończenia Technikum (A3 składan…


Czytaj więcej

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 2020

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnymZałącznik nr 4 WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Opis: 1.. Jednostka organizacyjna jest obowiązana do sporządzenia poświadczenia za zgodność z oryginałem i przechowywania .świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzając…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt