Raport o przeniesienie do innej jednostki psp wzór

Często napisanie formalnych pism wydaje nam się skomplikowane.. Funkcjonariusz może być z urzędu przeniesiony do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby.Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym złożył pracodawcy wniosek o przeniesienie do urzędu gminy w innej miejscowości.Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych MON: Wniosek o powo…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt