Wniosek mieszkańców w sprawie odwołania wójta w drodze referendum

Podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady gminy.. JużW przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania organów gminy oraz uchwały rady gminy o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum w terminie liczonym od dnia otrzymania pierwszego wniosku lub uchwały.Na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego …


Czytaj więcej