Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika wzór gofin

§ 5.Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 Odprawa emerytalna dla pracownika-rencisty Czy przechodzący na emeryturę pracujący rencista musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej, czy też należy się ona z urzędu?. Wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom stanowi zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od .Śmierć pracownika powoduje zakończenie stosunku pracy.. Następnie należy uzasadnić swoje żądanie, a więc opisać stanOd wy…


Czytaj więcej