Wypowiedzenie umowy członkowskiej wzór mcfit

W takim przypadku do czasu rozwiazania przez Klienta lub McFlT umowy o czlonkowstwo na czas nieokrešlony Klient ponosi oplaty za abonament miesieczny w cenie 39 zl.. z o.o. z dnia 01-04-2019 oraz Regulamin stanowią integralną część umowy członkowskiej.. (nr klienta)Na mocy niniejszej umowy członkowskiej Klient uzyskuje prawo do korzystania w dowolnym czasie i zakresie ze Studiów McFIT.. Bez względu na przyczynę wypowiedzenia, proszę zweryfikować konkretną procedurę rozwiązania umowy w danej fir…


Czytaj więcej

Jak napisac wypowiedzenie mcfit

Imię i nazwisko.. Byłem członkiem klubu McFit (siłownia) na okres 12 miesięcy.. Jest ono oświadczeniem jednostronnym, które nie wymaga akceptacji drugiej strony.W przypadku zawarcia lub zmiany umowy na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.. O czym trzeba pamiętać, pobierając z Internetu wzory wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron?W dokumencie należy zawrzeć informacje takie, jak: data i miejscowość, imię i n…


Czytaj więcej