Rezygnacja z funkcji członka zarządu stowarzyszenia

listy członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale.. Jest to oświadczenie woli w rozumieniu art. 61 kc.. Imię i Nazwisko ……………………………………………….Zarówno w przypadku złożenia przez członka zarządu rezygnacji, jak i w przypadku odwołania go uchwałą wspólników spółki, następuje wygaśnięcie posiadanego przez niego mandatu do pełnienia funkcji odpowiednio członka lub prezesa zarządu spółki.. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, mandat ten wygasa także, o ile umowa spółki nie…


Czytaj więcej