Wniosek o stypendium szkolne pdf

Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2.. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Dane o szkole. '. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a wSTYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2017 R. (druki będzie można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) od dnia 30.08.2017 r.Warunk…


Czytaj więcej

Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium szkolne

Proszę o przyznanie (imię i nazwisko ucznia) .. uczennicy/uczniowi *, klasy…………, stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe *.Nie wiem czy piszę w dobrym dziale, ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego.Składałam wniosek o stypendium socjalne, w zeszłym roku pracowałam na umowę zlecenie, obowiązywała ona 4 miesiące (.). czytaj dalej»Informacje uzasadniające ubieganie się o przyznanie stypendium szkolnego: Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspó…


Czytaj więcej

Decyzja zmieniająca stypendium szkolne wzór

Wysokość stypendium: Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust.. 1 ustawy o systemie oświaty.. Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.rtf : 65,7k : 115. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U.. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),Witam, Matka, która złożyła mi wniosek o stypendium szkolne na syna 15 kwietnia oświadczyła na piśmie, iż jej dochód uległ zmianie w marcu,…


Czytaj więcej

Decyzja wygaszająca stypendium szkolne

Przed 15 maja zmarł uczeń.. § 2. Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem .KPA - wygaszenie/uchylenie decyzji: ZauraK : Witam.. Dane o uczniu.. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że jeżeli decyzja zawierała nie tylko datę wypłaty, ale również obowiązek rozliczenia zakupów do odpowiedniego terminu to będzie problem z realizacją tej decyzji bez uprzedniej jej zmiany.Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundac…


Czytaj więcej

Wniosek o stypendium szkolne online

lub spięte dokumenty tak, żeby się nie odczepiły!. Każda gmina posiada własny wniosek, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS czy posiada wniosek do pobrania.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 17 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. 1 ustawy o systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium szkolnego, dlatego informacje…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt