Swiadectwo pracy umowy

Z punktu widzenia pracodawcy znacznie bardziej korzystna niż w przypadku umowy o pracę.. Pracodawca nie musi korzystać ze wzoru świadectwa pracy załączonego do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy.Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.. Ten zbiorczy dokument obejmuje zakończone umowy za okres 24 miesięcy nawet gdy pracownik nadal pracuje u tego pracodawcy, niezależnie od pod…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt